Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:21 04 03 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Oficial! Ordinul nr. 160/2017 privind asigurarea protecției personalului din MAI a fost modificat

ro

11 Jun, 2020 07:50 1485 Marime text

  • Se abține de la orice activitate care pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea corporală a sa, a personalului care asigură protecția ori a altei persoane sau ordinea publică“.
 
Ieri, în Monitorul Oficial al României, nr.492, Partea I a fost publicat Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 160/2017 privind asigurarea protecției personalului Ministerului Afacerilor Interne.
 
1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
(2) Solicitarea cuprinde indicarea persoanei/persoanelor, motivul pentru care este necesară instituirea protecției, precum și orice alte date și/sau informații de interes operativ în scopul asigurării unei protecții eficiente. Atunci când se solicită instituirea protecției pentru membrii de familie, la solicitare se atașează și acordul expres al membrilor de familie ce au capacitate de exercițiu deplină sau, după caz, al reprezentantului legal, consemnat în scris.
2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
(2^1) Inspectorul general al Poliției Române sau al Jandarmeriei Române, după caz, dispune asigurarea măsurilor de protecție până la instituirea protecției aprobate prin ordinul prevăzut la alin. (1).
3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) În cazul refuzului protecției, manifestat în mod expres de către persoana prevăzută la alin. (1), acesteia i se aduc la cunoștință riscurile la care se supune în acest mod, precum și necesitatea semnării unei declarații, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.
4. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
(3) Planul de protecție este însoțit de declarația persoanei care face obiectul măsurilor de protecție sau, după caz, a membrilor de familie ce au capacitate de exercițiu deplină/reprezentantului legal, prin care se consemnează că aceasta:
a) se conformează măsurilor de protecție stabilite;
b) se abține de la orice activitate care pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea corporală a sa, a personalului care asigură protecția ori a altei persoane sau ordinea publică.
(4) Modelul declarației prevăzute la alin. (3) este prezentat în anexa nr. 2.

(5) În cazul refuzului semnării declarației, manifestat în mod expres de către persoana prevăzută la alin. (3), dispozițiile art. 6 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.
5. Articolul 12 se abrogă.
6. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 13
(1) Protecția personalului MAI se suspendă în următoarele situații:
a) la solicitarea persoanei protejate;
b) în situația în care persoana protejată părăsește temporar teritoriul României.
(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) lit. a) cuprinde detaliat perioada de suspendare și se înregistrează la structura care asigură măsurile de protecție cu 5 zile lucrătoare anterior suspendării.
(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), persoana protejată are obligația să informeze în scris structura care asigură măsurile de protecție, cu 5 zile lucrătoare anterior datei părăsirii teritoriului național sau de îndată, în situația în care este necesară deplasarea de urgență în străinătate, cu privire la:
a) durata deplasării;
b) data și ora plecării/întoarcerii din străinătate;
c) punctul de trecere al frontierei prin care se efectuează ieșirea/intrarea din/pe teritoriul național.
(4) În situația prevăzută la alin. (1), dispozițiile art. 6 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.
7. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:
Articolul 13^1
(1) Protecția personalului MAI încetează cu respectarea circuitului de avizare/aprobare prevăzut în prezentul ordin, în următoarele situații:
a) la solicitarea persoanei protejate;
b) la încetarea motivului/motivelor care a/au determinat instituirea măsurilor de protecție;
c) în cazul în care una dintre condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3) nu mai este îndeplinită;
d) la pierderea calității de personal al MAI.
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d), inspectorul general al Poliției Române sau al Jandarmeriei Române, după caz, dispune prin ordin/dispoziție ridicarea măsurilor de protecție până la emiterea ordinului ministrului afacerilor interne de încetare a protecției.
(3) Solicitarea prevăzută la alin. (1) lit. a) cuprinde data încetării măsurilor de protecție.
(4) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), dispozițiile art. 6 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.
8. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) În situația în care, în urma evaluării, se constată că nu mai există condițiile care au determinat instituirea protecției, șeful structurii care asigură efectivele întreprinde demersuri pentru încetarea acestor măsuri, în condițiile art. 13^1 alin. (1) lit. b) și c).
9. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 19
Ordinul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. d) și art. 6 alin. (1) se elaborează la nivelul DGMO.

 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii