Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:40 25 07 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Județul Constanța Ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea Vodă. Ce proiecte se află pe listă (document)

ro

22 Jul, 2021 17:12 536 Marime text
  • Consiliul Local al comunei Mircea Vodă este convocat în ședință ordinară pe data de 28.07.2021, ora 15.00. 
„În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) coroborat cu art. 134, alin. (1), lit. a) şi alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în baza Dispoziţiei primarului nr. 163 / 21.07.2021, sunteţi convocat la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea Vodă din data de 28.07.2021, ora 15.00, desfăşurată cu participarea fizică a consilierilor locali, organizată la sediul Primăriei comunei Mircea Vodă (sala de şedinţe) din satul Mircea Vodă, str. Primăriei, nr. 47, având următorul proiect al ordinii de zi:
 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind: 
1. Aprobarea actualizării componenţei Comisiei de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, precum şi de urbanism şi amenajarea teritoriului.

Iniţiator: primar Ionaşcu George

2. Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni (august – octombrie 2021).

Iniţiator: primar Ionaşcu George

3.Analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul agricol şi stabilirea planului de măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa. 

4. Aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa.

iniţiator: primar Ionaşcu George


5. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna iunie 2021.

Iniţiator: primar Ionaşcu George

6. Aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna iulie 2021.

Iniţiator: primar Ionaşcu George

7. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil teren ȋn suprafaţă de 231.020 mp, aparţinând domeniului public al comunei, situat ȋn extravilanul localităţii Gherghina (cariera Gherghina), comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104367.

Iniţiator: primar Ionaşcu George

8. Aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 65/28.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru anul 2022.

Iniţiator: primar Ionaşcu George

9. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 653 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Cartierul Nou, nr. 19A, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104597.

Iniţiator: primar Ionaşcu George

10. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 628 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Cartierul Nou, nr. 21A, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104599.

Iniţiator: primar Ionaşcu George

11. Aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa.

Iniţiator: primar Ionaşcu George

12. Aprobarea acordării de sprijin financiar Parohiei Mircea Vodă, pentru Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din localitatea Ţibrinu, comuna Mircea Vodă, judeţul Contanţa, conform O.G. nr. 82/2001.

Iniţiator: primar Ionaşcu George

13. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2021.

Iniţiator: primar Ionaşcu George

14. Aprobarea trecerii din domeniul privat ȋn domeniul public al comunei Mircea Vodă, a unui imobil-teren situat ȋn extravilanul comunei Mircea Vodă, parcela NB 188/1/1/2, având număr cadastral 104612.

Iniţiator: primar Ionaşcu George

15. Declararea ca bunuri de interes public local a unor imobile de pe raza comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa.iniţiator: primar Ionaşcu George

 
II. DIVERSE:

Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali – semestrul I, 2021
 
Materialele ȋnscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, conform opţiunilor acestora, ȋn format electronic (aplicaţia WhatsApp) sau format hârtie celor care nu au aplicaţia.

Materialele ȋnscrise pe proiectul ordinii de zi au fost trimise spre avizare tuturor celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Mircea Vodă cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.
 
Proiectele de hotărâre pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Mircea Vodă – Birou secretar general al comunei, iar cei interesaţi pot depune cerere pentru primirea documentelor.

Persoanele fizice şi juridice interesate, pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare referitoare la proiectele de hotărâri, pe adresa de e-mail a Primăriei comunei Mircea Vodă (primar@primaria-mirceavoda.ro) sau la sediul din localitatea Mircea Vodă, str. Primăriei, nr. 47”

Ti-a placut articolul?

Comentarii