Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:32 19 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Maiorul Mihai Georgescu, de la ISU „Dobrogea“ „În judeţul Constanţa, 107 unităţi de învăţământ nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu“

ro

07 Oct, 2017 00:00 4013 Marime text
Începând cu 1 octombrie 2017, autorizaţiile de securitate la incendiu devin obligatorii, fără a se mai aplica termenul de graţie acordat pentru intrarea în legalitate a construcţiilor puse în funcţiune în lipsa acestora. Conform prevederilor legale, punerea în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinaţie atrage după sine aplicarea de amenzi cuprinse între 20.000 şi 50.000 de lei.
 
Despre aceste aspecte am discutat, în cadrul unui interviu online, cu maiorul Mihai Georgescu, şeful Inspecţiei de Prevenire a Incendiilor din cadrul ISU „Dobrogea“.

Întrebările redacţiei:

Câte solicitări privind emiterea de avize şi autorizaţii de securitate la incendiu au fost depuse în primele nouă luni ale acestui an la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ al judeţului Constanţa?

​În primele nouă luni ale acestui an au fost depuse la ISU „Dobrogea“ 1.048 de solicitări de emitere de avize şi autorizaţii de securitate la incendiu, astfel: 515 pentru emiterea avizelor de securitate la incendiu şi 533 pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu.

Câte dintre aceste solicitări privind emiterea de avize şi autorizaţii de securitate la incendiu au fost admise? Câte au fost respinse şi de ce?

Din cele 515 solicitări pentru emiterea avizelor de securitate la incendiu, 183 au fost emise, iar 130 din acestea au fost respinse. În 57 de cazuri, documentaţia era incompletă (nu conţinea toate documentele prevăzute de Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu, aprobate cu OMAI 129/2016), iar pentru 145 de solicitări s-a constatat că obiectivele nu se încadrau în prevederile HGR 571/2016, pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de securitate la incendiu.
 
Din cele 533 solicitări pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu, 66 au fost emise, 93 din acestea au fost respinse, iar în 145 de cazuri, documentaţia era incompletă (nu conţinea toate documentele prevăzute de Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu, aprobate cu OMAI 129/2016), iar pentru 229 de solicitări s-a constatat că obiectivele nu se încadrau în prevederile HGR 571/2016, pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de securitate la incendiu.
 
Printre deficienţele constatate se numără: 
- măsurile de apărare împotriva incendiilor menţionate în scenariile de securitate la incendiu nu se reflectau în totalitate şi în piesele desenate corespondente sau erau prevăzute şi nu erau realizate integral în teren;
- întrucât de la data procesului-verbal de recepţie, la terminarea lucrărilor au survenit modificări ale reglementărilor tehnice şi conform art. 8, lit. c) din normele metodologice amintite, documentaţia tehnică trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data depunerii cererii de emitere a autorizaţiei pentru construcţiile sau instalaţiile care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când, în mod justificat tehnic, unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite. În această situaţie, autorizaţia de securitate la incendiu va fi solicitată pe baza documentelor prevăzute la nr. art. 4 din Anexa nr. 4 la normele metodologice;
- obiectivele nu erau echipate conform reglementărilor tehnice cu instalaţii speciale de stingere a incendiilor;
- nu s-a prevăzut iluminat de securitate împotriva panicii la nivelul spaţiilor mai mari de 60 mp.

În judeţul Constanţa, există unităţi de învăţământ care funcţionează fără autorizaţii de securitate la incendiu? Care sunt acestea?

În judeţul Constanţa, din totalul celor 534 de unităţi de învăţământ, 107 nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu, 28 au solicitat şi obţinut autorizaţia de securitate la incendiu, iar 399 de obiective nu necesită acest document administrativ, deoarece nu se încadrează în prevederile HGR 571/2016, pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de securitate la incendiu, sau au fost puse în funcţiune înainte de 1998, când nu exista obligativitatea solicitării şi obţinerii acestui document. Cele 107 unităţi fără autorizaţie de securitate la incendiu se împart astfel: 51 de grădiniţe, 40 de şcoli, 16 licee.

Ce instituţii publice din Constanţa funcţionează fără autorizaţii de securitate la incendiu? Care sunt acestea?

Fără autorizaţii de securitate la incendiu funcţionează: 107 unităţi de învăţământ, 54 de lăcaşuri de cult, patru unităţi sanitare şi un centru de asistenţă socială.

În cazul în care se va constata încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, ISU „Dobrogea“ poate decide oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor. În acest sens au fost demarate controale?

Agenţii constatatori din cadrul Inspectoratului Judeţean, în situaţia în care constată încălcarea gravă a cerinţei esenţiale securitate la incendiu, aşa cum este prevăzut în HGR 915/2015, vor aplica sancţiunea complementară de oprire a funcţionării sau utilizării construcţiilor sau amenajărilor. Periodic, se desfăşoară controale la categoriile de obiective menţionate în HGR 915/2015 (comerţ, alimentaţie publică, turism şi cultură). Alimentaţia publică cu afluenţă mare de persoane se verifică inopinat pe timp de noapte. Până în prezent, au fost executate 175 de controale inopinate.
 
Pe timpul controalelor de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate nu s-au constatat încălcări grave ale cerinţei esenţiale „securitatea la incendiu“ care să conducă la oprirea funcţionării sau utilizării construcţiilor, aşa cum este prevăzut de HGR 915/2015. Cuantumul sancţiunilor se situează între 30.000 şi 100.000 de lei.

Câte acţiuni de îndrumare şi control au fost efectuate de către ISU „Dobrogea“ în primele luni ale anului? 

În primele nouă luni ale anului, au fost executate 1.199 de controale de prevenire a situaţiilor de urgenţă, 829 de instruiri în domeniul situaţiilor de urgenţă şi 767 de exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă.

Câte amenzi au fost aplicate de inspectorii ISU „Dobrogea“ şi care este valoarea acestora?

Pentru cele 7.426 de deficienţe constatate în domeniul situaţiilor de urgenţă, au fost aplicate 6.755 de sancţiuni, din care 1.171 de amenzi în valoare de 1.397.254 de lei şi 5.506 avertismente.

Întrebările cititorilor: 

Autorizarea de securitate la incendiu se face în funcţie de anul construcţiei, adică ce s-a construit şi funcţionează înainte de un anumit an se exceptează de la autorizare?

Autorizaţia de securitate se eliberează pentru construcţiile realizate după anul 1996 şi, foarte important, acestea trebuie să se regăsească în categoriile de construcţii prevăzute în HGR nr. 571/2016.

Care sunt riscurile meseriei?

Când ne alegem această meserie, nu luăm în calcul riscurile. Ne alegem această meserie din pasiune şi depunem eforturi susţinute pentru a crea un „mediu“ sigur pentru poliţie.

Dacă în locuinţa personală se închiriază camere pentru turism, vara, cu normă de venit la Fisc, este necesară autorizarea la incendiu? Se face distincţie dacă activitatea se desfăşoară pe persoană fizică sau PFA?

Dacă nu există clasificare turistică emisă de Ministerul Turismului, iar închirierea camerelor se va face, aşa cum aţi precizat, de persoana fizică, nu este necesara solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. În situaţiile PFA, dacă aveţi mai mult de opt camere, este necesară solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

Dacă aţi avea de ales, v-aţi schimba meseria?

Nu doresc să îmi schimb meseria. Îmi place ceea ce fac.

În stânga - casă, în dreapta - casă, în spate - casă, în faţa casei, pe o stradă îngustă, un operator economic cu îndeletnicire pentru o meserie a industriei grele, ce foloseşte flacără deschisă tot timpul zilei. Deci, zgomot, praf, pulbere şi restul. Cum aplicaţi legea prevenţiei în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea, protecţia vieţii şi a bunurilor? Monitorizaţi ceva după acordarea avizelor?

Un obiectiv autorizat din punctul de vedere al securităţii la incendiu este luat în evidenţă şi, ulterior, controlat din punctul de vedere al exploatării. Bineînţeles că pot fi identificate şi situaţii delicate, ca cea prezentată de dumneavoastră. Acestea se verifică punctual, prin raportare la situaţia existentă pe teren, şi corelată cu legislaţia subsecventă apărării împotriva incendiilor. Dar nu trebuie să uităm că persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările privind apărarea împotriva incendiilor şi să nu primejduiască prin deciziile şi faptele lor viaţa, bunurile şi mediul (art. 6 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor).

M-am exprimat greşit sau s-a înţeles greşit. Persoana fizică învecinată cu ceva ce nu trebuie să existe într-un oraş turistic. Noi suntem simpli rezidenţi, iar locul este acasă. De ce daţi avize la distanţe atât de mici faţă de cei pentru care cuvântul ACASĂ reprezintă pericol de incendiu, nu relaxare şi linişte? 

Distanţele sunt prevăzute în reglementările tehnice, corelate cu destinaţia construcţiei şi materialele din care este realizată. Inspectoratul Judeţean verifică, la emiterea avizelor/autorizaţiilor, ca acestea să fie respectate. Practic, noi nu impunem aceste distanţe, repet, ele sunt deja prevăzute în acte normative.

În tot acest timp de când lucraţi la ISU, a existat un moment de cumpănă, o situaţie inedită, care a implicat un grad mai mare de risc?

Cel puţin două asemenea evenimente în care riscurile pe care mi le-am asumat au fost foarte mari pentru propria persoană, dar deciziile nu au fost greşite, intervenţiile au fost finalizate cu succes, iar eu sunt sănătos şi acum vorbesc cu dumneavoastră.

Este pregătit Inspectoratul să facă faţă unor situaţii grave (cutremur, inundaţii masive etc.)?

Pregătirea este o obligaţie de serviciu, tehnică, ipoteze, exerciţii, toate acestea le luăm în calcul. Deşi analizăm cele mai defavorabile situaţii, niciodată nu vom şti ce ne rezerva natura. Trebuie să înţelegeţi că ISU nu este singura instituţie care intervine în aceste situaţii (mulţumim pentru apreciere!), la scară largă vorbim de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, din care fac parte instituţii care au atribuţii în acest sens. Dar nu trebuie să uităm că avem nevoie şi de dumneavoastră, şi de ceilalţi cetăţeni, ca dumneavoastră să fiţi pregătiţi şi să ştiţi ce aveţi de făcut în asemenea situaţii, atât pentru dumneavoastră, cât şi pentru proptia familie.

În ce act normativ se detaliază cerinţele de securitate la incendiu în funcţie de tipul destinaţiei clădirii (exemplu: ce clădiri au nevoie de sprinklere, hidranţi, deschiderea uşii interior/exterior etc)? Chiar dacă nu este nevoie de autorizare la incendiu pentru un PFA cu mai puţin de opt camere turistice de închiriat, care sunt condiţiile urmărite la un control ISU? 

Echiparea cu instalaţii de stingere se regăseşte în Normativul P 118/2 din anul 2015 (este act normativ publicat în Monitorul Oficial). Pe timpul unui control se urmăresc aspectele prevăzute la art. 19 din Legea nr. 307/2006(cele care sunt aplicabile situaţiei dumneavoastră), art. 17, 18 sau 20, 21 din OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor (cele care sunt aplicabile situaţiei dumneavoastră).

Vă mulţumesc! Cu privire la ce ar trebui să facă un cetăţean în asemenea situaţii: cum pot învăţa ce să fac în cazuri grave? Există informaţii publicate oficial? 

Informaţii puteţi găsi pe site-ul www.igsu.ro, www.isudobrogea.ro, pe site-urile oficiale ale campaniei „Nu tremur la cutremur“ şi „RISC“ şi chiar în aplicaţia DSU, care poate fi descărcată gratuit.
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii