Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:53 25 05 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Modificări în Consiliul de Administraţie al CN APMC! Decizie de ultimă oră publicată în Monitorul Oficial

ro

08 Feb, 2017 00:00 2322 Marime text
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (denumită în continuare „societatea“, persoană juridică română cu sediul în România, municipiul Constanţa, Gara Maritimă, incinta Port Constanţa, judeţul Constanţa, constituită în baza HG 517/1998, cu modificările şi completările ulterioare), s-a întrunit în data de 12.12.2016 (la prima convocare), ora 11.00, la sediul CN APM SA.
 
Acţionarii participanţi la şedinţă au fost Statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, prin împuternicit Georgeta Magdalena Bratu, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 684/11.08.2016 şi Împuternicirii nr. 2219/12.12.2016, şi Fondul Proprietatea, care a votat prin corespondenţă conform buletinului de vot înregistrat cu nr. 6160/09.12.2016.
 
La şedinţă a fost prezentă Ioana Cristina Cuc, în calitate de administrator şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al CN APM SA. După constatarea legalităţii şedinţei întrunite pe 12 decembrie 2016 (prima convocare), în prezenţa acţionarilor deţinători ai unui număr de 10.632.515 acţiuni, reprezentând 80% din numărul total de acţiuni emise de societate, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a discutat problemele cuprinse pe ordinea de zi, fiind luate mai multe decizii cu privire la viitorul societăţii.
 
Astfel, AGOA a aprobat, conform voturilor valabil exprimate, „numirea administratorilor în scopul completării numărului de membri ai Consiliului de Administraţie“ după cum urmează: Gabriela Murgeanu, administrator neexecutiv provizoriu, şi Nicolae Dan Tivilichi, administrator executiv provizoriu. De asemenea, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat, conform voturilor valabil exprimate, prelungirea valabilităţii, pe o perioadă de două luni, a mandatelor administratorilor Ioana Alexandra Bradea şi Victor Alexandru Frunză nr. 28427/18.08.2016, respectiv nr. 28428/18.08.2016.
 
În plus, în cadrul aceleiaşi şedinţe a fost desemnată Georgeta Magdalena Bratu, ca reprezentant al Ministerului Transporturilor în AGA, să semneze contractele de mandat, actele adiţionale la contractele de mandat cu administratorii provizorii în numele şi pe seama societăţii. De asemenea, s-a aprobat demararea procedurii de selecţie a administratorilor, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
 
Totodată reprezentantul MT în AGA a aprobat propunerile privind calendarul activităţilor aferente, precum şi componenţa iniţială a planului de selecţie, întocmite conform legislaţiei în vigoare, având în vedere şi adresa MT nr. 39825/26.10.2016.
  
Adunarea Generală a Ordinară Acţionarilor a solicitat, conform voturilor valabil exprimate, amânarea şi deliberarea punctului de pe ordinea de zi cu privire la „Modalitatea de aplicare a prevederilor art. 4.1. şi 4.2. din contractele de mandat“ într-o şedinţă AGA ulterioară prezentării raportului nr. 32756/23.09.2016 şi a deciziei nr. 39/31.10.2016 ale Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Constanţa.
 
În plus, în cadrul aceleiaşi şedinţe, AGA a luat act de mai multe documente: „Informare privind raportul semestrial al administratorilor“, „Informare privind decizia nr. 39/31.10.2016 şi raportul nr. 32756/23.09.2016“.
 
Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat, conform voturilor valabil exprimate, „înlocuirea reprezentantului CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Compania Naţională de Investiţii SA“, dar şi propunerea privind aprobarea preluării în concesiune a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al comunei Agigea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 
În aceeaşi şedinţă au fost aprobate mandatarea reprezentanţilor în AGA ai acţionarului MT semneze procesul-verbal şi hotărârile adoptate în cadrul şedinţei, mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor şi formalităţilor necesare înregistrării şi publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Constanţa. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte dintre puterile conferite mai sus oricărei persoane, pentru a îndeplini mandatul.
 
Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României.
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii