Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:50 30 11 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ședință de Guvern. Se discută problema terenului, din Constanța, ce va fi folosit de MApN pentru monumentul dedicat Zilei Dobrogei

ro

07 Aug, 2020 03:27 2581 Marime text
Astăzi este programată o ședință de Guvern care are printre altele, pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanța, judeţul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
 
Iată, integral, textul proiectului, așa cum este pe ordinea de zi
 

HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanța, judeţul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288, art. 293 alin. (5) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 – (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului situat în municipiul Constanța, judeţul Constanța, având datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 27/2020 și declararea acestuia ca bun de interes public național.

Imobilul prevăzut la alin. (1) se utilizează de Ministerul Apărării Naţionale pentru amplasarea unui monument comemorativ de for public dedicat Zilei Dobrogei.
 
Art. 2 – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Municipiul Constanța, judeţul Constanța, prin structurile specializate din subordine, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3 – Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.


Proiectul nu este  o noutate
 
Reamintim că în luna august a anului trecut, Guvernul României a transmis către Consiliul Local Constanța o solicitare din partea Ministerului Apărării Naționale în scopul adoptării unor hotărâri ce au ca obiect transmiterea unor imobile, din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al statului.
 
Este vorba despre terenul situat în intravilanul municipiului Constanţa, zona Metro 2, judeţul Constanţa, înscris în cartea funciară a municipiului Constanţa nr. 249783, nr. cadastral 249783, pentru înfiinţarea unui cimitir militar, și o parte din terenul situat în intravilanul municipiului Constanţa, lot 1, judeţul Constanţa, înscris în cartea funciară a municipiului Constanţa nr. 228940, nr. cadastral 228940, pentru amplasarea unui monument comemorativ de for public dedicat Zilei Dobrogei.
 

În expunerea de motive, Ministerul Apărării Naționale susține că: „Data de 14 noiembrie 1878 a reprezentat un moment istoric important care a marcat întreaga istorie modernă a României, prin revenirea Dobrogei la patria-mamă, eveniment care a contribuit la întărirea economică a micului regat şi a constituit un pas important în procesul de desăvârşire a unităţii de stat a românilor, încheiat prin Marea Unire din anul 1918.

Astfel, pentru sărbătorirea anuală a acestui eveniment istoric, data de 14 noiembrie a fost instituită ca Ziua Dobrogei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2015.
 
Întrucât Armata a avut o contribuţie determinantă la înfăptuirea acestui moment istoric prin participarea sa la Războiul de Independenţă în perioada 1877-1878, pentru sărbătorirea anuală a acestui eveniment la nivelul garnizoanei Constanţa, Ministerul Apărării Naţionale are în intenţie edificarea unui monument comemorativ de for public, care va contribui major la cultivarea valorilor naţionale şi a simţului patriotic în rândul tinerei generaţii şi va constitui un reper pentru generaţiile următoare.
 
În urma analizei efectuate de către Ministerul Apărării Naţionale şi a corespondenţei purtate cu Primăria Municipiului Constanța pentru identificarea unei locaţii în vederea amplasării monumentului de for public, a fost identificat un teren în suprafaţă de 91 mp, parte din imobilul aflat în domeniul public al municipiului Constanţa, situat în intravilanul municipiului Constanţa, strada Traian, zona Tribunal Constanţa, judeţul Constanţa, înscris în cartea funciară a municipiului Constanţa nr. 228940, nr. cadastral 228940, pentru care a fost obţinut acordul autorității publice locale, prin scrisoarea nr. 176042/2018, în vederea iniţierii de către Ministerul Apărării Naţionale a demersurilor care fac obiectul prezentei note.
 
După aprobarea notei şi transmiterea cererii Guvernului către Consiliul Local al Municipiului Constanţa, prin grija autorităţii publice locale vor fi efectuate operaţiunile de dezmembrare a terenului în suprafaţă de 91 mp care face obiectul prezentei note, din imobilul înscris în cartea funciară a municipiului Constanţa nr. 228940, nr. cadastral 228940. Imobilul sus-menţionat nu face obiectul cererilor de revendicare/restituire ori ale unor litigii şi nu este grevat de sarcini, în conformitate cu extrasul de carte funciară actualizat, cuprins în documentaţia justificativă la prezenta notă”.
 
După transmiterea imobilelor sus menţionate, din domeniul public al municipiul Constanţa, în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, în baza unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanţa, acestea vor fi înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi vor fi date în administrare Ministerului Apărării Naţionale, prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 293 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 
Ulterior, Ministerul Apărării Naţionale va efectua demersurile necesare în vederea realizării obiectivelor propuse, respectiv înfiinţarea unui nou cimitir militar al garnizoanei Constanţa şi realizarea monumentului de for public dedicat sărbătoririi Zilei Dobrogei.
 
Solicitarea privind dezmembrare unor terenuri în vederea transmiterii către MApN a terenului pentru amplasarea monumentului dedicate Dobrogei a ajuns în atenția consilierilor din Comisiei nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură  care a avizat proiectul.
 
Terenul pe care MApN urmează să amplaseze monumentul dedicat Zilei Dobrogei se află în apropierea Palatul Justiției din Constanța.

În urma analizei efectuate la nivelul Ministerului Apărării Naționale și a corespondenței purtate cu autoritatea publică locală, a fost identificat terenul în suprafață de 91 mp (105 mp din măsurători), aflat în domeniul public al municipiului Constanța, situat în intravilanul municipiului Constanta scuar Tribunal , lot 1, județul, Constanța, înscris în cartea funciară a municipiului Constanța pentru care a fost obținut acordul Ministerului Apărării Naționale înregistrat la Primăria municipiului Constanța.

Terenul în suprafață de 2866 mp din care face parte terenul pe care va fi ridicat monumentul este inclus în lista bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului.
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii