Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:10 27 06 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Camera de Conturi, control la Nuclearelectrica SA. Ce s-a constatat (DOCUMENT)

ro

19 May, 2022 00:00 919 Marime text
 
  • Conform sintezei, ca și concluzia generală, se arată că „modul de administrare a patrimoniului Societății Naționale Nuclearelectrica SA nu este în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea și nu se respectă, sub toate aspectele, principiile legalității, regularității și economicității“.
 
Camera de Conturi a României făcut publică sinteza rezultatelor acțiunii de audit desfășurate la Societatea Națională Nuclearelectrica SA! Conform sintezei, ca și concluzia generală, se arată că „modul de administrare a patrimoniului Societății Naționale Nuclearelectrica SA nu este în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea și nu se respectă, sub toate aspectele, principiile legalității, regularității și economicității“.
 
Prezentare
 
Societatea Națională Nuclearelectrica SA a fost înființată în baza HG nr. 365/199825, prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate RENEL, având ca obiect principal de activitate producerea energiei electrice și termice prin procedeul nuclear și clasic, precum și vânzarea energiei electrice și termice produse.
 
Capitalul social al societății este de 3.016.439 mii lei, împărțit în 301.643.894 de acțiuni nominative (82,50% din structura acționariatului aparține statului român reprezentat de Ministerul Energiei, 12,63% aparține acționarilor-persoane juridice, iar 4,87% acționarilor persoane fizice).
 
Constatări la nivelul SN Nuclearelectrica SA:
 
„Scoaterea din evidența contabilă, în alte condiții decât cele legale, a unui număr de patru mijloace de transport aflate în funcțiune, în valoare totală de 458 mii lei, prin evidențierea lor în conturi în afara bilanțului, contrar prevederilor pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale; în timpul misiunii de audit, mijloacele de transport în valoare de 458 mii lei au fost evidențiate în mod corect în evidența contabilă“.
 
„Nu au fost întreprinse măsuri pentru recuperarea cheltuielilor în sumă de 245 mii lei, reprezentând despăgubiri și cheltuieli de judecată, la care se adaugă contribuții sociale individuale, impozit pe venit și contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de societate, stabilite de instanțele de judecată ca urmare a desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă în cazul unui salariat“.
 
„Efectuarea de plăți în sumă de 50 mii USD pentru cheltuieli de participare la cursuri de pregătire profesională, pentru care salariatul nu a prezentat documente justificative (diplomă/certificat) care să ateste absolvirea acestuia; în timpul misiunii de audit, societatea a încheiat cu salariatul care a participat la cursul de pregătire Convenția de plată prin care acesta se obligă să prezinte diploma de absolvire a cursului organizat, în caz contrar angajându-se să suporte toate cheltuielile efectuate de companie“.

 
„În perioada 2018-2020, entitatea a acordat sponsorizări în valoare de 20.761 mii lei, din care pentru suma de 123 mii lei nu a fost urmărită respectarea prevederilor contractuale privind justificarea sumelor acordate beneficiarilor de sponsorizare cu documente care să certifice utilizarea lor în scopul pentru care au fost acordate; au fost acordate sponsorizări în sumă de 76 mii lei către beneficiari, persoane juridice fără scop lucrativ, care, la data încheierii contractului, nu erau înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale; în timpul misiunii de audit, suma de 76 mii lei a fost regularizată și achitată la bugetul de stat, reprezentând suma dedusă inițial din impozitul pe profit datorat pentru anul 2020, aferentă sponsorizării“.
 
„Nu au fost întreprinse măsuri pentru recuperarea sumei de 23 mii lei, reprezentând contravaloarea componentei variabile a remunerației acordate unui membru al Consiliului de Administrație, al cărui mandat a încetat înainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care țin de persoana administratorului; în timpul misiunii de audit, suma de 28 mii lei a fost încasată, din care: 23 mii lei, contravaloarea componentei variabile, 3 mii lei, dobândă legală penalizatoare, și suma de 2 mii lei, actualizare cu rata inflației“.
 
„La nivelul entității, în actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație și cu directorii societății, au fost incluși indicatori de performanță anuali (financiari și nefinanciari), ale căror valori-țintă au fost aprobate sub nivelul performanțelor exprimate de autoritatea tutelară prin Scrisoarea de așteptări, iar, în cazul indicatorului „Profitul brut”, s-a constatat aprobarea unei valori-țintă în sumă de 100.000 mii lei/an, valoare plafonată anual (în perioada 2019-2023), fără ca valoarea acestuia să fie raportată la valoarea acestui indicator“.
 
La nivelul sucursalelor SN Nuclearelectrica SA - Sucursala Cernavodă:
 
„Nu au fost facturate în totalitate penalitățile de întârziere calculate pentru neîndeplinirea prevederilor contractelor încheiate cu furnizorii de bunuri/servicii/lucrări și nu au fost înregistrate în evidența contabilă veniturile din penalități în sumă totală de 256 mii lei; în timpul misiunii de audit au fost întocmite facturi pentru penalitățile calculate și au fost înregistrate în evidența financiar-contabilă în conturile de venituri corespunzătoare“.
 
„Sucursala CNE Cernavodă SA a calculat și virat eronat suma de 307 mii lei către bugetul asigurărilor sociale, reprezentând contribuție de 8% calculată la venitul brut salarial pentru persoanele angajate în locurile de muncă cu condiții speciale, deși acestea figurau angajate în locuri de muncă cu condiții deosebite, pentru care sucursala trebuia să calculeze și să vireze contribuția la asigurările sociale în cotă de 4% (potrivit art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), respectiv suma de 154 mii lei“.
 
„Entitatea a efectuat plăți pentru servicii neefectuate de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere în sumă totală de 1.124 mii lei, fără TVA“.
 
„Entitatea a gestionat în mod defectuos deșeurile colectate, selectate, transportate, valorificate și eliminate prin depozitare și a raportat eronat la autoritatea de mediu tipurile de deșeuri produse“.
 
(...)
 
Recomandări la nivelul SN Nuclearelectrica SA
 
„Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale entității“.
 
„Analizarea cauzelor care au condus la efectuarea plăților cu titlu de despăgubiri/cheltuieli de judecată“.
 
„Prezentarea și aprobarea rezultatului analizei în Consiliul de Administrație și în AGA, după care se va pune în aplicare hotărârea acestora“.
 
„Extinderea verificărilor asupra cheltuielilor efectuate în perioada 2018-2020 pentru participarea la cursuri de formare profesională“.
 
„Identificarea cazurilor de beneficiari care nu au făcut dovada utilizării sumelor primite în scopul realizării obiectului contractului de sponsorizare“.
 
Facem precizarea că am încercat să obținem un punct de vedere de la oficialii Nuclearelectrica SA. Imediat ce aceștia ne vor transmite un punct de vedere, acesta va fi publicat în cel mai scurt timp.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Profitul net al Societății Naţionale Nuclearelectrica, în creștere în primele trei luni ale anului
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii