Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:27 30 11 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Acționarii SC Upet SA au aprobat noii membri ai Consiliului de Administrație

ro

29 Oct, 2019 11:08 894 Marime text

Acționarii UPET SA Târgoviște s-au întrunit luni în Adunarea Generala Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară.

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind functionarea societatilor comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Actului Constitutival UPET SA Targoviste Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în conditiile legii pe 28 octombrie 2019, legal întrunita, cu o prezenta a actionarilor in procent de 75,17966% din capitalul social, emite urmatoarea hotârâre:

Art. 1 Aproba alegerea pentru o perioada de 4 ani, incepand cu 28.10.2019 a urmatorilor membrii ai Consiliului de Administratie al S.C UPET S.A: Mocănescu Florin, Velcea Iulică si Constantin Adriana si aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs in cuantum net lunar de 4750 lei.

Art. 2. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii conform modificarilor survenite in componenta Consiliului de Administratie.

Art. 3. Aproba data de 20.11.2019 ca data de inregistrare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de 19.11.2019 ca „Ex date”, asa cum este definita de prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018.

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind functionarea societatilor comerciale, a Legii nr. 24/2017privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Actului Constitutiv al UPET SA Targoviste

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată in conditiile legii pe 28 octombrie 2019, legal intrunita, cu o prezenta a actionarilor in procent de 75,1796 % din capitalul social, emite urmatoarea,

HOTARARE: Art.1 Aproba contractarea de la SC MACHINE BUILDING CONCEPT SRL a unui imprumut in valoare de 1.500.000 lei si aprobarea garantarii acestui imprumut in favoarea SC MACHINE BUILDING CONCEPT SRL sub forma constituirii unei garantii imobiliare si interdictiile de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire, asupra bunului imobil, proprietatea UPET S.A., situat in Targoviste, str. Arsenalului, nr. 14, constand in: 1 parcela de teren in suprafata de 9.751 mp inscrisa in cartea Funciara nr. 72903 cu numar cadastal 3463/1/1 impreuna cu constructiile aferente: C154, C155, C149, C150, C151, C152, C153, C145.


Art. 2 Aproba imputernicirea Directorului general – Marian Dan, pentru ca, in numele si pentru Societate:-sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice, oricaror terti
- sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale
-sa semneze contractele de imprumut si de garantii, orice alte acte aditionale la acestea, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte
-sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat;
Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale contractelor anterior mentionate, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea imprumutului si obiectul garantiilor.

Art. 3. Aproba vanzarea imobilului teren intravilan situat in Targoviste, str. Tudor Vladimirescu, jud. Dambovita, in suprafata de 1915 mp, inscris in cartea funciara a localitatii Targoviste nr. 84191 avand nr. cadastral 3695. Pretul vanzarii nu va fi mai mic decat pretul stabilit printr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator atestat ANEVAR.

Art. 4. Aproba imputernicireaDirectorului General al societatii, dl. Marian Dan, sa semneze contractul de vanzare -cumparare al imobilului descris mai sus.

Art. 5. Aproba imputernicireaDirectorului General al societatii, dl. Marian Dan, sa semneze actele aferente liniei de credit contractata de UPET S.A de la Unicredit Bank SA conform Contractului de Credit nr. TARG/130/2012 din 06.12.2012 si actele aditionale ulterioare. Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale contractelor bancare anterior mentionate, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor.

Art. 6. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii conform modificarilor survenite in structura actionariatului

Art. 7. Aprobadatade 20.11.2019 ca data de inregistrare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraodinara a Actionarilor si a datei de 19.11.2019 ca „Ex date”, asa cum este definita de prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018.

Ti-a placut articolul?

Comentarii