Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:30 12 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Stiripesurse.ro Acesta este raportul ANI în cazul primarului Radu Mazăre. Informațiile arată legăturile cu Nicușor Constantinescu și Sorin Strutinsky

ro

15 Dec, 2014 22:46 2645 Marime text


ANI i-a făcut un nou dosar lui Radu Mazăre pe care l-a trimis la DNA. Raportul de evaluare al ANI din 8 decembrie a ajuns acum și pe masa procurorilor DNA. Informațiile din raportul ANI arată legăturile dintre Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu și Sorin Strutinsky, informează stiripesurse.ro

Anul 2014 luna 12 ziua 08

În temeiul dispozițiilor art. 8, art. 9, art. 10 lit. a), b), d), e) și f), art. 11, art. 12 alin. (1) și (2) lit. b) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, azi, data de mai sus, Elena GALAN, inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de integritate, am întocmit prezentul Raport de evaluare:

PARTEA DESCRIPTIVĂ A SITUAȚIEI DE FAPT

La data de 17.11.2010, Agenția Națională de Integritate, în temeiul dispozițiilor art. 12 alin. (1) și (2) lit. b) din Legea 176/2010, s-a sesizat din oficiu în lucrarea nr. 85581/A/II/17.11.2010, cu privire la faptul că, Radu Ștefan Mazăre, primar al Municipiului Constanța, nu a respectat regimul juridic al conflictelor de interese.

Sub aspect procedural au fost îndeplinite prevederile Legea nr. 176/2010, în ceea ce priveşte informarea persoanei evaluate, astfel că Radu Ștefan Mazăre a fost informat cu privire la declanşarea evaluării cu privire la respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, în perioada exercitării funcţiilor şi demnităţilor publice.

Agenția Națională de Integritate este competentă să evalueze aspectele semnalate în sesizarea din oficiu întrucât sus-numitul face parte din categoria de persoane prevăzută de art. 1 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative: „Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor: (…) aleșii locali”.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din același act normativ „Activitatea de evaluare a declaraţiei de avere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite existente în perioada exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, precum şi cea de evaluare a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor se efectuează atât pe durata exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, cât şi în decursul a 3 ani după încetarea acestora”.

Prin urmare, activitatea de evaluare s-a efectuat pentru perioada exercitării mandatelor 2008-2012 și 2012-2016 (data întocmirii prezentului raport de evaluare).

Informarea persoanei evaluate s-a efectuat prin scrisoare recomandată înregistrată sub nr. 89265/G/II/08.12.2010 şi a fost transmisă la domiciliul persoanei evaluate, cu confirmare de primire, adresă primită de către persoana evaluată la data de 15.12.2010 potrivit formularului ”confirmare de primire” existent la dosar.

La data de 19.04.2012, ca urmare a repartizării în mod aleatoriu în sistemul electronic, în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) din Legea 176/2010, a lucrării 86812/A/II/18.11.2010 având ca obiect evaluarea averii numitului Radu Ștefan Mazăre, a fost întomit Referatul de conexare nr. 23023/G/II/19.04.2012, astfel că activitatea de evaluare a continuat cu privire la respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și a averii dobândite în perioada exercitării funcției/demnității publice, în lurarea nr. 85581/A/II/17.11.2010.

Ulterior, pe baza informațiilor publice, activitatea de evaluare s-a extins cu privire la respectarea regimului juridic al incompatibilităților, aspect adus la cunoștință persoanei evaluate prin adresa nr. 24858/G/II/03.05.2012, transmisă prin scrisoare recomandată, pentru care s-a semnat de primire la data de 09.05.2012, conform formularului ”confirmare de primire” existent la dosar.

Prezentul raport de evaluare are la bază datele și informațiile transmise Agenției Naționale de Integritate de către instituțiile publice, astfel:

Primăria Municipiului Constanța;

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară sector 1 București;

Primăria Sectorului 1 București – Direcția Urbanism;

Oficiul Național al Registrului Comerțului.

PUNCTUL DE VEDERE AL PERSOANEI EVALUATE

În ceea ce privește activitatea de informare a persoanei evaluate cu privire la stadiul lucrării nr. 85581/A/II/17.11.2010, precizăm faptul aceasta a fost efectuată la fiecare etapă a evaluării după cum urmează:

Prin adresa nr. 89278/G/II/08.12.2010 Radu Ștefan Mazăre a fost informat cu privire la faptul că în lucrarea nr. 86812/A/II/18.11.2010 (ulterior conexată la lucrarea nr. 85581/A/II/17.11.2010) ”s-a declanşat evaluarea averii dobândite împreună cu familia, în raport cu veniturile realizate în perioada exercitării funcţiilor şi demnităţilor publice”;

La data de 28.02.2011, la sediul Agenției Naționale de Integritate s-a prezentat avocatul numitului Radu Ștefan Mazăre, respectiv Focșa Ioana având Împuternicire avocațială seria CT/0003911/2011 ”să exercite asistență juridică, reprezentare dosar nr. 86812/A/II/2010”.

Prin adresa nr. 89265/G/II/08.12.2010 a fost informat cu privire la faptul că în lucrarea nr. 85581/A/II/17.11.2010 ”s-a declanșat evaluarea respectării regimului juridic al conflictelor de interese, în perioada exercitării funcțiilor și demnităților publice”.

La data de 28.02.2011, la sediul Agenției Naționale de Integritate s-a prezentat avocatul numitului Radu Ștefan Mazăre, respectiv Focșa Ioana având Împuternicire avocațială seria CT/0003910/2011 ”să exercite asistență juridică, reprezentare dosar nr. 85581/A/II/17.11.2010”. Cu ocazia prezentării a fost întocmit un procesul verbal în care s-a consemnat faptul că împuternicitul legal a luat la cunoștință de conținutul lucrării, document existent la dosar, semnat olograf atât de inspectorul de integritate care a procedat la prezentarea lucrării cât și de avocatul persoanei evaluate.

Prin adresa nr. 24858/G/II/03.05.2012 Radu Ștefan Mazăre a fost informat cu privire la faptul că ”în lucrarea înregistrată cu nr. 85581/A/II/17.11.2010 activitatea de evaluare s-a extins cu privire la respectarea regimului juridic al incompatibilităților, în perioada exercitării funcțiilor și demnităților publice”, (confirmare de primire semnată la data de 09.05.2012).

Tot în vederea consultării dosarului, la data de 29.07.2014 la sediul agenției s-a prezentat avocat Focșa Dan Alexandru având împuternicire avocațială seria CT/0066975/2013 să exercite activități de reprezentare pentru clientul Mazăre Radu Ștefan, ocazie cu care i-au fost prezentate acestuia documentele pentru fiecare obiect de evaluare respectiv avere, incompatibilitate și conflict de interese.

De asemenea, precizăm faptul că pe parcursul activității efectuate, distinct de etapele de informare, persoanei evaluate i-au fost solicitate copii certificate ”conform cu originalul” după documente necesare în activitatea de evaluare privind averea, după cum urmează:

Adresa nr. 27884/G/II/03.07.2014 (confirmare de primire datată 09.07.2014);

Adresa nr. 31582/G/II/29.07.2014 (confirmare de primire datată 08.08.2014);

Adresa nr. 45059/G/II/14.11.2014 transmisă la nr. de fax 0241/645246 comunicat de avocat Ioana Focșa dar și prin poștă (confirmare de primire datată 18.11.2014);

Adresa nr. 46901/G/II/21.11.2014 (confirmare de primire datată 27.11.2014).

Având în vedere faptul că în prezentul raport de evaluare vor fi reținute aspecte de încălcarea a legislației penale, aflându-ne astfel în situația prevăzută de dispozițiile art. 10 lit. f) din Legea 176/2010 în sensul că inspectorii de integritate (…)” întocmesc rapoarte de evaluare în cazul în care, în urma evaluării, identifică elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităţilor, precum şi, după caz, a legislaţiei disciplinare, contravenţionale sau penale”, persoanei evaluate nu i-a fost solicitat un punct de vedere, rolul prezentului raport de evaluare fiind acela de a sesiza organul de cercetare penală competent.

EVALUAREA ELEMENTELOR DE CONFLICT DE INTERESE

Date şi informaţii solicitate de la instituţii şi autorităţi publice

Urmare a publicării articolului ”Banii Constanței, cheltuiți cu amicii” în care se preciza faptul că ”Primăria lui Radu Mazăre plătește firmei unui asociat al său un milion de euro pentru paza unor bunuri publice din stațiunea Mamaia (...) firmei Conpress Holding” s-a procedat la solicitarea de date și informații necesare in vederea identificării informațiilor respective astfel:

Prin adresa nr. 113388/G/II/17.10.2011 și prin adresa nr. 31584/G/II/29.07.2014 au fost solicitate Primăriei Municipiului Constanța următoarele:

Contract încheiat cu societatea comercială Conpress Holding S.R.L ce are ca obiect ”paza bunurilor din Constanța”, atribuit la data de 14.11.2008, valoarea acestuia fiind de 4,7 milioane lei;

Contract încheiat cu societatea comercială Conpress Holding S.R.L ce are ca obiect ”paza bunurilor din stațiunea Mamaia”, valoarea acestuia fiind de 8,7 milioane lei;

Contract încheiat la data de 25.06.2008 cu Soti Cable Neptun ce are ca obiect ”organizarea spectacolelor artistice din perioada sezonului estival”;

Contract încheiat cu Soti Cable Neptun ce are ca obiect ”prezentarea spectacolelor organizate cu ocazia zilei Constanței”, valoare acestuia fiind de 630.000 lei.

Contract încheiat la data de 01.09.2011 cu societatea comercială Conpress Holding S.R.L, ce are ca obiect ” asigurarea serviciilor de pază”;

Contract încheiat cu societatea comercială Conpress Holding S.R.L ce are ca obiect ”paza și protecția primăriei”, încheiat pentru perioada 15.02.2009-15.02.2012 contra sumei de 624.960 lei.

La solicitarea agenției, prin adresa nr. R105184/23.09.2014 Primăria municipiului Constanța a transmis documetele solicitate după cum urmează:

Contractul încheiat cu S.C CONPRESS HOLDING S.R.L, având ca obiect paza bunurilor din Constanța, atribuit la data de 14.11.2008;

Contract de prestări servicii privind serviciul de pază a bunurilor publice și private aparținând municipiului Constanta nr. 168268/14.11.2008

Părțile contractante: Municipiul Constanța legal reprezentată de Primar Radu Ștefan Mazăre în calitate de Beneficiar și S.C Conpress Holding S.R.L reprezentată prin Director General Ciocoiu Sanda, în calitate de Prestator;

Obiectul și durata contractului: ”Asigurarea serviciilor de pază a bunurilor publice și private aparținând municipiului Constanța”; Contractul se va derula pe o perioadă de 3 ani 01.12.2008-20.11.2011 cu posibilitatea prelungirii contractului (...);

Valoarea contractului: valoarea totală a contractului pentru perioada 01.12.2008-20.11.2011 va fi de 4.733.568 lei fără TVA.

Sursa de finanțare a contractului ce urmează a fi atribuit – bugetul local (mențiuni ce se regăsesc în Instructiuni pentru ofertanți).

Trebuie menționat faptul că tipul procedurii de achiziție a fost licitație deschisă, criteriul de atribuire fiind ”prețul cel mai scăzut”. De asemenea, menționăm faptul că din documentele atașate la dosarul privind contractul de mai sus sunt atașate următoarele documente:

a). INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI ”Serviciul de Pază a Bunurilor publice și private aparținând municipiului Constanța în perioada 01.12.2008-30.11.2011 reprezentând Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 6187/13.10.2008 în care printre cerințele enumerate se află și obligația ofertanților de a prezenta o listă a principalelor serviciilor similare prestate în ultimii 3 ani prin prezentarea de certificate, recomandări informații privind modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale (...).

b). CAIETUL DE SARCINI reprezentând Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 6187/13.10.2008.

S-au impus precizările de mai sus cu privire la Anexa 1 și Anexa 2 deoarece Dispoziția nr. 6187/13.10.2008 nu a fost atașată la adresa de răspuns fapt pentru care nu a putut fi identificată persoana care a semnat acel document.

Prin adresa nr. 160538/03.11.2008 Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștință societății comerciale CONPRESS HOLDING S.R.L faptul că oferta a fost acceptată, fiind declarată caștigătoare și respectiv invitată la sediul instituției pentru semnarea contractului. De altfel, S.C Conpress Holding S.R.L a fost singurul ofertant în pofida faptului că documentația de atribuire a fost cumpărată și de operatorul economic Direcția de Pază a Județului Constanța, acesta din urmă nu a procedat ulterior la depunerea ofertei. Din informațiile publice ce se regăsesc pe site-ului oficial al Consiliului Județean Constanța www.cjc.ro, la acea dată reprezentat legal de Președinte Nicușor Constantinescu, la secțiunea Instituții Subordonate la pct 18 regăsim Direcția Județeană de Pază Constanța.

Contractul încheiat cu S.C CONPRESS HOLDING S.R.L, având ca obiect paza bunurilor din Stațiunea Mamaia;

Contract de prestări servicii privind paza bunurilor publice și private aparținând municipiului Constanța, din stațiunea Mamaia, precum și asigurarea ordinii publice și a siguranței cetățeanului în stațiunea Mamaia, exclusiv plaja, în perioada 05.09.2008-05.09.2011, nr. 131626/04.09.2008

Părțile contractante: Municipiul Constanța legal reprezentată de Primar Radu Ștefan Mazăre în calitate de Beneficiar și S.C Conpress Holding S.R.L reprezentată prin Director General Ciocoiu Sanda, în calitate de Prestator;

Obiectul și durata contractului: ”Asigurarea pazei bunurilor publice și private aparținând municipiului Constanța, din stațiunea Mamaia, precum și asigurarea ordinii publice și a siguranței cetățeanului în stațiunea Mamaia , exclusiv plajă”; Contractul se va derula pe 3 ani 05.09.2008-05.09.2011 (sezon estival 01.05-30.09 și extrasezon 01.10-30.04).

Valoarea contractului: valoarea totală a contractului pentru perioada 05.09.2008-05.09.2011 nu poate depăși suma de 8.718.192 lei fără TVA.

Sursa de finanțare a contractului ce urmează a fi atribuit – bugetul local (mențiuni ce se regăsesc în Instructiuni pentru ofertanți.

Și în cazul acestui contract procedura de atribuire a fost licitație deschisă, același criteriu de atribuire ”prețul cel mai scăzut”, menținându-se condiția impusă ofertantului de a scoate în evidența prin documente serviciile similare prestate în ultimii 3 ani, în acest caz S.C Conpress Holding S.R.L fiind singurul operator economic care a cumpărat caietul de sarcini si implicit singurul ofertant, declarat ulterior căștigător.

Contract încheiat la data de 25.06.2008 cu SOTI CABLE NEPTUN, având ca obiect organizarea spectacolelor artistice din perioada sezonului estival;

Contract de prestări servicii nr. 98406/25.06.2008

Părțile contractante: Municipiul Constanța legal reprezentată prin domnul Radu Ștefan Mazăre în calitate de primar, denumită în continuare beneficiar și S.C SOTI CABLE NEPTUN CONSTANȚA S.R.L reprezentată prin administrator Vasile Mereuță, denumită în continuare Prestator;

Obiectul și durata contractului: ”organizarea de spectacole artistice desfășurate pe perioada sezonului estival 2008”.

Valoarea contractului: ”valoarea contractului este de 971.008,40 lei fără TVA. (...)”.

Sursa de finanțare a contractului ce urmează a fi atribuit – bugetul local (mențiuni ce se regăsesc în Instructiuni pentru ofertanți.

Tip procedură – licid=tație deschisă;

Criterii de atribuire – cel mai mic preț.

Potrivit Raportului nr. 98212/24.06.2008 privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică ”SERVICII DE PREZENTARE A SPECTACOLELOR CE VOR FI ORGANIZATE ÎN PERIOADA SEZONULUI ESTIVAL”, societatea comercială Soti Cable Neptun Constanța S.R.L a fost singurul operator economic care a cumpărat documentația de atribuire și implicit singurul care a procedat la depunerea ofertei.

Contract încheiat cu SOTI CABLE NEPTUN, având ca obiect prezentarea spectacolelor organizate cu ocazia zilei Constanței;

Contract de prestări servicii nr. 74189/15.05.2008

Părțile contractante: Municipiul Constanța legal reprezentată prin domnul Radu Ștefan Mazăre în calitate de primar, denumită în continuare beneficiar și S.C SOTI CABLE NEPTUN S.R.L reprezentată prin domnul Vasile Mereuță, în calitate de administrator, denumită în continuare Prestator;

Obiectul și durata contractului: ”organizarea de spectacole artistice desfășurate cu ocazia Zilei Constanței, în perioada 21-24.05.2008”. Durata contractului va curge de la data semnării și până la data de 01.07.2008.

Valoarea contractului: ”valoarea contractului este de 629.579,77 lei fără TVA. (...)”.

Sursa de finanțare a contractului ce urmează a fi atribuit – bugetul local (mențiuni ce se regăsesc în Instructiuni pentru ofertanți.

Tip procedură – licidație deschisă;

Criterii de atribuire – cel mai mic preț.

Potrivit Raportului nr. 73058/14.05.2008 privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică ”SERVICII DE PREZENTARE A SPECTACOLELOR CE VOR FI ORGANIZATE CU OCAZIA ZILELOR CONSTANȚEI, DIN PERIOADA 21.05-24.05.2008”, societatea comercială Soti Cable Neptun Constanța S.R.L a fost singurul operator economic care a cumpărat documentația de atribuire și implicit singurul care a procedat la depunerea ofertei.

Contract încheiat la data de 01.09.2011 cu S.C CONPRESS HOLDING S.R.L, având ca obiect asigurarea serviciilor de pază;

ACORD – CADRU DE SERVICII - Privind serviciul de pază a bunurilor publice și private aparținând Municipiului Constanța, din Stațiunea Mamaia în perioada 05.09.2011-05.09.2014 înregistrat cu nr. 122905/01.09.2011.

Părțile contractante: Municipiul Constanța reprezentată legal prin Dl. Primar Radu Ștefan Mazăre în calitate de promitent – achizitor și S.C Conpress Holding S.R.L reprezentată legal prin Director General Ciocoiu Sanda, în calitate de promitent – prestator;

”a intervenit prezentul acord cadru, privind Serviciul de pază a bunurilor publice și private aparținând Municipiului Constanța, din Stațiunea Mamaia în perioada 05.09.2011-05.09.2014 în baza Raportului procedurii nr. 107456/28.07.2011 în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată perioada de desfășurare”

Durata acordului cadru: ”(..) este de 3 ani (...);

Prețul unitar convenit pentru îndeplinirea acordului cadru : 4.519.264,32 lei fără TVA.

Sursa de finanțare a contractului ce urmează a fi atribuit – bugetul local (mențiuni ce se regăsesc în Instructiuni pentru ofertanți.

Contract subsecvent Acordului cadru de servicii privind serviciul de pază a bunurilor publice și private aparținând municipiului Constanța, din Stațiunea Mamaia nr. 122908/01.09.2011

Părțile contractante: Municipiul Constanța reprezentată legal prin Dl. Primar Radu Ștefan Mazăre în calitate de achizitor și S.C Conpress Holding S.R.L reprezentată legal prin Director General Ciocoiu Sanda, în calitate de prestator;

Obiectul și prețul: ”servicii de pază a bunurilor private și publice aparținând municipiului Constanța, din Stațiunea Mamaia în perioada 05.09.2011-31.12.2011”;

: 408.743,04 lei fără TVA.

c). Contract subsecvent nr. 2 Acordului cadru de servicii privind serviciul de pază a bunurilor publice și private aparținând municipiului Constanța, din Stațiunea Mamaia nr. 169315/29.12.2011

Părțile contractante: Municipiul Constanța reprezentată legal prin Dl. Primar Radu Ștefan Mazăre în calitate de achizitor și S.C Conpress Holding S.R.L reprezentată legal prin Director General Ciocoiu Sanda, în calitate de prestator

Obiectul și prețul: ”servicii de pază a bunurilor private și publice aparținând municipiului Constanța, din Stațiunea Mamaia în perioada 01.01.2012-31.12.2012”;

: 1.506.421,44 lei fără TVA.

Contract subsecvent nr. 3 Acordului cadru de servicii privind serviciul de pază a bunurilor publice și private aparținând municipiului Constanța, din Stațiunea Mamaia-Pasarela și Pontoanele de acostare ambarcațiuni de agrement nr. 72285/01.06.2012

Părțile contractante: Municipiul Constanța reprezentată legal prin Dl. Primar Radu Ștefan Mazăre în calitate de achizitor și S.C Conpress Holding S.R.L reprezentată legal prin Director General Ciocoiu Sanda, în calitate de prestator

Obiectul și prețul: ”servicii de pază a bunurilor private și publice aparținând municipiului Constanța, din Stațiunea Mamaia-Pasarela și Pontoanele de acostare ambarcațiuni de agrement în perioada 01.06.2012-31.12.2012”;

: 37.393,44 lei fără TVA.

e). Contract subsecvent nr. 4 Acordului cadru de servicii privind serviciul de pază a bunurilor publice și private aparținând municipiului Constanța, din Stațiunea Mamaia nr. 154999/28.12.2012

Părțile contractante: Municipiul Constanța reprezentată legal prin Dl. Primar Radu Ștefan Mazăre în calitate de achizitor și S.C Conpress Holding S.R.L reprezentată legal prin Director General Ciocoiu Sanda, în calitate de prestator

Obiectul și prețul: ”servicii de pază a bunurilor private și publice aparținând municipiului Constanța, din Stațiunea Mamaia în perioada 01.01.2013-31.12.2013”;

: 1.597.234,08 lei fără TVA.

f). Contract subsecvent nr. 5 Acordului cadru de servicii privind serviciul de pază a bunurilor publice și private aparținând municipiului Constanța, din Stațiunea Mamaia nr. 162379/30.12.2013

Părțile contractante: Municipiul Constanța reprezentată legal prin Dl. Primar Radu Ștefan Mazăre în calitate de achizitor și S.C Conpress Holding S.R.L reprezentată legal prin Director General Ciocoiu Sanda, în calitate de prestator

Obiectul și prețul: ”servicii de pază a bunurilor private și publice aparținând municipiului Constanța, din Stațiunea Mamaia în perioada 01.01.2014-04.09.2014”;

: 1.157.301,12 lei fără TVA.

Contractul încheiat pentru perioada 15.02.2009-15.02.2012 cu S.C CONPRESS HOLDING S.R.L, având ca obiect paza și protecția primăriei.

Contract de prestări servicii privind serviciul de protecție a funcționarilor Primăriei Municipiului Constanța aflați în exercițiul funcțiunii în perioada 15 februarie 2009-15februarie 2012, nr. 25878/16.02.2009

Părțile contractante: Municipiul Constanța legal reprezentată prin Primar Radu Ștefan Mazăre în calitate de Beneficiar și S.C Conpress Holding S.R.L reprezentată prin Director General Ciocoiu Sanda, în calitate de Prestator;

Obiectul și durata contractului: ”Asigurarea protecției funcționarilor Primăriei Municipiului Constanța aflați în exercițiul funcțiunii, în acțiunea de asigurare a aplicării normelor de drept public și privat, de impunere a autorităților publice în raporturile cu persoanele juridice și fizice”; Contractul se va derula pe 3 ani, 16.02.2009-16.02.2012.

Valoarea contractului: valoarea totală a contractului pentru perioada februarie 2009 – februarie 2012 va fi de 624.960 lei fără TVA.

Sursa de finanțare a contractului ce urmează a fi atribuit – bugetul local (mențiuni ce se regăsesc în Instructiuni pentru ofertanți.

Identificând neconcordanțe între semnăturilor olografe aflate pe declarațiile de avere și de interese depuse de către Radu Ștefan Mazăre, în perioada 2008-2014, cu cele de pe contractele descrise mai sus, transmise agenției prin adresa nr. R105184/23.09.2014, au fost solicitate Primăriei Constanța lămuriri după cum urmează:

”Având în vedere adresa dumneavoastră nr. R105184/23.09.2014, (...),

vă rugăm să ne comunicați persoana care a semnat ”pentru” reprezentantul legal primar Radu Ștefan Mazăre în cazul următoarelor contracte:

Contract încheiat cu societatea comercială Conpress Holding S.R.L ce are ca obiect ”paza bunurilor din Constanța”, atribuit la data de 14.11.2008, valoarea acestuia fiind de 4,7 milioane lei;

Contract încheiat cu societatea comercială Conpress Holding S.R.L ce are ca obiect ”paza bunurilor din stațiunea Mamaia”, valoarea acestuia fiind de 8,7 milioane lei;

Contract încheiat la data de 25.06.2008 cu Soti Cable Neptun ce are ca obiect ”organizarea spectacolelor artistice din perioada sezonului estival”;

Contract încheiat cu Soti Cable Neptun ce are ca obiect ”prezentarea spectacolelor organizate cu ocazia zilei Constanței”, valoare acestuia fiind de 630.000 lei.

Contract încheiat la data de 01.09.2011 cu societatea comercială Conpress Holding S.R.L, ce are ca obiect ” asigurarea serviciilor de pază”;

Contract încheiat cu societatea comercială Conpress Holding S.R.L ce are ca obiect ”paza și protecția primăriei”, încheiat pentru perioada 15.02.2009-15.02.2012 contra sumei de 624.960 lei.

De asemenea, vă rugăm ca la adresa de răspuns să atașați mandatul în baza căruia semnatarul a fost desemnat în acest sens, precum și specimentul de semnătură depus, în perioada 2008-prezent, la instituții (trezorerie, bănci) de către Radu Ștefan Mazăre primar al municipiului Constanța”.

La cele solicitate de agenție, prin adresa nr. R129783/28.10.2014, Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța a transmis:

Contractele transmise către dumneavoastră prin adresa nr. R105184/23.09.2014 au fost semnate de dl. primar Radu Ștefan Mazăre;

Pentru contractul privind serviciul de pază a bunurilor publice și private aparținând municipiului Constanța, din stațiunea Mamaia, în perioada 05.09.2011 – 05.09.2014 facem următoarele mențiuni

Acordul cadru de servicii nr. 122905/01.09.2011, Contract subsecvent nr. 122908/01.09.2011 al Acordului-Cadru, Contract subsecvent nr. 2 cu nr. 169315/29.12.2011 al Acordului-Cadru de servicii, Contract subsecvent nr. 3 cu nr. 72285/01.06.2014 al Acordului-Cadru de servicii, Contract subsecvent nr. 4 cu nr. 154999/28.12.2012 al Acordului-Cadru de servicii sunt semnate de d-nul primar Radu Ștefan Mazăre

Contract subsecvent nr. 5 cu nr. 162379/30.12.2013 al Acordului-Cadru de servicii este semnat de d-nul viceprimar Gabriel Stan la data de 16.01.2014 în baza dispoziției de delegare temporară de atribuții nr. 65/13.01.2014.

Prin adresa nr. 44127/G/II/10.10.2013 au fost solicitate Primăriei Municipiului Constanța copii certificate ”conform cu originalul” după documente ce au stat la baza procedurii de atribuire societății comerciale SOTI CABLE NEPTUN S.R.L, declarată câștigătoare în urma sesiunii de reluare a procedurii de selecție a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de finanțare cu fonduri nerambursabile necesare susținerii spectacolelor ce vor fi organizate cu ocazia evenimentului ”SĂRBĂTORILE DE IARNĂ - ORĂȘELUL COPIILOR 2013”, mai scrie stiripesurse.ro

SURSA: STIRIPESURSE.RO

Ti-a placut articolul?

Comentarii