Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
15:07 15 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Agrointel.ro Modul de acordare a subvenţiilor APIA s-a schimbat

ro

29 Dec, 2016 12:03 1477 Marime text
Hotărâre apărută în Monitorul Oficial! Ordinul subvențiilor a fost schimbat, iar modificările au apărut în Monitorul Oficial de ieri, 28 decembrie. Cele mai importante schimbări îi vizează pe fermierii din cultura mare dar și pe cei care cresc animale, arată agrointel.ro!
 
Prima schimbare importantă este introducerea unei clarificări privind modul în care se face declararea suprafețelor agricole. Astfe, la articolul 2, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n’) cu următorul cuprins: “n’)” identificarea parcelei/parcelelor agricole utilizate” înseamnă declararea și delimitarea în cadrul blocului fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, în aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA. Identificarea presupune ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de alți fermieri și să nu depășească limita blocului fizic.
 
În cazul în care apar suprapuneri, noua formă a Ordionului 619/2015 va face clarificări în sensul că: ”în situaţia în care se constată că terenul face obiectul cererilor a doi sau mai mulţi solicitanţi, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitanţii, care au obligaţia să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, suprafaţa de teren supradeclarată nu este eligibilă la plată în anul curent de cerere, cu excepţia cazurilor în care litigiul este soluţionat în instanţă judecătorească.”
 
Față de modul cum se analiza până acum suprapunerea, acum funcționarii APIA vor avea în vedere ca, în cursul controalelor la fața locului, să aplice o toleranță-tampon cu valoare unică, conform prevederilor art. 38 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 cu modificările și completările ulterioare.

”În cazul în care în urma tuturor controalelor se constată că parcela nu respectă definiţia de la art. 2, lit. n’ ), nu se acordă plăţi pentru suprafeţele identificate eronat”, se mai arată în proiect, ceea ce înseamnă că APIA are dreptul să nu achite subvenția pe suprapunere dacă aceasta nu este soluționată de beneficiari sau printr-o sentință judecătorească.

Despre modificarea / retragerea cererii unice depuse la APIA

La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(1) Fără a aduce atingere art. 11 alin. (22)-(24 ), în sensul art. 8 alin. (1) lit. i) din ordonanţă, precum şi în conformitate cu prevederile art. 3 şi art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, fermierii pot aduce modificări cererii unice de plată sau pot retrage în totalitate cererea unică de plată sau părţi ale acesteia, numai dacă: a) APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea unică de plată; b) APIA nu a notificat fermierului intenţia sa de a efectua un control la faţa locului; c) animalele pentru care solicită plata nu trebuie să respecte o perioadă de reținere.
 
Despre modificarea formei de organizare
 
Fermierii care depun cererea unică de plată în calitate de persoană fizică şi ulterior optează pentru aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din ordonanţă, pentru a respecta condiţia de fermier activ, trebuie să prezinte la APIA documentele prevăzute la alin. (1), la depunerea notificării privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.
 
Despre sprijinul cuplat pentru cânepă
 
În cazul suprafeţelor utilizate pentru producţia de cânepă în conformitate cu art. 10 alin. (5) din ordonanţă, în cererea unică de plată fermierul trebuie să furnizeze următoarele informaţii şi documente:
a) identificarea parcelelor semănate cu cânepă;
b) soiurile de seminţe şi cantităţile de seminţe utilizate (în kg/ha);
c) etichetele oficiale aplicate pe ambalajele seminţelor certificate, în conformitate cu Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, care se vor păstra la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz;

În cazul în care semănatul are loc după data finală stabilită pentru depunerea cererii unice de plată, etichetele sunt furnizate cel târziu până la 30 iunie. Dacă etichetele trebuie furnizate, de asemenea, altor autorităţi naţionale, APIA restituie originalele etichetelor beneficiarilor de îndată ce au fost prezentate în conformitate cu dispoziţiile de la litera menţionată. Etichetele înapoiate se ştampilează de către APIA ca fiind utilizate pentru o cerere unică de plată.

Despre sprijinul cuplat pentru culturi vegetale

În cazul în care cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă cu mai multe culturi, cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat trebuie să îndeplinească cerinţa privind suprafaţa minimă eligibilă a parcelei, conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanţă, cu excepția legumelor din sere și solare, pentru care suprafaţa minimă a parcelei, conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanţă, trebuie respectată la nivel de parcelă declarată seră/solar.

Despre sprijinul cuplat pentru lucernă

Pe lângă condițiile deja existente, fermierii primesc vestea bună că vor putea lua sprijin cuplat și dacă procesează lucerna. Astfel, ei trebuie săp facă dovada că ”au realizat anual o producţie minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân sau produse derivate din fân, respectiv granule, peleți sau făină”, precum și valorificarea acesteia ( ca și până acum).

Despre sprijinul cuplat pentru cartof sămânţă

Fermnierii trebuie să aibă autorizații pentru producerea seminței de cartof pentru anul de cerere, eliberate de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor de pe raza teritorială în care își desfășoară activitatea, pe care le prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată dar nu mai târziu de data limita de depunere a cererilor unice de plată.
 
Despre ajutorul naţional tranzitoriu pentru bovine


Vor intra la plată și efectivele care nu erau eligibnile la data de referință din ianuarie 2013.
Începând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) se acordă fermierilor crescători de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;
b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referinţă;
c) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014-2015.
(2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin.(1), se acordă pentru o cantitate de minim 3 tone de lapte, produsă și înregistrată la livrări și/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă de referință.
Începând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) se acordă şi fermierilor crescători de bovine, neînregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;
b) solicitantul să fi comercializat o cantitate de minimum 3 tone de lapte în perioada de referinţă. 6 
(2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin.(1), se acordă pentru o cantitate de minim 3 t de lapte comercializată în perioada de referință
Pentru a fi eligibili acești din urmă fermieri trebuie să prezinte la APIA copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează comercializarea de lapte, din care să rezulte cantitatea de lapte comercializată pentru perioada de referință.

Articol preluat de pe agrointel.ro
 
Sursa foto: bistrita24.ro

Ti-a placut articolul?

Comentarii