Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:18 23 01 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

File de poveste Cum se priveghea prostituţia la Constanţa (document)

ro

26 Jul, 2012 01:54 3364 Marime text
arhiva1.jpg„Orice femeie care vroieşte a exercita prostituţiunea este datoare a face cerere Poliţiei, arătând stabilimentul în care voieşte a se instala"

Pe 7 septembrie 1887, se aproba regulamentul pentru supravegherea medicală a prostituţiei în Constanţa. Documentul se află acum în patrimoniul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale şi avea următorul conţinut:

Regulament pentru privegherea prostituţiei

Art. 1. Medicul Şef al Oraşului administrează serviciul femeilor prostituate, sub supravegherea Primarului conform art. 80 din legea Comunală.

Art. 2. Un agent Comunal sau poliţienesc va fi însărcinat cu dirijarea serviciului şi lucrările de Cancelarie ce se cer, sub administraţia Medicului Şef al Comunei.

Art. 3. Medicul Comunei va face vizite sanitare tuturor prostituatelor de două ori pe săptămână Marţea şi Sâmbăta într-o cameră anume destinată pentru aceasta în localul spitalului Comunei, şi extraordinar ori de câte ori va bănui sau va crede de cuviinţă, spre a descoperi vreo boală care la ultima vizită nu s-a putut descoperi. Aceste vizite sunt obligatorii, atât pentru femeile prostituate, cât şi pentru mediatoare după cum prevede art. 4. Asemenea vizite se vor putea face în cazuri excepţionale şi la domiciliu în stabilimentele de prostituţie, D-l Medic fiind asistat la asemenea operaţiuni, de un agent poliţienesc, numai în ce priveşte menţinerea ordinei publice.

Art. 4. Mediatoarele ce dirijează un stabiliment de prostituţie până la etatea de 45 ani, cum şi servitoarele unor asemenea localuri vor fi supuse vizitelor medicale în locul arătat prin articolul precedent, ori de la 45 de ani în sus vor fi dispensate de vizite afară de cazuri de bănuială, când va fi vreun denunţ ca s-ar fi contractat de la dânsele vreo boală venerică.

Art. 5. Orice femeie care vroieşte a exercita prostituţiunea, este datoare a face cerere Poliţiei, arătând stabilimentul în care voieşte a se instala.

Art. 6. Poliţia îndată ce primeşte cererea eliberează livretul cuvenit, şi încunoştinţează pe medicul Şef al Comunei cel mult în 24 ore, care o supune la vizită conform regulilor stabilite mai sus.

Art. 7. Nici o femeie nu poate fi admisă la prostituţie şi nici nu poate exercita prostituţia, fără a îndeplini condiţiunile cerute de art. 5 si 6.

Art. 8. Se vor înregistra din oficiu ca femei prostituate toate femeile care se vor constata ori dovedi de agenţii Poliţieneşti că exercită prostituţia în mod clandestin, sau a căror prostituţiune este de notorietate publică, fie prin provocaţie directă fie prin aflarea lor prin case ori stabilimente de prostituţie, ori prin intimă relaţie cu femeile prostituate publice.

Art. 9. Nici o femeie nu poate fi admisă la prostituţie de nu va avea împliniţi 20 de ani. Constatarea etăţii se va face după actele stării civile, şi în lipsa actelor după dezvoltarea fizică care va fi apreciată de Medic, notându-se în livretul prevăzut la art.6 odată cu constatarea sănătăţii.

Art. 10. Fiecare femeie prostituată va avea o condicuţă în care se va înscrie datele şi rezultatul vizitelor obligatorii prevăzute la art. 3, şi orice alte observaţii va găsi medicul de cuviinţă. Acest rezultat va fi în urmă înscris într-un registru special ce se va ţine de poliţie, sau de Agentul însărcinat de Medic.

Art. 11. Femeile prostituate care nu s-au prezentat la vizită în zilele fixate vor fi supuse unei amenzi în folosul casei Comunale conform legii pentru contravenţiuni.

Art. 12. Amenda prevăzută la art. 11, va fi pronunţată de Tribunal.

Art. 13. Femeile care nu s-au prezentat vizitelor medicale vor fi oprite de exercita meseriile lor şi vor fi aduse a doua zi la dispensar spre a fi vizitate.

Art. 14. Orele de vizită în zilele destinate se fixează: dimineaţă de la 8-9 şi după-amiază de la 4-5.

Art. 15. Localul destinat pentru vizitaţiune va fi înzestrat cu o masă specială pentru vizitat, un sfecul de metal şi unul de sticlă, precum şi cele necesare pentru curăţenie.

Art. 16. Materialul prevazut la art. 15 se va da de către autoritatea Comunală.

Art. 17. Poliţia va avea în vedere ca toate prostituatele să se afle la orele hotărâte la localul de vizită.

Art. 18. Pe lângă registrul prevazut la art.10 alin. II se vor înfiinţa încă două registre, unul al Caselor de prostituţie, iar altul al femeilor prostituate, şi care se vor ţine sub îngrijirea poliţiei.

Art. 19. Registrul caselor de prostituate va cuprinde: 1) Numărul curent, 2) Data înscrierii stabilimentului, 3) Strada, 4) Numărul casei, 5) Numărul condicuţei mediatoarei, 6) Numele şi Prenumele, 7) Etatea dirigintei stabilimentului, 8) Starea civilă, 9) Naţionalitatea, 10) Religia, 11) Locul naşterii, Districtul, Plasa şi Comuna, 12) Protecţia ei, 13) Numele părinţilor, 14) Numele femeilor prostituate care locuiesc stabilimentul, sau care îl frecventeaza fără a avea acolo domiciliul, şi 15) Observaţiuni, în care rubrică se va trece abaterile constatate, de la regulile poliţieneşti, şi Regulamentul de faţă, pedepsele la care a fost supus stabilimentul şi orice alte observaţiuni.

Art. 20. Registrele femeilor prostituate va cuprinde:

1) Nr. curent,

2) Nr. condicuţei ce are,

3) Numele şi prenumele,

4) Data înscrierii,

5) Etatea,

6) Starea civilă,

7) Locul naşterii, Districtul, Plasa şi Comuna,

8) Numele părinţilor,

9) Domiciliul părinţilor (notându-se de trăiesc sau sunt decedaţi),

10) Nr. condicei casei de prostituţie,

11) Numele femeii ce dirijează stabilimentul,

12) Protecţiunea căreia aparţine,

13) Naţionalitatea,

14) Religia,

15) Observaţiuni, în care rubrică se va nota data trimiterii ei în spital, boala de care suferă, data ieşirii şi starea în care a ieşit, adică: sănătoasă ori ameliorată, precum şi diferite pedepse ce a avut pentru încălcarea de regulament, 2 feţe în registru vor fi destinate pentru fiecare prostituată, spre a putea avea loc observaţiunile.

Art. 21. Se vor înregistra ca case de prostituţie:

a) Locuinţa unei mediatoare care ţine una sau mai multe femei prostituate.

b) Locuinţa uneia sau cel mult două femei care exercită prostituţia fără a avea vreo dirigintă.

c) Locuinţa unei singure femei prostituate.

d) Toate casele de prostituţie care au fost până astăzi înregistrate şi supuse controlului.

Art. 22. Înregistrarea caselor de prostituţie se va face de poliţie după cerere şi denunţ bine întemeiat şi constatat, când cererea a fost refuzată de Poliţie, se va recurge la autoritatea Comunală care va decide.

Art. 23. Înregistrarea femeilor prostituate se va face de către Poliţie, după cerere sau din Oficiu, după denunţ bine constatat printr-un proces-verbal de Comisarii Poliţienesti, şi în cazul de boli venerice după procesul-verbal şi certificatul Medicului Şef al Comunei.

Art. 24. Femeile care se dau pentru prima oară prostituţiei, cererea o va adresa Primarului care prin consilii bune poate să o abată de la viciul pornit.

Art. 25. Recursul în contra înregistrării caselor de prostituţie, şi femei prostituate, făcute din oficiu, va fi adresată Consiliului Comunal care va decide.

Art. 26. Acest recurs se va face cel mult în 48 ore după notificarea înscrisă ce i se va face de Poliţie, şi până la decizia Consiliului Comunal înregistrarea va rămâne în suspensie.

Art. 27. Primarul primind vreun recurs de asemenea natură, va înştiinţa Poliţia spre a suspenda înregistrarea până la pronunţare.

Art. 28. Nici o mediatoare nu poate ţine în stabilimentul său vreo femeie prostituată, fără ca mai întâi să fie înregistrată.

Art. 29. Femeile neînregistrate ce se vor găsi petrecând în stabilimente de prostituţie în neregulă, agenţii politieneşti ori Comunali vor încheia proces-verbal spre a pedepsi atât mediatoarea ce dirijează stabilimentul cât şi femeia găsită, aceasta din urmă va fi imediat înregistrată între prostituate.

Art. 30. Nici o femeie nu poate locui sau petrece într-un stabiliment de prostituţie fără condicuţă. Dirigiatoarea este datoare ca în 24 ore să-şi procure condicuţa şi înregistrarea ei, şi nici chiar o poate primi a frecventa stabilimentul fără îndeplinirea acestei formalităţi.

Art. 31. Toate femeile prostituate vor plăti livretul ce trebuie să aibă şi registrele arătate, care se vor procura prin Primărie; preţul însă al acestor livrete nu va trece peste acel cu care se va procura de la imprimerie.

Art. 32. Plata prevăzută la art. 31 va fi vărsată la Primărie şi va servi la acoperirea cheltuielilor de imprimare a registrelor necesare.

Art. 33. Pentru însemnarea sănătăţii în condicuţă, Medicul se va servi de patru clasări:

1) Sănătoasă,

2) Bănuită,

3) Pericol, şi

4) Bolnavă după starea în care se va găsi, femeile bănuite vor fi vizitate încă o dată timp de 48 ore.

Art. 34. Femeile bolnave se vor trimite imediat prin Poliţie în căutarea Spitalului, şi nu se vor elibera decât după completa lor vindecare. Căutarea lor în case private, chiar cu Medicul este interzisă.

Art. 35. Femeile prostituate ieşind din spital vor prezenta Poliţiei, condicuţa vizată de Medicul Spitalului că a ieşit sănătoasă, după care nu va mai putea exercita prostituţia; data ieşirii şi viza Medicului vor fi trecute în registru.

Art. 36. Orice femeie care va voi a deschide un stabiliment de prostituţie, va adresa cererea sa Primăriei, arătând anume locul unde voieşte a se instala.

Art. 37. Primăria va putea refuza cererea, dacă femeia ce cere deschiderea stabilimentului va avea o conduită rea.

Art. 38. În cazul când stabilimentul nu va corespunde cerinţelor igienice, nu i se poate aproba cererea decât după ce va fi găsit un local convenabil cerinţelor igienice.

Art. 39. Orice cerere de deschidere de stabiliment va fi rezolvată cel mult în 4 zile, iar cererea de înscriere între prostituate cel mult în 24 ore.

Art. 40. Bărbaţii nu sunt liberi a deschide sau a dirija case de prostituţie.

Art. 41. Casele de prostituţie sau locuinţele izolate ale femeilor prostituate, nu se pot deschide în străzile principale frecventate des de lume, şi nici în vecinătatea bisericilor de orice rit, şcolilor şi internatelor de educaţie, grădinilor publice, cazarmelor, şi nici în hoteluri, cârciumi, cafenele, grădini private şi restaurante.

Art. 42. În rubrica Observaţiuni se va nota de Agenţii poliţieneşti paza bunei ordine, starea în care s-a găsit stabilimentul la vizita făcută.

Fiecare femeie care dirijează un stabiliment va primi o condicuţă care va conţine:

1) Nr. condicuţei dat din registru după ordinea curentă,

2) Numele şi prenumele dirigintei,

3) Naţionalitatea ei,

4) Religia,

5) Starea civilă şi numele femeilor ce locuiesc stabilimentul, precum şi acelea ce numai îl frecventează şi

6) Observaţiuni.

Art. 43. În rubrica Observaţiuni se va nota de agenţii Poliţieneşti paza bunei ordine, starea în care s-a găsit stabilimentul la vizita făcută.

Art. 44. Femeile care dirijează case publice, sau au locuinţe private, sunt responsabile pentru menţinerea bunei ordine şi păzirea regulamentelor.

Art. 45. Este oprit femeilor prostituate, de a se plimba pe bulevard şi în locurile destinate pentru preumblarea publicului.

Art. 46. Este asemenea interzis femeilor prostituate de a se preumbla pe străzi într-un mod indecent.

Art. 47. Sunt asemenea oprite de a intra în săli pe la baluri şi în oricare loc unde petrec familii.

Art. 48. Le este interzis intrarea în teatru sau la oricare reprezentaţie publică unde se duc familii.

Art. 49. Nu le este permis a şedea la ferestre deschise sau în vecinatatea locuinţei lor făcând gesturi la prostituţie sau provocări prin cuvinte.

Art. 50. Perdelele în timpul zilei vor fi lăsate în jos ¾ din totalitatea perdelelor, la etajele inferioare, iar de la aprinsul lumânărilor vor fi lăsate în jos. Dacă casa sau stabilimentul nu este în faţa vreunei strazi ci în interiorul curtii, perdelele pot fi şi ridicate.

Art. 51. Toate femeile prostituate vor avea un lighean curat, două vase cu apă curată, săpun, două prosoape curate precum şi un clistir de mitra sau pompă pentru întreţinerea curăţeniei.

Art. 52. Femeile ce vor a părăsi prostituţia vor face cunoscut Primăriei.

Art. 53. Se vor şterge provizoriu dintre prostituate şi vor rămâne sub privegherea poliţiei pe timp de 6 luni:

a) Toate aceste femei care vor face declaraţiune că voiesc a părăsi prostituţiunea şi a duce o viaţă onestă arătând şi ocupaţiunea ce vor face şi locul unde se retrag.

b) Femeile care vor fi reclamate de părinţi sau curatori.

c) Femeile care se vor retrage din prostituţie ca să fie întreţinute. În acest caz declaraţia întreţinătorului către Primărie este necesară.

Art. 54. Se vor şterge definitiv din registrul femeilor prostituate:

1) Toate cele de la art .53 după timp de 6 luni, în care timp conduita lor a fost (bună) corectă.

2) acelea ce se vor mărita şi numai după săvârşirea actului de căsătorie.

3) acele ce părăsesc oraşul şi vor declara că nu se mai reîntorc.

4) toate femeile moarte şi cele dispărute după trecerea de 6 luni.

Art. 55. Femeile ce părăsesc provizoriu oraşul la întoarcerea lor se vor prezenta imediat pentru a fi vizitate de Medic, şi numai în urma vizitării şi găsindu-se sănătoase pot urma prostituţia după o nouă autorizaţiune.

Art. 56. Femeile a căror sănătate nu le-ar mai permite a exercita prostituţiunea, după constatarea Medicului Comunal, decât cu pericolul sănătăţii lor, vor fi oprite de a urma prostituţia.

Penalităţi

Art. 57. Orce abatere de la regulamentul de faţă se va pedepsi conform legilor în vigoare.

Art. 58. Femeile prostituate care nici după a treia pedepsire nu s-au corijat, vor fi depărtate din oraş pe calea poliţienească.

Depărtarea se va pronunţa după arătările Poliţiei şi aprecierea Primarului.

Art. 59. Se vor închide pentru totdeauna, sau pentru un timp mărginit, care va fi mai puţin de o lună, stabilimentul care în mai multe rânduri a călcat dispoziţiunile regulamentului sau acela în care se petrec dese scandaluri la care participă şi diriginta, ori femeile din acel stabiliment.

Art. 60. Orice femeie prostituată în timpul periodului este oprită a avea relaţiuni sexuale cu bărbaţi, şi abătută se va pedepsi cu amendă conform legii.

Pentru acest sfârşit diriginta este obligată a avea cunoştinţă de această stare a femeilor ce are în stabiliment.

Dacă diriginta va impune cu autoritatea sa, relaţiuni sexuale femeilor prostituate în timpul periodului, pe lângă amenda de mai sus, poate fi pusă şi la daune interese de pacientă pe timpul boalei dacă va avea loc din această cauză.

Art. 61. Se vor depărta din oraş femeile prostituate străine care vor călca acest regulament în mai multe rânduri.

Art. 62. Femeile publice, cât şi patroanele lor care vor tăinui vreo boală venerică a unei femei din stabilimentul lor, sau acela care îl frecventă ivite în intervalul vizitaţiunilor medicale, sau care vor ascunde ori vor întrebuinţa mijloace pentru a ascunde boalele venerice, se vor pedepsi cu amenda conform legii, şi în cazul de recidivă cu închiderea stabilimentului pe un timp mărginit. Dacă se va dovedi că diriginta a avut cunoştinţă, ori a întrebuinţat mijloace de ascunderea boalei, femeia prostituată dovedită se va trimite imediat în căutarea Spitalului ridicându-se dreptul de prostituţie pe timp de 15-60 de zile.

Art. 63. Acelea care nici după pedepsele aplicate la art.62. nu se vor corija, diriginta va suferi închiderea stabilimentului, ori femeilor prostituate li se vor ridica dreptul de prostituţie.

Art. 64. Orice dirigintă va dovedi în stabilimentul său vreo femeie atinsă de boli venerice este datoare a anunţa Medicul Comunal.

Art. 65. Prezentul Regulament se va tipări la începutul condicuţei, ca fiecare să-l poată avea în vedere.

Fragment din lucrarea „Constanţa - Mărturii documentare, Regulamente ale administraţiei locale vol. I (1879 -1949)", ediţie coordonată de Constantin Cheramidoglu şi Virgil Coman

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii