Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:35 26 04 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ce decizii au fost luate în AGOA societății CONPET SA. Administratorii provizorii numiți în funcție

ro

28 Nov, 2017 18:19 1223 Marime text
Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 28.11.2017 (prima convocare) a avut următoarele puncte pe ordinea de zi: 
 • aprobarea alegerii lui Alexandru Prepeliță (reprezentantul Ministerului Energiei) ȋn calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor;
 • numirea, în urma aplicării votului cumulativ, a administratorilor provizorii;
 • stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii;
 • aprobarea contractului de mandat pentru administratorii provizorii în forma propusă prin adresa Ministerului Energiei nr. 104319/ TPF/ 24.10.2017, formă publicată pe site-ul societății;
 • stabilirea indemnizației fixe brute lunară pentru administratorii provizorii;
 • desemnarea dlui. Alexandru Prepeliță pentru semnarea contractelor de mandat pentru administratorii provizorii;
 • stabilirea datei de 19.12.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 18.12.2017 ca ex-date; aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință / Directorului General pentru
 • semnarea hotărârii A.G.O.A./ pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. și a Actului Constitutiv actualizat și publicării hotărârii A.G.O.A, precum și pentru acordarea dreptului de delegare;
 • aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii A. G. O. A., actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societății, precum și pentru semnarea și înregistrarea Actului Constitutiv actualizat;
 • aprobarea prelungirii prin act adițional a perioadei de asigurare din polița de răspundere profesională a administratorilor și a directorului general încheiată cu Generali Reasigurare Asigurare S.A., respectiv până la finalizarea procedurii de selecție prevazută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dar nu mai târziu de data de 30.04.2018.
Astfel, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 28.11.2017/ 29.11.2017 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.11.2017, începând cu ora 9.00 , la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.
 
La lucrările A.G.O.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 17.11.2017. Astfel, au fost prezenți în sală un acționar persoană juridică, și anume reprezentantul Ministerului Energiei - în numele Statului Român care este acționar majoritar, deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 58,7162 % din numarul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 16.775.127,6 lei, precum și 4 acționari persoane fizice, detinători ai unui număr de 321 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,00370% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 1059,3 lei.
 
Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 5 acționari deținători ai unui număr de 1.837.021 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 21,2187% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 6.062.169,3 lei.
 
În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței A.G.O.A. (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 6.920.714 și corespunde unui număr de 6.920.714 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 79,93868% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 22.838.356,2 lei.
 
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în sedință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr. 5/ 2017 a A.G.O.A având următorul conținut:
 
HOTĂRÂREA NR. 5 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.) Societății “CONPET” S.A. Ploieşti din data de 28.11.2017
 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “CONPET” S.A., în
urma dezbaterilor acționarilor, emite următoarea:
 
HOTĂRÂRE
 
Art. 1. Aprobă alegerea lui Alexandru Prepeliță (reprezentantul Ministerului Energiei) ȋn calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Art. 2. Numește, în urma aplicării votului cumulativ, următorii administratori provizorii:
 • i) Văduva Constantin, cetățean român, domiciliat în Municipiul București, economist, 5.950.890 voturi cumulate
 • ii) Stan – Olteanu Manuela - Petronela, cetățean român, domiciliată în județul Ilfov, orașul Voluntari, jurist, 5.949.900 voturi cumulate
 • iii) Iacob Constantin - Ciprian, cetățean român, domiciliat în județul Dîmbovița, municipiul Tîrgoviște, jurist, 5.950.000 voturi cumulate
 • iv) Spînu Antonio - Adrian, cetățean român, domiciliat în județul Prahova, municipiul Ploiești, jurist, 5.949.950 voturi cumulate
 • v) Popa Claudiu - Aurelian, cetățean român, domiciliat în județul Ilfov, Sat Roșu, jurist, 5.949.850 voturi cumulate
 • vi) Bugică Radu, cetățean român, domiciliat în județul Ilfov, oraș Voluntari, economist, 6.546.695 voturi cumulate
 • vii) Lefter Răzvan Ștefan, cetățean român, domiciliat în Municipiul București, economist, 6.286.162 voturi cumulate.
Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație: Dl. Ilași Liviu, Dl. Weiler Dan, Dl. Meșca Darius – Dumitru, Dna. Chiriac Cristiana, Dna. Gheorghe Roxana – Elena. Aceștia nu au fost reconfirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data prezentei A.G.O.A..

Art. 3. Stabilește durata mandatului administratorilor provizorii numiți la punctul 2 al ordinii de zi, de 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea administratorilor provizorii.

Art. 4. Aprobă contractul de mandat pentru administratorii provizorii în forma propusă prin adresaMinisterului Energiei nr. 104319/ TPF/ 24.10.2017 prin care s-a solicitat convocarea unei adunari generale ordinare a acționarilor, formă publicată pe site-ul societății.

Art. 5. Stabilește indemnizația fixă brută lunară pentru administratorii provizorii numiți prin metoda votului cumulativ, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

Art. 6. Se desemnează dl. Alexandru Prepeliță, reprezentant al Ministerului Energiei pentru semnarea contractelor de mandat pentru administratorii provizorii numiți la punctul 2 al ordinii de zi.

Art. 7. Stabilește data de 19.12.2017 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și data de 18.12.2017 ca ex-date.

Art. 8. Aprobă împuternicirea:
a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotarârii A.G.O.A.
b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art. 9. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale și actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societății, precum și pentru semnarea și înregistrarea Actului Constitutiv actualizat.

Art. 10. Aprobă prelungirea prin act adițional a perioadei de asigurare din polița de răspundere profesională a administratorilor și a directorului general încheiată cu Generali Reasigurare Asigurare S.A., respectiv până la finalizarea procedurii de selecție prevazută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dar nu mai târziu de data de 30.04.2018.
 
II. Alegerea lui Constantin Văduva în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A.

Membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A., numiți prin Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 28.11.2017, au aprobat numirea dlui. Constantin Văduva în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de 28.11.2017. Durata mandatului Presedintelui Consiliului de Administratie este de 4 luni, respectiv până la data de 28.03.2018, sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii