Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:23 23 08 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Asociaţii Nicolae şi Cristina Crăciun au primit un apartament şi două garaje de la Progress Consulting SA, firma care administrează Cimitirul Municipal Constanţa

ro

23 Apr, 2018 00:00 3348 Marime text
Asociaţii Nicolae Crăciun şi Cristina Crăciun au luat în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Progress Consulting SA din data de 20.03.2018 mai multe hotărâri. Precizăm că Progress Consulting SA administrează Cimitirul Municipal Constanţa.
 
Având în vedere că societatea datorează către acţionarii săi, Nicolae Crăciun şi Cristina Crăciun, suma de 2.538.701 lei, cu titlu dividende aferente exerciţiului financiar 2017 (din care suma de 1.904.025,75 de lei revine acţionarului Nicolae Crăciun, iar suma de 634.675,25 de lei revine acţionarului Crăciun Cristina), a fost aprobată stingerea parţială a obligaţiei Progress Consulting SA, privind plata către acţionarii ei, cu titlu de dividende aferente exerciţiului financiar 2017, respectiv stingerea obligaţiei de plată exclusiv a sumei de 995.700 de lei (din cuantumul total al dividendelor datorate) prin darea în plată către acţionarii Nicolae Crăciun şi Cristina Crăciun, în cote egale de 1/2 părţi şi în indiviziune, a mai multor bunuri imobile, proprietate a Progress Consulting SA.
 
Este vorba despre: un apartament situat în municipiul Bucureşti, strada Dinu Vintilă, compus din trei camere şi dependinţe, în suprafaţă utilă de 94,12 mp, o suprafaţă construită de 123,23 mp, împreună cu cota indiviză de 39,45 mp din teren şi cota indiviză de 37,23 mp din părţile şi dependinţele comune aferente imobilului tronson 5, identificat prin numărul cadastral 228436-C1-U2106, înscris în Cartea Funciară a municipiului Bucureşti, Sectorul 2 sub nr. 228436-C1-U2106, prin Încheierea de intabulare nr. 1107711/29.11.2007; un garaj situat la subsolul nr. 1, municipiul Bucureşti, strada Dinu Vintilă, cu o suprafaţă utilă de 19,94 mp, împreună cu cota indiviză de 3,39 mp din părţile comune ale subsolului, împreună cu cota indiviză de 6,47 mp din teren, identificat prin numărul cadastral nr. 228436-C1-U791, înscris în Cartea Funciară a municipiului Bucureşti, Sectorul 2, sub nr. 228436-C1-U791 prin Încheierea de intabulare nr. 203302/26.03.2008; un garaj situat la subsolul nr. 1, municipiul Bucureşti, strada Dinu Vintilă, cu o suprafaţă utilă de 19, 76 mp, împreună cu cotă indiviză de 3,39 mp din părţile comune ale subsolului, împreună cu cota indiviză de 6,47 mp din teren, identificat prin numărul cadastral nr. 228436-C1-U795 înscris în Cartea Funciară a municipiului Bucureşti, Sectorul 2 sub nr. 228436-C1-U795, prin Încheierea de intabulare nr. 203302/26.03.2008.
 
Ca urmare a încheierii actului de dare în plată, imobilele descrise mai sus trec în proprietatea celor doi acţionari, aceştia urmând să le dobândească cu titlu de bun comun, iar creanţa societăţii pe care o datorează acţionarilor săi cu titlu de dividende aferente exerciţiului financiar 2017, în cuantum total de 2.538.701 lei, ca urmare a încheierii actului autentic de dare în plată şi respectiv a stingerii parţiale a acestei creanţe, se va modifica. Diferenţele rămase de achitat vor fi înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii astfel: Nicolae Crăciun, acţionar cu o participaţie la beneficii de 75%, va avea dividende în diferenţă de 1.406.175,75 de lei; Cristina Crăciun, acţionar cu o participaţie la beneficii de 25%, va avea dividende în diferenţă de 136.825,25 de lei. Valoarea imobilelor ce urmează a se da în plată, respectiv suma de 995.700 de lei fără TVA, reprezintă valoarea de plată a imobilelor mai sus menţionate, stabilită conform raportului de evaluare întocmit la data de 16.03.2018 de expert evaluator ANEVAR Valentin-Silviu Caragea. Deciziile au fost publicate în Monitorul Oficial al României.
 

Progress Consulting SA, în datele Registrului Comerţului

                                                                                 
Înmatriculată în anul 1997, firma Progress Consulting SA are un capital social subscris de 500.000 de lei, integral vărsat, compus din 40.000 de acţiuni. Valoarea unei acţiuni este de 12,5 lei. Societatea este controlată de Cristina Crăciun, născută pe 28.06.1965, în Constanţa, cu
25% din capitalul social, şi Nicolae Crăciun, născut pe 2.09.1963, în Adamclisi, Constanţa, cu 75% din capitalul social. Persoane împuternicite ale societăţii, care desfăşoară activităţi de pompe funebre şi similare, sunt: Romulus Dănuţ Vladu - preşedinte Consiliu de Administraţie, Ionel Ştefan - membru în CA, Adrian Rapotan - administrator. Cenzorii firmei sunt Isabella-Adriana Mitulescu, Dan-Sava Creţu, Carmen-Mioara Bola şi Mihaela Chiorpec.
 
Punctele de lucru ale firmei au următoarele adrese: municipiul Constanţa, strada Baba Novac nr. 194; Bucureşti, Sectorul 3, strada Brăiliţa nr. 13. Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare constau în: comerţ cu ridicata al materialului lemnos, al materialelor de construcţii şi al echipamentelor sanitare; activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre; transporturi rutiere de mărfuri; alte transporturi terestre de călători; transporturi cu taxiuri; transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători; alte lucrări speciale de construcţii; lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; alte lucrări de finisare; lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri; lucrări de pardosire şi placare a pereţilor; lucrări de tâmplărie şi dulgherie; lucrări de ipsoserie; alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat; lucrări de instalaţii electrice; lucrări de pregătire a terenului; lucrări de demolare a construcţiilor; lucrări de construcţie a altor proiecte inginereşti; lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii; lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru fluide; construcţia de poduri şi tuneluri; lucrări de construcţie a căilor ferate de suprafaţă şi subterane; lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.
 
În anul fiscal 2014, firma cu 70 de salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 6.866.959 de lei şi un profit de 1.471.301 lei. De asemenea, în anul 2015, firma cu 72 de salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 8.445.455 de lei şi un profit de 2.778.910 lei. Situaţia financiară pe anul 2016 este următoarea: 84 de salariaţi, cifră de afaceri de 9.365.759 de lei şi profit de 3.646.484 de lei.
 

Afaceri imobiliare

 
Reamintim că, pe data de 9 martie 2018, Progress Consulting SA a obţinut de la Primăria Constanţa Certificatul de urbanism nr. 841, pentru „Construire imobil de locuinţe S+Dm+P+2-7E cu condiţia respectării prevederilor HCL nr. 119/27.02.2008 privind funcţiunea de locuinţe cu spaţii comerciale şi asigurare locuri de parcare în incintă“, pentru investiţia realizată pe strada Nicolae Iorga nr. 24B din Constanţa.
 
În anul 2008, Progress Consulting SA a obţinut aprobarea Consiliului Local Municipal pentru un plan urbanistic zonal care îi permitea să construiască un bloc cu subsol, demisol, parter şi 11 etaje pe strada Nicolae Iorga nr. 24B, pe un teren cu suprafaţa de 822 mp. În şedinţa din 27 februarie 2008, CLM a aprobat respectivul PUZ, cu menţiunea ca solicitantul să îndeplinească toate condiţiile impuse de furnizorii de utilităţi: apă, energie electrică şi termică. Terenul, identificat cu numerele cadastrale 19326 şi 12808, înscris în Cartea Funciară sub nr. 49594 şi nr. 37245, aşa cum rezultă din Încheierea nr. 24615/2005, eliberată de OCPI Constanţa, respectiv Încheierea nr. 18703/2003, eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate a SC Progress Consulting SA, conform contractelor de vânzare-cumpărare nr. 2502/2005, autentificat de notarul public Mariana Iosif, şi nr. 6345/2005, autentificat de notarul public Cristina Budei.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii