Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:57 19 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ce tip de cereri, sesizări, petiţii sau memorii puteţi depune la Centrul de Informare pentru Cetăţeni al Primăriei. Aici vă înscrieţi şi pentru audienţe!

ro

20 Mar, 2017 00:00 2858 Marime text
La birourile din cadrul Centrului de Informare pentru Cetăţeni (CIC) al Primăriei se primesc cereri, sesizări, petiţii, memorii, doar în scris. În cadrul acestui organism funcţionează şase birouri şi tot aici vă puteţi înscrie pentru audienţe la directorii de direcţii, viceprimari şi primar.
 
Persoanele care doresc să fie primite în audienţă se vor adresa în scris cu o cerere (petiţie, memoriu) către direcţia de resort din cadrul Primăriei, competentă să soluţioneze problema în cauză, cerere care se va înregistra la CIC Constanţa, cu sediul pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu nr. 116 C (în incinta City Park Mall, etajul I, aripa nouă).
 
Ce gestionează fiecare birou din cadrul CIC

Biroul 1 - Serviciul Gestionare Servicii Publice. Aici puteţi înregistra cererile pentru rezervarea locurilor de parcare în parcările de reşedinţă ale blocurilor; cererile pentru obţinerea permisului de liberă trecere pe faleza Mamaia pentru autovehicule de transport marfă; cererile pentru obţinerea permisului de liberă trecere în Satul de Vacanţă şi parcul Tăbăcărie pentru autovehicule de transport marfă.

Biroul 2 - Direcţia Urbanism. Aici vă puteţi adresa pentru eliberarea de certificate de urbanism, autorizaţii de construire, autorizaţii de desfiinţare; obţinerea procesului-verbal de recepţie parţială/finală a lucrărilor; notă de constatare-demolare; autorizaţie pentru scoaterea temporară din folosinţă a domeniului public şi/sau privat pentru lucrări de branşamente/racorduri/extinderi/devieri/
modernizări reţele tehnico-edilitare; lucrări de remediere avarii la reţele subterane; autorizaţie de intervenţie în domeniul public/privat privind deviere, extindere, branşare, modernizare reţele de utilităţi - apă, canal, gaze, telefonie.
 
Biroul 3 - Serviciul autorizare agenţi economici. Acesta soluţionează probleme legate de eliberarea/vizarea programului de funcţionare pentru agenţii economici; autorizaţii pentru ocuparea temporară a domeniului public şi privat (comerţ mic detaliu, comerţ întâmpinare, agrement, circuri, campanii promoţionale).

Biroul 4 - Direcţia administrarea domeniului public şi privat. La acest birou puteţi depune declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate; declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice; aici se eliberează acord pentru ocuparea domeniului public pentru: organizare de şantier, depozitare accidentală de materiale de construcţii (alei, străzi, trotuare); autorizaţie de ocupare a domeniului public şi privat cu vehicule, remorci şi utilaje destinate lucrărilor de construire; cereri pentru cumpărare teren: întregire proprietate şi diferenţe din măsurători cadastrale.
 
Biroul 5 - Direcţia Patrimoniu/Cadastru. Aici puteţi depune solicitări de numere stradale şi confirmări de denumiri noi sau vechi de străzi; viza de planuri de situaţie necesară obţinerii autorizaţiei de construcţie sau a autorizaţiei de demolare; de asemenea, aici se poate obţine acordul Direcţiei Patrimoniu pentru obţinerea autorizaţiei de construire; acordul Primăriei pentru intabularea imobilelor; situaţii juridice pentru imobile; acordare terenuri conform Legii nr. 44/1994 (veterani), conform Legii nr. 341/2004 (revoluţionari), conform Legii nr. 118/1990 (deportaţi politic); acordare terenuri conform Legii nr. 18/1991(terenuri agricole), conform Legii nr. 1/2000, conform Legii nr. 247/2005; eliberare titluri de proprietate întocmite de Comisia Judeţeană de Fond Funciar; adeverirea proprietăţii animalelor în vederea vânzării lor; eliberare atestat de producător agricol; înregistrarea contractelor de arendare; eliberarea de adeverinţe care să ateste faptul că nu figurează în Registrul Agricol al municipiului Constanţa necesare la ISTPH, spital, medic de familie, angajare, bursă, deducere impozit; eliberare adeverinţă din Registrul Agricol pentru APIA; ofertă vânzare teren agricol conform Legii nr. 17/2014; obţinere certificat fiscal pentru terenul aflat în proprietatea Primăriei, eliberat în vederea intabulării unei construcţii; proces-verbal de punere în posesie teren, conform dispoziţiei de primar, hotărâre judecătorească etc.; eliberarea ordinului prefectului (case şi apartamente); radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa; acordare de terenuri tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală, conform Legii nr. 15/2003.

Biroul 5 - Direcţia Servicii Publice şi Direcţia Gospodărire Comunală. Soluţionează probleme legate de traficul rutier, parcări, marcaje rutiere; probleme legate de grădini publice şi spaţii verzi (tăiere-toaletare copaci, obţinere gard viu); probleme legate de igiena publică (ridicare gunoi, măturat stradal); probleme legate de iluminatul public (semafoare, ghirlande luminoase); probleme legate de drumuri publice, asfaltare; probleme legate de câini comunitari, dezinsecţie - deratizare; probleme legate de dotări urbane (ceasuri, coşuri gunoi, locuri de joacă pentru copii, băncuţe, semne rutiere).

Biroul 6 - Direcţia Administraţie Publică Locală. Vă puteţi adresa acestui birou în vederea acordării ajutoarelor băneşti pentru persoane care au împlinit 80 de ani de viaţă / 50 ani de căsătorie după data de 26 octombrie 2000; acordarea ajutoarelor băneşti pentru persoane care au împlinit 90/100 ani de viaţă după data de 23.02.2016; întocmirea dosarului pentru alocaţie de stat; sesizări, reclamaţii legate asociaţii de proprietari; probleme legate de dosarele depuse conform Legii 10/2001.

Biroul 6 - Direcţia Poliţia Locală. Preia reclamaţii / sesizări referitoare la activităţi comerciale desfăşurate ilegal pe domeniul public de către persoane fizice şi juridice; reclamaţii / sesizări referitoare la păstrarea ordinii şi siguranţei publice.

Biroul 6 - Consiliul Local Constanţa. În cadrul acestui compartiment, puteţi solicita copii după HCLM; copii din arhiva Primăriei; cereri legate de activitatea Comisiilor din cadrul CLM.

Biroul 6 - Direcţia Tehnic-Achiziţii şi Biroul Locuinţe Ieftine pentru Tineri se adresează celor care depun solicitări privind înregistrarea dosarelor pentru locuinţe ieftine pentru tineri.


 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii