Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:04 02 12 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

agrointel.ro Subvențiile APIA pentru pajiștile comunale – cine le încasează și în ce condiții!

ro

10 May, 2017 10:55 2193 Marime text
Ordin al ministrului agriculturii, Petre Daea, pentru fermierii care închiriază/concesionează pajiștile comune. Potrivit unui document aflat în dezbatere publică pe site-ul MADR, sunt propuse o serie de modificări care vor fi în vigoare doar după publicarea în Monitorul Oficial!

Asfel, potrivit noilor propuneri, alineatele (1) și (2) ale articolului 61 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 61.(1) În conformitate cu art. 71 alin. (1) din ordonanţă, în cazul pajiştilor comunale concesionate/închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor pot fi:
  • a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată. Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu 2  numărul de UVM ale fiecărui membru în parte cu care asigură cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat, la data depunerii cererii unice de plată, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către asociaţie. Fiecare membru al asociaţiei, solicitant al plăţilor directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării legale a acestor suprafeţe de pajişti permanente, respectiv copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiştii de către asociaţie şi copia centralizatorului care cuprinde acordul asociației, datele de identificare, numărul de animale cu care păşunează fiecare membru al asociaţiei, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din Registrul national al exploatațiilor, precum şi suprafeţele alocate pe fiecare membru. Fiecare membru al asociaţiei, în calitate de beneficiar al plăţilor, declară la APIA în cererea unică de plată suprafeţele utilizate de pajişte permanentă comunală care îi revin, folosind codul de cultură aferent pajiştilor permanente utilizate în comun, în cazul suprafeţelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren; sancţiunile se calculează proporţional cu suprafaţa declarată de către fiecare fermier, membru al asociaţiei, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea. Centralizatorul se întocmeşte anual de către asociaţie, se vizează de către primărie;
  • b) asociaţia crescătorilor de animale care asigură încarcătura cu animale pe suprafaţa de pajiște concesionată/închiriată de minim 0,3 UVM/ha, prin păşunat. Asociaţia crescătorilor de animale întocmeşte un tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociaţie, datele de identificare, codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice ale membrilor din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul de animale cu care păşunează fiecare membru al asociaţiei, precum şi suprafeţele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se întocmeşte anual, se vizează de către primărie. La acesta se anexează copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor.
  • c) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa de pajiște concesionată/închiriată, asigurând cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada pășunatului în tabere de vară, conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitarveterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Asociaţia crescătorilor de animale întocmeşte un tabel centralizator care cuprinde acordul membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociaţie, datele de identificare, codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice ale membrilor și al asociației din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul de animale cu care păşunează fiecare membru al asociaţiei, precum şi suprafeţele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se întocmeşte anual, se vizează de către primărie şi este prevăzut în anexa nr. 2. La acesta se anexează copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor.

Atenție! Asociaţiile crescătorilor de animale prevăzute la alin. (1) lit.b) și c) nu mai pot solicita plăţi pentru suprafeţele care au fost solicitate la plată individual de către membrii acestora.”

La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeași forţă juridică, cum ar fi de exemplu, hotărâre judecătorească definitivă, contract de vânzare-cumpărare, iar în lipsa acestor documente, adeverința emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole;”

3. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: „

a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeași forţă juridică, iar în lipsa acestor documente, adeverința emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole;”

La articolul 44 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:


„b) au consumat cu animalele înscrise în RNE pe care le deţin în fermă, minim 1,9 tone mazăre/ha procesată, şi/sau au stocat în vederea procesării minim 1,9 tone mazăre/ha obţinută în fermă pentru consumul cu acestea. Verificarea eligibilităţii pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 51, întocmită şi semnată de către fermier;”

Articolul 481 se abrogă.

6. La articolul 72 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) efectivul de animale pentru care se solictă SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data-limită de depunere a cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menționat.Sursa text: agrointel.ro

Ti-a placut articolul?

Comentarii