Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:43 20 09 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Nereguli găsite la Primăria Negru Vodă. Angajaţii au fost puşi să dea înapoi măriri de salarii (document)

ro

12 Feb, 2020 00:00 2035 Marime text

Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Constanţa, a publicat rezultatele acţiunii de audit desfăşurate la Primăria Negru Vodă, în perioada 11 martie 2019-25 aprilie 2019.
În urma verificărilor efectuate de către specialişti, au fost găsite mai multe nereguli.
 
Dintre ele amintim: raportarea eronată a unor date prin situaţiile financiare întocmite la 31.12.2018 şi aprobate la nivelul UATO Negru Vodă - bilanţul cuprinde la categoria active corporale terenuri şi clădiri în sumă de 186.821.728 lei, în timp ce în balanţa de verificare la 31.12.2018 soldul acestor active este de 164.656.141 lei. În mod similar, în neconcordanţă cu soldurile înscrise în balanţa de verificare încheiată la 31.12.2018, în bilanţ au fost raportate eronat rezervele şi fondurile, rezultatul reportat precum şi capitalurile proprii.
 
O altă neregulă o reprezintă neînregistrarea în evidenţa financiar-contabilă a creanţelor de încasat de la beneficiarii contractelor de vânzare-cumpărare apartamente cu plata în rate, în valoare de 129.477 lei. Entitatea nu a procedat la efectuarea inventarierii, analizării creanţelor bugetare, precum şi înregistrării acestora în conturile aferente din evidenţa contabilă, în sumă estimativă de 2.532.132 lei, reprezentând rămăşiţă din impozite şi taxe neîncasate de la contribuabilii persoane fizice şi juridice, aferente perioadei 2012-prezent, denaturându-se astfel valoarea soldului iniţial şi final al contului „Creanţe ale bugetului local" la finele exerciţiilor bugetare 2016, 2017, respectiv 2018.
 
De asemenea au mai găsit o neregulă în nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea impozitului pe teren în sumă de 8.483 lei pentru terenul proprietate deţinut de Liceul Teoretic Negru Vodă şi dat în arendă unor terţi, dar şi nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea impozitului pe clădiri în sumă de 3.720 lei pentru construcţiile noi ale căror autorizaţii de construire au expirat, dar care nu au fost recepţionate şi declarate în vederea impozitării.
 
Nu a constituit, nu a înregistrat şi nu a virat fondului de handicap la bugetul de stat în sumă de 130.118 lei. A stabilit şi a încasat un cuantum mai mic cu 10.993 lei a penalităţilor de întârziere la contractele de concesiune teren cu destinaţia păşune.
 
S-a constatat că în perioada iulie 2017-prezent, la nivelul UATO Negru Vodă au fost acordate majorări ale salariului de bază cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 153/2017, în sumă estimativă de 154.761 lei, unor angajaţi ce au fost nominalizaţi în cadrul echipelor de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene, veniturile angajaţilor respectivi ajungând peste nivelul indemnizaţiei viceprimarului, aceasta fiind limita maximă până la care se puteau acorda drepturi salariale angajaţilor entităţii.
 
În perioada iunie 2018 - martie 2019 a fost acordată nelegal suma de 10.461 lei persoanelor din cadrul entităţii care ocupă funcţii de demnitate publică pentru activitatea desfăşurată pe perioada implementării unor proiecte finanţate din fonduri europene, într-un procent mai mare cu 5% decât prevedea legislaţia aplicabilă.
 

O altă neregulă este acordarea nelegală pentru unii salariaţi, pe perioada efectuării concediului de odihnă, a majorării salariului de bază pentru activitatea derulată in cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene în sumă totală de 4.992 lei. La nivelul Liceului Teoretic Negru Vodă din subordinea UATO Negru Vodă nu a fost efectuată în ultimii 3 ani fiscali anteriori reevaluarea tuturor activelor fixe corporale, respectiv a unei suprafeţe de 30 de hectare teren arabil.
 

Ce s-a întâmplat la audit

 
Persoanele din cadrul entităţii care ocupă funcţii de demnitate publică şi cărora le-au fost acordate majorările indemnizaţiilor într-un procent mai mare decât era prevăzut în HG nr 325/10.05.2018 au procedat la restituirea la casieria entităţii a sumelor primite nelegal.
A fost înregistrată în contabilitate suma de 2.532.131,99 lei, reprezentând rămăşiţă impozite şi taxe din anii precedenţi. 
 
S-au luat unele măsuri în sensul stabilirii debitului şi a accesoriilor aferente datorate de către contribuabilul Liceul Teoretic Negru Vodă pentru terenurile deţinute în proprietate şi transmise în folosinţă unor terţi. Entitatea a procedat la stabilirea debitelor din impozit pe clădire şi a accesoriilor aferente, datorate de către contribuabilii proprietari de construcţii noi. A fost înregistrată în contabilitate contravaloarea ratelor şi dobânzilor aferente apartamentelor rămase de încasat până la finalizarea contractelor de vânzare-cumpărare.
 
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii