Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:38 13 05 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Primăria Constanța reia un proiect abandonat în 2004. Este vizat un ansamblu de locuințe pentru tineri din Palazu Mare

ro

12 May, 2020 00:00 3071 Marime text

În anii anteriori au fost demarate, de către ANL, lucrările pentru edificarea a 5 tronsoane de locuințe pentru tineri în vederea închirierii, în zona Palazu Mare, lucrări ramase nefinalizate din anul 2004 la stadiu de fundație, în diferite faze de execuție, pentru 4 din cele 5 tronsoane prevăzute în proiect.
În cadrul proiectului, corelat cu execuția blocurilor de locuințe, în regim de închiriere cu un număr total de 88 de unități locative, municipalitatea are sarcina realizării tuturor lucrărilor tehnico-edilitare și a dotărilor urbane care vor asigura funcționalitatea locuinţelor

Amplasamentul lucrărilor tehnico-edilitare care fac obiectul studiului de fezabilitate este cel precizat, diminuat cu suprafața construită aferentă celor 5 tronsoane de locuințe care se vor edifica de către Agenția Națională pentru Locuințe (ANL).

Atât proiectarea, cât și execuția lucrărilor tehnico-edilitare se va face corelat cu obiectivul de investiții promovat de ANL astfel încât să fie îndeplinite premisele pentru acordarea autorizației de construire în baza detalierii acestei etape de proiectare în următoarele etape prevăzute de legislație (număr de parcări, retrageri de la axul drumului etc.).
Primăria municipiului Constanța consultă piața în vederea achiziționării serviciului de proiectare Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Lucrări tehnico-edilitare aferente blocuri ANL pentru tineri în vederea închirierii, Palazu Mare, etapa I”.

Se dorește astfel, elaborarea studii de teren (studiu geotehnic și studiu topografic) și documentații pentru obținerea avizelor stabilite prin certificatul de urbanism (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, alimentare cu energie electrică, telefonizare, avizul Direcției Județene de Cultură, avizul autorității competente pentru protecția mediului, aviz RCS și RDS S.A.) și elaborare studiu de fezabilitate.

Terenul în suprafața totală de 5722 mp aferent proiectului derulat în colaborare de către Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) și municipiul Constanța a fost dat, în folosință gratuită, Agenției Naționale pentru Locuințe, pe durata execuției lucrărilor, pe durata executării lucrărilor, către Agenția Națională pentru Locuințe în vederea construirii unui ansamblu de locuințe.
Lucrările de viabilizare a terenului care fac obiectul studiului de fezabilitate sunt cel puțin următoarele: Sistematizare pe verticală - în studiul de fezabilitate se vor proiecta lucrări de amenajare a terenului luând în considerare relieful amplasamentului, cotele finale ținând cont de soluția tehnica abordată pentru aceste lucrări dar și de cotele impuse de construcțiile ce urmează să fie edificate, respectiv a celor 5 tronsoane de locuințe.

Se va avea în vedere prevederea în documentație a lucrărilor de terasamente necesare aducerii terenului la cotele de fundare astfel încât acestea să servească scopului asigurării funcționalității blocurilor de locuințe și în concordanță cu lucrările de asigurare utilități prin extinderea rețelelor în zona (apă-canal, energie electrică, gaze naturale, etc.) ce se vor desfășura de către societățile furnizoare de utilități; Parcări, trotuare, căi de acces şi alei pietonale - În vederea respectării reglementărilor urbanistice în vigoare, se vor proiecta locuri de parcare într-un număr corespunzător numărului de locuințe proiectate, respectiv 88 de locuri de parcare, suplimentat cu un procent suplimentar pentru asigurarea parcărilor pentru vizitatori.
Se va avea în vedere realizarea de accese principale, inclusiv accesul rutier, și de accese secundare pentru fiecare bloc de locuințe în parte cu asigurarea funcționalității și a accesului pentru persoane cu dezabilități.


Aleile pietonale vor fi amplasate funcțional asigurând accesul facil către locul diferitelor dotări urbane cum ar fi: platforme gospodărești, loc de joacă etc.
La proiectarea acestora, se vor avea în vedere prevederile HCL nr.113/2017 privind aprobarea regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, modificată prin HCL nr.28/2018 și HCL nr.532/19.12.2018 și modificările ulterioare și orice alte reglementări în vigoare.

Spații verzi - Se va asigura un spațiu ambiental plăcut zonei prin prevederea de spații verzi cât mai armonios amplasate având forme diferite, pe care vor fi prevăzute plantarea de arbori și arbuști ornamentali.

Loc de joacă - Având în vedere faptul că acest proiect este destinat tinerilor și familiilor tinere având vârsta pană în 35 de ani, este important ca spațiul să fie dotat cu un loc de joacă destinat copiilor de vârste mici și foarte mici.

La proiectarea acestuia se va avea în vedere utilizarea de materiale moderne și dotarea cu echipamente de joacă în culori plăcute. Proiectarea acestora se va face cu respectarea normelor de siguranță și a normativelor în vigoare. Spațiul public proiectat va fi echipat cu dotări specifice: bănci, coșuri de gunoi și alte asemenea dotări specifice, cu respectarea standardelor în vigoare, fără a face trimitere la mărci.

Platformă gospodărească - Aceasta va fi proiectată astfel încât să poată deservi toate cele 5 construcții și pe locuitorii acestora iar amplasarea acestora se va face cu respectarea normativelor de construire în vigoare și a normelor de igienă specifice.

De asemenea, amplasamentul acesteia va fi stabilit cu respectarea distanțelor prevăzute de legislație.

Iluminat public - Rețeaua de iluminat public in interiorul amplasamentului se va realiza cu stâlpi de iluminat moderni prevăzuți cu corpuri de iluminat cu consum redus (cu LED-uri).
Stâlpii de iluminat public vor fi amplasați astfel încât să asigure iluminatul dotărilor urbane de pe amplasament și o acoperire confortabilă pentru locuitori.

Telefonie/internet - La proiectarea rețelelor de telefonie și internet se va avea în vedere prevederea de canale și canalete și puncte de tragere în care se vor amplasa rețelele furnizorilor de servicii de aceasta natură.

Proiectarea se va face cu includerea prevederilor din avizele obținute pentru această categorie de lucrări de la deținătorii de utilități conform Certificatului de urbanism.

Canalizare pluvială - Se va proiecta rețeaua de colectare și dirijare ape pluviale pentru cele 5 blocuri.
Durata totală a serviciului de proiectare a documentației tehnico-economice este de 105 zile calendaristice.

Aspectele supuse consultării sunt oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de proiectare Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Lucrări tehnico-edilitare aferente blocuri ANL pentru tineri, Palazu Mare, etapa I”.

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, ofertele precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: investitii@primaria-constanta.ro până la data 18.05.2020.
 Vă reamintim, anul trecut, consilierii locali municipali au reactualizat HCL nr. 241/2017 ce vizează actualizarea HCL nr. 629/2002 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata executării lucrărilor, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a terenului în suprafaţă de 5.288 mp situat în zona Palazu Mare - ANL , în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe.
În vara anului 2017, consilierii locali au votat favorabil un proiect de hotărâre prin care transmit în folosinţă gratuită, pe durata executării lucrărilor, un teren în suprafaţă de 5.288 mp către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL). Concret, este vorba de un teren situat în zona Palazu Mare - ANL 1, în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe ce va cuprinde 88 de unităţi locative destinate tinerilor în vederea închirierii. Proiectul a fost iniţiat încă din anul 2003, însă de-abia în luna mai 2017, ANL a comunicat Primăriei Constanţa că acesta a fost inclus în programul de finanţare pe anul 2017, cu precizarea obligaţiei Primăriei Constanţa de a elabora studiul de fezabilitate pentru lucrările tehnico-edilitare şi sistematizare pe verticală în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei, aceste costuri urmând să fie incluse în devizul general al proiectului. 

Tot în 2017, reprezentanţii ANL au transmis Primăriei Constanţa că este nevoie de actualizarea hotărârii Consiliului Local prin care se transmite către ANL terenul în cauză. Pe lângă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită pe perioada executării lucrărilor, consilierii locali au aprobat şi prevederea că toate costurile utilităţilor aferente construcţiilor şi încheierea contractelor de execuţie a lucrărilor cu societăţile care furnizează apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale şi spaţii verzi vor fi asigurate din bugetul local. La momentul amendării HCLM, Primăria Constanţa preciza că intenţionează să continue şi să finalizeze obiectivul de investiţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, în zona Palazu Mare. Acesta urma să aibă un regim de înălţime subsol, parter şi trei etaje, cu un număr de 88 de unităţi locative.
 

Citește și:

Se mai construieşte blocul ANL din cartierul Palazu Mare? Aleşii locali, chemaţi să reactualizeze o hotărâre din 2002 (document)

Ti-a placut articolul?

Comentarii