Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:37 20 10 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consilierii locali ai comunei Mihail Kogălniceanu au fost convocați în ședință ordinară

ro

29 Sep, 2021 10:23 490 Marime text
 • Consilierii locali ai comunei Mihail Kogălniceanu au fost convocați în ședință ordinară
 • Ședința va avea loc pe 30 septembrie 2021

Consilierii locali din Mihail Kogălniceanu au fost convocați în ședință, pe 30 septembrie a.c., cu proiecte ample pe ordinea de zi pe care o vom reda mai jos.

„Domnilor consilieri: Bogza Mihaita Ovidiu, Bursuc Lacramioara — Emilia, Butcaru Sorin, Caiali Zulchefir, Cioanca Adela, Corbeanu Emilian, Guraliuc Daniel, lorganda Hristu, Mureşan Valcr-losif, Panainte Toader, Pandrea Daniel — lonel, Paunescu Monica-Ecaterina, Pctre Floriana, Poliac Catalin, Puiu Constantin, Sandu Adrian şi Turea Alexandru.
 
În baza Dispozitiei nr.144/24.09.2021 se convoaca consilierii locali în sedinta ordinara dc lucru, care va avea loc In ziua de 30.09.2021, orele 14:00 la sediul Consiliului Local, cu următorul proiect al ordinei de zi.
 
Procesul verbal al sedintei din data de 10.09.2021.
 
 1. P.H.C.L- privind revocarea Hotărării nr.40 /31.03.2021 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită a bunului imobil grădiniţă şi teren aferent situat în comuna Mihail Kogălniceanu, str. Călugăreni, nr. 20B către Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu Initiator – Primar Belu Ancuta-Daniela Comisia 1-5
 2. P.H.C.L- privind darea în administrare către Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu a bunului imobil "Grădinită cu program prelungit şi teren aferent" situat în comuna Mihail Kogălniceanu, str. Călugăreni, nr. 20B, judetul Constanţa Iniţiator-Primar-Belu-Ancuta-Daniela-Comisia 1-5
 3. P.H.C.L- privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în cadrul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul Liceului Teoretic "Mihail Kogălniceanu", judetul Constanţa lnițiator-Primar-Belu Ancuţa-Daniela-Comisia 1-5
 4. P.H.C.L- privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ''Mihail Kogălniceanu", judeţul Constanţa pentru anul şcolar 2021-2022 Iniţiator-Primar-Belu Ancuţa-Daniela-Comisia 1-5
 5. P.H.C.L.- privind modificarea şi completarea art. 1 din Hotărărea nr.88/29.07.2021 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburanti al autovehiculelor si utilajelor aflate in dotarea proprie a U.A.T — Mihail Kogalniccanu Iniţiator-Primar-Belu Ancuta-Daniela-Comisia 1-5
 6. P.H.C.L. — privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC"Servicii Publice de Mentenanţă Mihai1Kogălniceanu" SRL pe anul 2021 Iniţiator-Primar-Belu Ancuţa-Daniela-Comisia 1-5
 7. P.H.C.L. — privind atestarea apartenenţei la domenittl privat al comunei Mihail Kogălniceanu, a unor imobile (teren şi apartament) situate în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţtil Constanţa. Iniţiator-Primar-Belu Ancitţa-Danicla-Comisia 1-5
 8. P.H.C.L. privind modifIcarea şi completarea art.2 din Hotărârea nr.72/29.06.2021 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren în suprafaţă de 217,00 mp, situat în intravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, str. Speranţei, nr. 40, Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu lniţiator-Primar-Belu Ancuţa-Daniela-Comisia 1-5
 9. P.H.C.L. privind vânzarea prin licitaţie publica, în condiţiile legii, a unui imobil teren în suprafaţă de 65,00 mp teren intravilan, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, Grup Social Sibioara, lot 2, Judetul Constanţa, domeniul privat al Comunei Mihail Kogălniceanu Iniţiator-Primar-Belu Ancuţa-Daniela-Comisia 1-5
 10. P.H.C.L. privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Documentul de Poziţie, avizarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Constanţa" şi acordarea unor mandate Iniţiator-Primar-Belu Ancuţa-Daniela-Comisia 1-5
 11. P.H.C.L.- privind vânzarea prin licitaţie publica, în condiţiile legii, a unui imobil teren în suprafaţă de 250,00 mp teren intravilan, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, str.Protectata B, Lot 11, Judeţul Constanţa, domeniul privat al Comunei Mihail Kogălniceanu Iniţiator-Primar-Belu Ancuţa-Daniela-Comisia 1-5
 12. P.H.C.L.- privind reInnoirea contractului de închiriere nr.31/29.03.2010 apartament situate in comuna Mihail Kogalniceanu, str.Tudor Vladimirescu, bl.U, sc.B, et.4, ap.27, judetul Constanţa titular Anghelide Lazar lniţiator-Primar-Belu Ancuţa-Daniela-Comisia 1-5
 13. P.H.C.L.- privind aprobarea documentatiei pentru organizarea şi desfasurarea licitatiei publice deschise în scopul realizării obiectivului "exploatare cariera de piatra " pe terenul situat in Parcela CCPC61/1 în suprafata de 150.606 mp, Parccla CCP61/3/6/2 in suprafata de 135.399 mp şi Parcela CCP6 1/3/5/2 în suprafata de 182.609 mp apartinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Constanţa, in vederea asocierii in participatiune cu persoane juridice  Iniţiator-Primar-Belu Ancuţa-Daniela-Comisia 1-5”

Ti-a placut articolul?

Comentarii