Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:22 01 10 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ce s-a hotărât azi în ședința de Guvern în ceea ce privește proiectul care are legătură cu ”Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu”

ro

16 Jan, 2020 18:45 1107 Marime text

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 16 ianuarie 2020 sunt următoarele: 

PROIECTE ÎN ANALIZĂ


ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenţă nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat (PRIMĂ LECTURĂ)

PROIECTE DE LEGE ASUPRA CĂRORA GUVERNUL ÎȘI VA ANGAJA RĂSPUNDEREA ÎN PARLAMENT

PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

PROIECTE DE LEGI

PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la Bucureşti, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011

PROIECT DE LEGE pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol adiţional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998


ORDONANȚE DE URGENȚĂ


ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I, punctul 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin. (1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naționale nr.1/2011

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative


HOTĂRÂRI

HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 august 2019 şi la Paris la 30 august 2019, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007


HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2019 şi la Paris la 26 iulie 2019 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului ''Reforma educaţiei timpurii în România''


HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Satu Mare din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

HOTĂRÂRI pentru modificarea poziţiei nr.32 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Sălaj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului ''Manumua Tevita''

HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Biertan, judeţul Sibiu

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Scăeşti, judeţul Dolj

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sălcioara, judeţul Dâmboviţa

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tăcuta, judeţul Vaslui

HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Nadeş, judeţul Mureş

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Breaza, judeţul Mureş

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Târguşor, judeţul Constanţa

HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către doamna Sterea Rada

HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Beștea Mihăiță-Constantin

HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către domnul Danci Ioan-Alin

HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Covasna de către domnul Radocea Necolae-Viorel

HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Jîjîie Antonel, subprefect al județului Dâmbovița

HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Voicu Vincențiu

HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Maramureș de către domnul Cosma Alexandru

HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către doamna Stoica Cristina

HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al Municipiului București de către domnul Cîrstea Corneliu

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic pentru anul de cerere 2019

HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Mediaș, str.Gheorghe Lazăr fn”

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor unor imobile cuprinse în Anexa nr.19 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administrației Prezidențiale

HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu”

HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri


MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu al Guvernului României privind contractarea de la Banca Europeană de Investiţii a unei facilităţi de finanţare de până la 250 mil.EUR pentru acoperirea parţială a contribuţiei suplimentare a bugetului de stat la finanţarea Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3-Dezvoltarea Infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor


MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

MEMORANDUM cu tema: Constituirea Autorităţii competente în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării formei revizuite a memorandumului de Implementare - Aranjamente între statele membre implicate în Programul Interreg V-A România-Ungaria, de către Guvernul României

MEMORANDUM cu tema: Acordarea unui ajutor de salvare pentru anul 2020, Societății Comerciale ”Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A., urmat de un ajutor de restructurare


NOTE

NOTĂ privind informarea Guvernului României despre stadiul negocierilor cu Reţeaua Anticorupţie (ACN) a Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) cu privire la finanţarea reţelei


PUNCTE DE VEDERE

PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate


PUNCTE DE VEDERE asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate.

Sursa foto: gov.ro 


 

Ti-a placut articolul?

Comentarii