Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
11:37 17 10 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ce decizii au fost luate de asociatul unic al societății comerciale Eco Solar Power SRL

ro

11 Sep, 2021 20:59 869 Marime text
  • În Monitorul Oficial al României a fost publicată decizia din data de 28.06.2021 a asociatului unic al Eco Solar Power- S.R.L.
Astfel, Econergy International Umited, o societate cu răspundere limitată, înfiinţată şi funcţionând în confornitate cu legile din Regatul Unit, având sediul social în Churchill House, reprezentată de Bogdan Asanache, în calitate de persoana împuternicită, reprezentând 100% capitalul social al ECO SOLAR POWER - S.R.L a luat mai multe hotărâri, printre care se numără și schimbarea sediului social al societăţii din municipiul Constanța, Bulevardul Mamaia în Bucureşti, bulevardul Lacul Tei.

2. Modalitatea în care administratorii actuali îşi exercită mandatele - în legătură cu societatea, administratorii sunt obligaţi să respecte limitele stabilite de lege:

a) să administreze şi să coordoneze activitatea societăţii,

b) să supună aprobării asociatului unic situaţiile financiare anuale ale societăţii şi bugetul de venituri şi cheltuieli necesar pentru desfăşurarea activităţii,

c) să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate de către asociatul unic cu respectarea prevederilor legale în vigoare,

d) să îndeplinească orice alte datorii care nu cad în atribuţiile asociatului unic

Ori de câte ori consideră necesar sau la solicitarea lui Bogdan Asanache, Yoav Shapira îl convoacă pe Bogdan Asanache fie prin telefon, fax, e-mail sau scrisoare recomandată.

Şedinţele administratorilor pot fi ţinute prin conferinţă telefonică sau video, precum și prin corespondenţă (inclusiv corespondenţă electronică).
  • Pentru a fi valabile, deciziilele administratorilor vor fi aprobate cu unanimitate. În caz de paritate, votul lui Yoav Shapira va prevala.
  • Administratorii au dreptul, în baza unei decizii adoptate în conformitate cu cele menţionate mai sus: I. de reprezentare a Societăţii în faţa oricăror persoane fizice sau juridice, inclusiv, dar fără a se  limita, în faţa autorităţilor/entităţilor judiciare, administrative, financiare, bancare şi de a semna în numele societăţii orice act, în vederea ducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, cu respectarea deciziilor adoptate de asociatul unic, a contractului de mandat (dacă se încheie), a Actului Constitutiv şi a legii aplicabile.
  • Prin excepţie faţă de cele menţionate anterior, fiecare Administrator poate acţiona independent şi poate reprezenta societatea individual, fără a fi necesară o decizie prealabilă a administratorilor în cazul angajamentelor care nu depăşesc 1.500 euro sau al altor obligaţii nesubstanţiale care apar în cursul normal al activităţii societăţii şi pentru efectuarea formalităţilor şi realizarea acţiunilor curente, inclusiv pentru rea6zarea înregistrărilor şi depunerilor la diferitele autorităţi competente, precum şi pentru reprezentarea societăţii în faţa acestor autorităţi.
  • Obligaţiile şi răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele specifice prevăzute de legea română.
  • Administratorii au dreptul de a subdelega parte din drepturile şi competentele lor de administrare, inclusiv cele de reprezentare a societăţii altor persoane. Mandatul acordat este considerat a fi cu titlu gratuit, dacă nu este indicat altfel.
  • Administratorii şi oricare altă persoană care are dreptul de a reprezenta societatea, vor putea semna valabil actele care angajează Societatea, în limitele prevăzute de lege, prezentul Act Constitutiv şi actul prin care dreptul de reprezentare le-a fost acordat.
Administratorii şi persoanele împuternicite să-i înlocuiască pe administratori sunt răspunzători în mod individual pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau încălcări ale dispoziţiilor legale, precum şi în cazul nerespectării prevederilor Actului Constitutiv ori al încălcării obligaţiei de a-şi exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator.

În asemenea cazuri, administratorii, precum şi substituiţii lor vor putea fi revocaţi de asociatul unic şi vor putea fi acţionaţi în instanţa pentru acţiunile lor.
Redactarea unui nou act constitutiv al societăţii (conform anexei la prezenta) ce va înlocui actul constitutiv existent.

Împuternicirea lui Bogdan Asanache, să îndeplinească toate formalităţile necesare în vederea implementării prezentei hotărâri.

Mandatul include, fără a se limita la: întocmirea, negocierea, semnarea, încheierea şi executarea, după cum consideră necesar în scopul aducerii la îndeplinire a mandatului acordat, a tuturor şi oricăror declaraţii (pe proprie răspundere) ale societăţii, contracte, acte, cereri, hotărâri, anexe sau acţiuni legale prevăzute de legea română.

Împuternicirea societăţii române de avocatură Vlasceanu, Ene şi Asociaţii cu sediul în Bucureşti, strada Stelea Spătaru, prin intermediul oricăruia dintre avocaţii colaboratori, să reprezinte societatea cu puteri depline în vederea îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a celor de mai sus în faţa oricăror autorităţi, inclusiv Registrul Comerţului şi autorităţile fiscale, să semneze orice alt act sau document ar fi necesar sau util în legătură cu înregistrarea prezentei hotărâri, să depună, să ridice orice document şi să facă orice cerere sau declaraţie ar fi necesare în scopul implementării prezentei hotărâri.

PRECIZĂRI:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii