Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:04 05 08 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Primăria Mihail Kogălniceanu reabilitează liceul teoretic din comună. Ce sumă este investită

ro

16 Jun, 2021 00:00 1354 Marime text
  • Primăria comunei Mihail Kogălniceanu reabilitează liceul teoretic din comună
  • Valoarea estimată este de 3.972.944,69 lei
  • Termenul limită pentru depunerea de oferte este 24 iunie 2021
 
Primăria comunei Mihail Kogălniceanu caută firmă pentru proiectarea și execuția lucrării de eficientizare energetică a clădirii Corp C1 – Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, din comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.
 
Valoarea estimată este de 3.972.944,69 lei, iar termenul limită pentru depunerea de oferte este 24 iunie 2021.
 
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabil la momentul prezentării; - cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutive, valabil la momentul depunerii; - după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; - alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
 
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Belu Ancuta Daniela – primar; Pandrea Daniel Ionel - viceprimar, consilier, Panfile Elena - secretar, Pariza Gabriela – inspector contabil, Boghiu Raluca - Inspector asistent compartiment urbanism, Responsabil achizitii publice, Ghita Liliana - consilier juridic, Gheorghe Elena - inspector superior, Pariza Rodica - referent contabilitate, Oprea Stelian Daniel – furnizor servicii auxiliare achizitiei, consultant achizitii, Consilieri Locali: Petre Floriana, Turea Alexandru, Bogza Mihaita Ovidiu, Bursuc Lacramioara, Panainte Toader, Puiu Constantin, Sandu Adrian, Guraliuc Daniel, Caiali Zulchefir, Butcaru Sorin, Corbeanu Emilian, Muresan Valer-Iosif, Paunescu Monica-Ecaterina, Iorganda Hristu, Poliac Catalin, Cioanca Adela.
 

Citește și:

Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu va avea o nouă sală de sport

 
 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii