Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
04:14 20 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ședință de Guvern, astăzi. Unul dintre proiecte vizează Muzeului Ororilor Comunismului în România

ro

21 Mar, 2024 08:23 911 Marime text
Ședință de Guvern, programată la data de 21 martie 2024. 

Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Guvernului României, au făcut publice proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 21 martie 2024. 

Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a proiectelor: 

 
 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE privind Codul Silvic
 3. PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
 
 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de Ia conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative' în domeniul străinilor şi al frontierei
 4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naționale şi a unor cheltuieli determinate de pregătirea şi executarea unor misiuni în afara teritoriului naţional, în vederea realizării şi menținerii capabilităţii aferente achiziţiei Sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 şi a altor programe de înzestrare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind retenţia şi atragerea personalului în aceste domenii

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2. Berceni- Pipera. Cale de rulare şi instalaţii pe interstaţii"
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Relocare, dezvoltare şi construire ansamblu medical nou Institutul Clinic Fundeni"
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1183/2022 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea normativelor de cheltuieli necesare pregătirii, organizării şi găzduirii a celei de-a 3-a întâlniri a celei de-a 31-a sesiuni a Comitetului Permanent al Consiliului Regional al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, acţiune de protocol cu caracter deosebit care va avea loc la Bucureşti în perioada 25-26 aprilie 2024
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii,,Construire Arenă multifuncţională C.S. Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, Lot 1/1, sectorul 2, Bucureşti"
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea producţiei de opere audiovizuale pe teritoriul României
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea art. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 1112/2020 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Muzeului Ororilor Comunismului în România
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1063/2005 privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme, pentru înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Arhivei Naţionale de Filme, precum şi pentru actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Arhivei Naţionale de Filme
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti, la 27 iunie 2022
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea obiectivelor etapei a XXIV-a 2024 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Harghita, precum şi trecerea unei construcţii aflată în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Harghita din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 419/2023 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare, a valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice a unor bunuri mobile care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, ca urmare a clasării, în vederea valorificării şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării
 23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile identificate cu nr. MF 36701 şi nr. MF 166063, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, instituţie aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării şi comasarea numerelor MF 36701 şi MF 166063 la poziţia cu nr. MF 36701, ca urmare a înscrierii acestora în aceeaşi carte funciară
 24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil identificat cu nr. MF 144481, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, instituţie aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării acestuia
 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Rapport Jovana"
 26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului ,,Rapport Richard"
 27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului ,,Shevchenko Kirill"
 28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Gorguet Veranes Maidelines"

 1. ANALIZE
 2.  ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 3. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (zona Turda) şi Drum Naţional DN 1 (zona Tureni)"
 4. ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Suplimentarea limitei de credite bugetare aprobată pentru bugetul FNUASS pe luna martie 2024 la Titlul II ”Bunuri si servicii”

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniul culturii între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Afacerilor Culturale din Republica Tunisia
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene privind cooperarea în domeniul militar
 4. MEMORANDUM cu tema: Relocarea în afara zonelor urbane a unor penitenciare
 5. MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitelor de credite de angajament pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, pe luna martie 2024, aprobate de Guvernul României
 6. MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitei aprobate pe luna martie 2024 pe credite bugetare
 7. MEMORANDUMUL cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament aprobate Ministerului Afacerilor Interne pentru luna martie 2024 la Titlul XV „Active nefinanciare”
 8. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare pe luna martie 2024 la titlul ,,Alte cheltuieli" aferente Secretariatului de Stat pentru Culte
 9. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli pe luna martie 2024 la titlul 60 "Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR" pentru Ministerul Public

 1. NOTE
 2. NOTĂ cu tema: Actualizarea bazei de date electronice a Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare a Recomandărilor specifice de țară 2019-2023 din cadrul Semestrului European
 3. NOTĂ privind prezentarea Planului Anual de Lucru al Guvernului
 4. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Ialomiţa, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil teren şi construcţiile C2, C3, C4 înscrise în cartea funciară nr 41074 Municipiul Slobozia, din domeniul public al judeţului Ialomiţa în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Sănătății - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa, pentru construirea sediului administrativ al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDERE cu privire la 6 iniţiative legislative
NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3IZ02nq


Citește și:

Proiectul de Hotărâre de Guvern care crește perioada de închiriere a plajelor, în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii