Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
15:50 25 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Primăria Cumpăna Săptămână încărcată pentru localitatea Cumpăna. Iată raportul săptămânii ce s-a încheiat

ro

20 Nov, 2022 10:55 2379 Marime text
Săptămână încărcată pentru administrația publică de la Cumpăna, județul Constanța - atât din punct de vedere administrativ, cât și al evenimentelor care au marcat perioada 14-18 noiembrie 2022. De altfel, Ziua Dobrogei a fost perla săptămânii, iar locuitorii din Cumpăna au avut parte de bucurii, de la mic la mare, însă, totodată, au fost făcuși pași în toate proiectele aflate în implementare, nu puține la număr. 

Redăm mai jos un raport al săptămânii amintite oferit de către UAT Cumpăna.

𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗝𝗨𝗥𝗜𝗗𝗜𝗖, 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢𝗦 𝗔𝗗𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗜𝗩 𝗦̦𝗜 𝗠𝗢𝗡𝗜𝗧𝗢𝗥𝗜𝗭𝗔𝗥𝗘 𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗘𝗗𝗨𝗥𝗜𝗟𝗢𝗥 𝗔𝗗𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘
I. Dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată:

- pentru un număr de 5 dosare au fost formulate și înaintate în termen întâmpinări; căi de atac (apel/recurs); situații juridice + istoric de rol fiscal; cereri emitere certificate de rol/eliberare în scrisuri din dosare; răspunsuri la solicitările transmise de către instanțele de judecată;
- un număr de 6 dosare au avut termen de judecată/de pronunțare, luându-se act de măsurile stabilite de către instanțele de judecată;
- pentru un număr de 11 dosare au fost comunicate citații, hotărâri judecătorești, rapoarte de expertiză, cereri formulate de către părți;
- 2 situații de acte de procedură necomunicate, în baza art. 163 C. pr. civ.

II. Aplicarea Legii nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare:
- un număr de 9 cereri de afișare a ofertelor de vânzare a unor suprafețe de teren extravilan, au fost monitorizate sub aspectul respectării termenelor stabilite prin lege, referitoare la depunerea de către preemptori a comunicărilor privind acceptarea ofertelor de vânzare, respectiv de către potențialii cumpărători a ofertelor de cumpărare, precum și la emiterea proceselor-verbale privind derularea procedurii/finalizarea acesteia.

III. Locuințe tip A.N.L.:
- au fost comunicate un număr de 11 adrese în vederea prelungirii contractelor de închiriere a căror perioadă de valabilitate se împlinește în luna decembrie 2022, urmând a se depune documentațiile necesare întocmirii prelungirii acestor contracte.

IV. Au fost întocmite 11 proiecte de hotărâri ce vor fi supuse aprobării Consiliului Local Cumpăna, în cadrul ședinței ordinare din data de 23.11.2022 și au fost efectuate toate etapele prealabile necesare convocării Consiliului Local Cumpăna în ședință ordinară.

V. De asemenea, au fost întocmite și comunicate/înmânate:

- 3 rapoarte de specialitate privind aprobarea proiectelor de hotărâri referitoare la inițierea procedurii de vânzare a unor suprafețe de teren intravilan, ce fac obiectul unor contracte de concesiune, la care se adaugă raportul de specialitate privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la raportul de evaluare a terenurilor situate în intravilan, atribuite în concesiune și pe care sunt edificate construcții – case de locuit;
- 3 răspunsuri aferente solicitărilor transmise de către alte instituții publice/autorități ale administrației publice locale, dintre care una privește modalitatea de aplicare a Legii nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- 5 contracte concesiune locuri de înhumare, la care se adaugă două adeverințe de deshumare;

VI. În cadrul programului de audiențe al primarului Comunei Cumpăna din data de 16.11.2022, s-au prezentat 7 petenți, ale căror solicitări au fost soluționate potrivit reglementărilor legale.


𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗜̂𝗡𝗖𝗔𝗦𝗔𝗥𝗘 𝗦̦𝗜 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗭𝗜𝗧𝗘 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗟𝗘

• Total chitanțe emise 310 din care 230 la ghișeu cu numerar, 49 la ghișeu cu POS, 4 prin Ghiseul.ro, 27 ordine de plată operate
• Declarații de impunere operate în sistem
- 38 declarații clădiri persoane fizice și juridice
- 64 declarații auto persoane fizice și juridice
- 73 declarații teren persone fizice și juridice
- 3 scutiri de taxe și impozite
- 12 declarații de taxa de salubrizare
- 189 modificări/completări de roluri persone fizice și juridice
• 128 amenzi contravenționale operate în sistem
• 22 comunicări către D.R.P.C.I.V.;
• verificări diverse în sistemul PATRIMVEN – ANAF și O.N.R.C ;
• 53 certificate de atestare fiscală persoane fizice și juridice
• 20 adrese de înființare poprire pe venituri/conturi bancare persoane fizice și juridice
• 15 somații și titluri executorii persoane fizice și juridice
• 2 decizii de ridicare sechestru persoane fizice
• un dosar depus la instanță având ca obiect validare poprire
• 50 adrese de sistare poprire asupra veniturilor salariale/conturilor bancare persoane fizice și juridice
• 19 adrese diverse
• arhivarea tuturor actelor administrative și a celorlalte documente operate în sistem𝗖𝗢𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗨𝗟 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗧̦𝗜𝗜 𝗦̦𝗜 𝗔𝗖𝗛𝗜𝗭𝗜𝗧̦𝗜𝗜 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖𝗘

Proiecte în Implementare:
1. Modernizare Drumuri în comuna Cumpăna – 3,786km
- au continuat lucrările de construcție pe str.Taberei, Aleea Taberei, Transformatorului și Crinului
- s-a executat faza determinantă la strat macadam pe str. Crinului și Transformatorului
2. Reabilitare Și Modernizare Străzi În Comuna Cumpăna, Județul Constanța
- au continuat lucrările pe str. Berzei: montat borduri, completare și rectificare strat macadam în vederea fazei determinante
3. Locuințe Pentru Tineri 64 U.L. în comuna Cumpăna, județul Constanța
- se lucrează la cele două blocuri: structura de rezistență – cofrare stâlpi; zidărie pereți
4. Reabilitare și Extinderea Reţelelor de Distribuţie Apă și de Canalizare, Conducte Refulare și Staţii de Pompare Ape Uzate în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa
- s-a finalizat montajul stațiilor de pompare apă uzată, urmează legătura la rețeaua electrică în vederea punerii în funcțiune
5. Modernizare Grădinița cu Program Prelungit Sfânta Maria, com. Cumpăna, jud. Constanța
- se completează instalațiile sanitare la clădirea propusă și rectificări la finisajele interioare
6. Stație Peco
- se lucreză la branșamente utilităti și pregătire în vederea turnării platformei betonate,împrejmuiri etc
7. Centru Civic în comuna Cumpăna, județul Constanța
- se lucreză la montaj armătura la scenă
- au fost realizate lucrări terasamente parțial
8. Modernizare Sistem de Iluminat Stradal în Comuna Cumpăna, jud. Constanța
- A fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrării
- Au fost întocmite și transmise documentele pentru cererea de plată finală (decont) către Administrația Fondului pentru Mediu
9. Asigurarea Infrastructurii TIC (Sisteme Inteligente De Management Local) la nivelul comunei Cumpăna în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) din Planul de redresare și reziliență al României (PNRR) – 2.195.407,53 lei cu TVA
- se pregătesc documentele în vederea semnării contractului de finanțare
10. Modernizare Drumuri 7,2km
- se află în execuție proiectul tehnic
- au fost încarcate în platforma completările solicitate pentru semnarea contractului de finanțare
11. Se întocmesc documentele necesare în vederea depunerii proiectului :“Energie regenerabilă pentru consum propriu al instituțiilor publice, în Comuna Cumpăna”in cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabileObiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale .

Astfel, Primăria Cumpăna propune asigurarea condițiilor necesare pentru producerea unei cantități de energie electrică, în calitate de prosumator, în scopul acoperirii consumurilor proprii de energie electrică de la nivelul instituțiilor publice din comună. Pe fiecare clădire se vor monta sisteme de panouri fotovoltaice pentru a acoperi consumul în locatia selectată.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul Primăriei Comunei Cumpăna, prin utilizarea energiei regenerabile pentru consumul propriu.

𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗨𝗟 𝗨𝗥𝗕𝗔𝗡𝗜𝗦𝗠
Au fost eliberate:
- Certificate de urbanism - 15
- Autorizații de construire - 5
- Procese verbale de recepție - 2
- Înștiințări privind valoarea finală a lucrării - 3
- Certificate de atestare a edificării construcției - 8
- Avize de intervenție în domeniul public - 4
- Adrese de corespondență soluționate - 7
- Avize construire criptă - 2
- Formulare de înscriere în Registru de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate la nivelul UAT Cumpăna, județul Constanța – 94

𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗨𝗟 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗨 𝗔𝗚𝗥𝗜𝗖𝗢𝗟
- 5 Adrese de Corespondență Soluționate – 2 Adrese A.N.R.P.
- 40 Adeverințe Pentru Eliberare CI
- 15 Adeverințe Nomenclator Stradal
- 17 Adeverințe Subvenție la Căldură
- 5 Adeverințe Prelungire Contract ANL
- 2 Adeverințe Pentru Subvenția la Motorina - A.P.I.A
- Operare Date Program S.D.G
- Înregistrare 15 Contracte de Arendă
- 20 Acte Notariale, Contract De Vânzare-Cumpărare, Certificate de Moștenitor, Act de Donație, Act de Dezmembrare .
- 53 Referate pentru Eliberarea Certificatului de Atestare Fiscală
- Activități Specifice Compartimentului Registru Agricol, Aplicarea Măsurilor de Sprijin în Vederea Petenților.

𝗦𝗔𝗟𝗨𝗕𝗥𝗜𝗭𝗔𝗥𝗘 𝗦̦𝗜 𝗚𝗢𝗦𝗣𝗢𝗗𝗔̆𝗥𝗜𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗔̆
- Colectare deșeu menajer de la toate persoanele fizice și juridice de pe raza comunei;
- Colectare și sortare deșeu reciclabil de la toate persoanele fizice și juridice de pe raza comunei;
- Greblat frunze;
- Măturat și adunat deșeu stradal;
- Golit coșuri stradale;
- Întreținere parcuri și locuri de joacă;
- În urma verificărilor efectuate în zona limitrofă a comunei s-au constatat deșeuri abandonate, iar aceste zone au fost igienizate;
- s-au primit și soluționat un număr de 12 sesizări din partea cetățenilor;
- S-au transmis un număr de 5 notificări la gospodăriile unde s-a constatat nesortarea deșeului pe categorii ;
- Se fac demersuri în vederea desfășurării unei noi campanii de informare a cetățenilor cu privire la selectarea corectă a deșeului pe categorii;
- S-a finalizat reorganizarea graficului de colectare a deșeului menajer și a celui reciclabil de la gospodării, în vederea egalizării sectoarelor zilnice, urmând a fi publicat online.

𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗜𝗨𝗟 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧̦𝗜𝗘 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗟𝗔̆
- S-au desfășurat activități specifice pentru menținerea ordinii și liniștii publice;
- Au fost supravegheate parcurile și locurile de joacă pentru copii situate pe raza comunei, sălile de sport, piața agroalimentară;
- S-au desfășurat acțiuni pentru menținerea curățeniei pe raza comunei, iar persoanele care nu au respectat prevederile HCL. nr. 135/2022, privind gospodărirea și salubrizarea au fost sancționate contravențional;
- Au fost asigurate măsuri de fluidizare a traficului rutier și pietonal la intrarea/ieșirea elevilor de la cursuri. Școala Generală cu clasele I-IV și Campusul Școlar “Nicolae Dumitrescu”;
- A fost asigurată paza și protecția elevilor în timpul orelor de curs, cât și asigurarea în condiții optime a orelor de curs la Școala Generală cu cls. I-IV și Campusul Școlar “Nicolae Dumitrescu”.
- S-a acționat pentru prevenirea faptelor de cerșetorie, luându-se măsuri de dispersare a persoanelor care săvârșesc acest gen de fapte în zona celor două biserici, cât și a societăților comerciale și a cimitirului ortodox;
- S-a colaborat cu Serv. Public de Asistență Socială, Serv. Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Registrul Agricol din cadrul Primăriei Cumpăna, însoțindu-i pe lucrătorii acestor compartimente la deplasările în teren în vederea efectuării de activităților specifice acestora;
- Au fost aplicate și implementate un nr. de 14 sancțiuni contravenționale în valoare totala de 15200 lei;
- Au fost primite și soluționate un nr. de 18 sesizări telefonice și 2 apeluri preluate prin Serviciul Național de Urgență 112;
- Au fost soluționate două petiții avute în lucru;
- Au fost legitimate un nr. de 65 persoane;
- A fost afișat la domiciliu un proces verbal de constatare și sancționare a contravenției;
- Au fost înmânate un nr. de 18 notificări către agenții economici emise de către SC. Salubrizare și Gospodărire Comunală în vederea ridicării de către aceștia a contractului de prestare a activității de colectare a deșeurilor;
În perioada amintită, la nivelul Serv. Poliție Locală Cumpăna au fost înregistrate un nr. de 16 sesizări și petiții;
- Au fost înmânate un nr. de 190 invitații pentru persoanele ale căror Cărți de Identitate sunt expirate sau au împlinit vârsta de 14 ani și nu au solicitat eliberare unui act de identitate în termen legal;
- Au fost identificate un nr. de 6 autoturisme abandonate. S-a luat legătura cu proprietarii acestora și au fost ridicate de pe domeniul public;
- Au fost înlocuite un nr. de 6 semne de circulație rutieră montate pe domeniul public;
- Au fost sprijiniți muncitorii care efectuează lucrări de pregătire pentru asfaltare pe anumite străzi de pe raza com. Cumpăna, prin dirijarea traficului rutier, cât și prin eliberarea părții carosabile de autovehicule.
- S-a acordat sprijin echipei de la ecarisaj pentru prinderea câinilor fără stăpân de pe raza comunei Cumpăna.

𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗜𝗨𝗟 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗘𝗩𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧̦𝗔̆ 𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗔𝗡𝗘𝗟𝗢𝗥
- Cereri eliberare acte de identitate înregistrate - 24
- Acte de identitate eliberate - 36
- Solicitări furnizări date - 2
- Deplasări în teren - 1 (10 pers. puse în legalitate)
- Invitații întocmite și transmise - 62
- Căsătorii înregistrate - 0
- Nașteri înregistrate - 0
- Decese înregistrate - 3
- Certificate naștere/căsătorie /deces eliberate - 1/0/4
- Certificate naștere/căsătorie /deces eliberate solicitate de la alte UAT - 13
- Mențiuni operate - 10

𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗨𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗧̦𝗔̆ 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟𝗔̆ 𝗦̦𝗜 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗥𝗜𝗧𝗔𝗧𝗘 𝗧𝗨𝗧𝗘𝗟𝗔𝗥𝗔̆
- S-au primit 30 cereri privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie conform Legii nr.226/2021
- S-au primit și raportat către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială un număr de 16 dosare alocații de stat, 13 dosare indemnizație creștere copil/stimulent de inserție
- S-au efectuat 2 anchete sociale pentru dosarele indemnizație creștere copil
- S-au efectuat 5 anchete sociale pentru evaluare și încadrare în grad de handicap
- S-au efectuat 3 rapoarte psiho-sociale în cazurile de divorț cu minori, stabilire domiciliu și autoritate părintească și trimise către Judecătoria Constanța
- S-au efectuat 2 anchete sociale pentru verificarea condițiilor de acordare a ajutorului de încălzire cu sistem electric
- S-a efectuat o deplasare în teren, în urma adresei primite de la DGASPC Constanța, pentru verificarea situației unei minore
- S-au întocmit 3 dosare pentru acordarea alocației pentru susținere a familiei conform Legii nr.277/2010
- S-au întocmit 3 dosare pentru acordarea venitului minim garantat conform Legii nr.416/2001
- Înmânarea către beneficiari a documentelor tipizate pentru întocmirea dosarelor pentru indemnizație creștere copil, stimulent de inserție, alocații de stat, ajutoare de încălzire, alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat.

𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗨𝗟 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔̆, 𝗥𝗘𝗟𝗜𝗚𝗜𝗘 𝗦̦𝗜 𝗔𝗖𝗧𝗜𝗩𝗜𝗧𝗔̆𝗧̦𝗜 𝗥𝗘𝗖𝗥𝗘𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘
- În perioada 12-13 noiembrie 2022, Ansamblul “Mugurașii Cumpenei” – coregraf Constantin Olteanu, însoțit de soliștii vocali Elena IORDAN, Andreea SCURTU și Cătălin CÂMPANU, au fost prezenți în cadrul “Festivalului de Sezon al Recoltei și Belșugului” organizat cu ocazia deschiderii celei mai mari piețe agroalimentare din Constanța - Complex Piața Eliberării.
- În data de 14.11.2022, un număr de 127 de elevi, beneficiariai proiectului Cooperare
Onestitate-Prietenie-Implicare-Informare - (C.O.P.I.I.), proiect ce se derulează cu sprijinul Fundației “Zi Deschisă” în parteneriat cu Primăria comunei Cumpăna, au primit materiale didactice.
- ”Ziua Dobrogei, tradiții și cultură interetnică„ - Ansamblul Folcloric “Mugurașii Cumpenei”, alături de solista vocală Andreea Scurtu, pregătiți de maestrul coregraf Constantin Olteanu au participat la spectacolul organizat de Primăria și Consiliul Local Constanța în cadrul Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” din Constanța cu ocazia celei de-a 144 aniversări a Zilei Dobrogei.
- „Ziua alipirii Dobrogei la Patria Mamă”, a fost celebrată de elevii Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescuˮ Cumpăna, din clasele V-VIII, coordonați de doamnele profesor de istorie: Georgeta Tănase și Ofelia Verișan, sub titulatura „Dobrogea – pământ românescˮ- prezentarea contextului unirii, un emoționant moment artistic, expoziție tematică.
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii