Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:18 18 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Atenţie! Unde nu se va mai pescui. Reguli noi

ro

24 Feb, 2017 10:32 6360 Marime text

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139/23.02.2017, a fost publicat Ordinul comun al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Mediului, cu nr. 12/144 februarie 2017 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017.

Ordinul privind prohibiţia pescuitului instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 1 aprilie – 15 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în ordin.

Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării - Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie -30 mai inclusiv.

În Complexul Razim-Sinoe şi în lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv. Din prevederile Ordinului privind prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial și recreativ al scrumbiei de Dunăre, aceasta se stabileşte pe sectoare, astfel (Art. 8): 

a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 14 aprilie – 23 aprilie inclusiv; b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 de zile, în perioada 15 aprilie - 1 mai inclusiv; c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 15 aprilie – 15 mai inclusiv; d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 4 aprilie – 13 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management și a Regulamentului Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării,,.

Ţinând seama de prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul privind prohibiţia pescuitului în anul 2017 interzice: folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării și în complexul Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv; folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, în perioada 1 iunie – 30 septembrie inclusiv;  folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.  prin excepție, se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de pescuit de tip setcă în perimetrul Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării,, în condiții hidrologice nefavorabile, prin Decizia Guvernatorului R.B.D.D.

Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” este permis pescuitul cu cârlige cu nadă (paragate şi pripoane), cu interzicerea folosirii ca momeală a speciilor de peşti și alte viețuitoare acvatice protejate. Ordinul privind prohibiţia pescuitului prevede că dimensiunile minime ale peştilor şi ale altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite să fie conforme cu cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic. Art. 11, alin. 1, 2 şi 3 prevăd condiţiile care permit desfăşurarea activităţii de pescuit, în perioada de prohibiţie, în amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării’’.

În cele ce urmează, vă prezentăm mai multe articole cuprinse în ordinul prezentat mai sus. 


(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ aI oricăror specii de peşti, crustacee, enoluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum şi în Iacul de acumulare Stânca—CosIeşti, pe o durată de 60 de zile, in perioada 1 aprIlie 30 mai inclusiv.

(3) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zi[e, în perioada 15 aprilie-30 mai inclusiv.

(4) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii DunăriI — Mefeaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie-30 mai inclusiv.

Art. 2. — În Complexul Razim — Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comerciai şi recreativ al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o clurată de 60 de zile, în perioacia 1 aprilie — 30 mai inclusiv.

În aceste zone se interzice pescuitul începând cu data intrării in vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite Ia art. 4.

uu) pe braţul Borcea, zona km 37-41 ( Stelnica—Feteşti), pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fărâ a aduce atingere perioaclei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
vv) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", tot timpul anului;
ww) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche 2 Mai, delimitată de coordonatele:
Coordonateln Stereo 70 sectoarele zonei A:
257164; 788456 şi respectiv 256493; 788501 257052; 787992 256509; 788802 259130; 788415; 256202; 788814 259167; 788447 256190; 788515
Coordonate în Stereo 70 Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ate rezervaţlei marine (în partea vestică, linia ţărmului)
260634; 788334; 260642; 800173; 254039; 800173; 255143; 788425
Coordonatele geografice ale celor douâ zone (In ETRS89) sunt după cum urmează:
Sectoarele zonei A:
43°45'25,394"; 28°34'49,673" si respectiv: 43°45'03,625"; 28°34150,360" 43°4522,434"; 28°34'28,744"; 43"45103,712"; 28'35'03,824" 43°46129,049"; 28'34151,717",  43°44'53,764"; 28°35'03,754" 43°46'30,200"; 28°34'53,219" 43°44'53,803"; 28°34'50,388" Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervaţiei marine partea vestică, linia ţărmului)
43°4711 7,817"; 28°34'51,065", 43°47'00,814"; 28°43139,704", 43°43'27,240"; 28°43'26,172", 43°44'20,064"; 28°34'44,310"
şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului. Art. 6.  
(1) În zonele de refacere biologica/zonele de protecţie sunt interzise: pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte si al altor vjeţuitoare acvatice; lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericor existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi ingustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)—c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:
a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;
b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale.

Art. 7. — (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:

-coregonul şi lipanul, tot timpul anului; păstrăvul de mare (somonul de Marea Neag•a) tot timpul anului; păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, incepand cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie pana pe 31 decembrie; sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pesouitufui in scop ştiinţific; capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 julie-1 august inclusiv.(2) apele Mării Negre se interzic: prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul rechinului, deţinerea şi comercializarea acestuia, în perioada 15 martie-15 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie­30 noiembrie inclusiv; reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului in scop ştlinţific; pescuitul guvizilor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 1 mai-31 mai inclusiv; pescuitul delfinifor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusfv din ZEE (zona economică exclusiva).(3)     Pescuitul      calcanului      se     supune      dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 2.372/2016 al Consiliului din 19 decembrie 2016 de stabilire, pentru 2017, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice din Marea Neagră care stabileşte ca perioada de prohibiţie a acestei specii 15 aprilie-15 iunie inclusiv.

Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel putin 45 cm (Iungime totală).
Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) speciile marine de peşti, altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3) din prezentul articol sunt permise la pescuit tot timpul anuiui, cu folosirea uneltelor specifice auterizate.
Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea „beam traulului" în perioada de prohibiţie a spedilor demersale se face cu obligativitatea notificării Agenţiej Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare leşire/intrare în port a ambarcatiunifor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan, cu excepţia teritoriului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" până la izobata de 20 m.Art. 8. — Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ a scrumbiei de Dunăre se stableşte, pe sectoare astfel;
pe sectorul de Dunăre braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, perioada 14 aprilie-23 aprilie inciusiv;
pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia,Mm 43, pâtiă la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 15 aprilie-1 mai inclusIv;
pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, pârtă la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 15 apriiie-15        Inclusiv;
în conformitate cu prevederile legale în vigoare Tn perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunărir se admite pescuitul scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci
în perioada 4 aprilie-13 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr, 763/2015 pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiel Biosferei „Delta Dunării";
în sezonul de pescuit la scrumble capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaş) se pot reţine în vederea valorificării,CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
Art, 9. (1) Caracteristicile tehnice şi condiţide de folosire a uneltelor şi metodelcr    pescuit comercial sunt cele prevăzute
în Ordinul rninistruluI agriculturiI şi dezvoltării rurale nr, 449/2008 privind caracteristicIle tehnice, condiţfile de folosire a uneltelor admise la pescuitui comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completăriie ulterioare,

Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării şi în complexul Razim-Sinoe si în celelaite lacuri litorale, în perioada 1 aprilie-30 septembrie Inclusiv.
Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gâriele şi canalele de pe teritodul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", Tn perioada 1 iunie-30 septembrie inclusiv.

Prin excepţie de la prevederile alin. (3) se poate prelungi perioada de inteezicere a folosirii uneltelor de pescuit de tip setcă în perirnetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării"   conditiihidrologice nefavorabile, prirr Decizia Guvematorului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării".

Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în compiexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul
Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicore cu apă dulce se aplică reglementările de pescuIt pentru zonele de lacuri şi bălţi.
Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" este permis pescuitul cu cârlige cu nadă (paragate şi pripoane), cu interzicerea folosirii ca momeală a specillor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice protejate.Art. 10.                  (1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi cornpletările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minIme ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzule Tri Ordinul ministruiuI agriculturii şi dezvoltării ruraţe nr. 342/2008 privInd dimensiunile rninime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 11. (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în adile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării".

(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „DeIta Dunării" activitatea de pescuIt este permisă, in perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", eliberat în baza următoarelor documente:
facturi fiscale în ultimII 3 ani, pe specii, de achiziţie materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării; bilanţul financiar-contabll anterior anului pentru care se solicită avizul; facturI privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor licenţă de acvacultură eliberată de Agenţla Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură_(3)ActivItatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore inaInte a reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării".

Art. 12. Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacuitura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale LegIi nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiel Biosferei „Delta Dunârii", cu modificările şi completările ulterioare,
Art. 13. — Prezentul ordin se publică in Menitorul OficiaI al României, Partea I.

Ordinul în integralitate îl puteţi găsi la secţiunea Documente a articolului. 

Ti-a placut articolul?

Comentarii