Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
08:22 23 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Lucrări de reparaţii la amenajările Sinoe, Carasu Basarab şi Carasu Galeşu, din administrarea Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea (document)

ro

27 Mar, 2018 00:00 2487 Marime text
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare scoate din conturi circa 1.454.322,84 de lei pentru contractul „Lucrări de întreţinere şi reparaţii în amenajările de îmbunătăţiri funciare din cadrul filialelor teritoriale ale ANIF“ (trei loturi).
 
Societăţile interesate de acest contract vor depune ofertele de participare până pe data de 10.04.2018, ora 15.00, urmând ca acestea să fie deschise pe data de 7.05.2018, ora 18.00. Cuantumul instrumentului de garantare de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului, fără TVA, pentru toată perioada de valabilitate a contractului. Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii cinci ani de la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor a executat, la nivelul unui contract - cel mult două contracte, lucrări similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie publică, în valoare cumulată de: lot 1 - minimum 640.900 de lei, lot 2 - minimum 740.700 de lei, lot 3 - minimum 70.600 de lei.
 

Iată în ce constau cele trei loturi!

 
Lotul 1 constă în executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii în amenajarea Sinoe, amenajarea Carasu Basarab şi amenajarea Carasu Galeşu, aflate în administrarea Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea, Unitatea de Administrare Constanţa Sud; lotul 2 - are ca obiect lucrări de reparaţii la amenajarea de irigaţii Sculeni Tutora Gorban (PA Sculeni, SPA Moreni şi SPP 4 Nord) şi Tabăra Trifeşti Sculeni, din administrarea Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Moldova Nord; lotul 3 vizează lucrări de întreţinere şi reparaţii din amenajarea de desecare Valea Cerghid, aflată în administrarea Filialei Teritoriale Mureş Olt Superior - Unitatea de Administrare Mureş.
 

Responsabili de atribuirea contractului

 
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate în procedura de achiziţie publică sunt: ec. Florin-Ionuţ Barbu - director general, ing. Ion Costache - director general adjunct, ing. Cornel Popa - director tehnic, ec. Andrei Barabulea - director economic, ing. Lina Gruia - şef Serviciul Achiziţii Publice, cons. jur. Vasilica Sturzu - şef Serviciul Juridic.
 

Date din contract

 
Executantul are obligaţia de a demara lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere. Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. De asemenea, executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu corespunde cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.
 
Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, finalizarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la art. 14.1, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. La rândul său, achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, respectiv responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
 
Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. Materialele trebuie să aibă calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.
 
Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Intră în sarcina executantului costul probelor, al încercărilor şi al manoperei aferente acestora.
 
Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta anunţul de participare la această licitaţie.
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii