Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
06:38 13 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

A fost ședință de Guvern. Una dintre hotărâri vizează biletele de tratament balnear, pentru anul 2024

ro

25 Jan, 2024 19:32 943 Marime text

Guvernul a transmis un comunicat de presă privind actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 25 ianuarie 2024. 

Vă prezentă în integralitate informarea pusă la dispoziție de la Guvern: 
 
 1. PROIECTE DE LEGI
 
 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2021/557 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31.03.2021
Proiectul de Lege introduce prevederi exprese care să asigure asumarea de către Banca Națională a României (BNR) a calității de autoritate competentă la nivel național, în domeniul securitizării, pentru entitățile aflate sub supravegherea/monitorizarea sa, în aplicarea Regulamentului (UE) 2017/2.402, inclusiv ținând cont de modificările și completările instituite de Regulamentul (UE) 2021/557.

Astfel, Banca Națională este autoritate competentă pentru o sferă extinsă de participanți în operațiunile de securitizare, precum: investitori instituționali, sponsori, inițiatori și creditori inițiali, în cazul în care aceștia sunt instituții de credit aflate sub supravegherea BNR; inițiatori și creditori inițiali în cazul în care aceștia sunt instituții financiare nebancare, persoane juridice române; părți terțe, în cazul în care inițiatorul sau sponsorul care recurge la serviciile unei părți terțe este o instituție de credit aflată sub supravegherea BNR sau o instituție financiară nebancară.

Totodată, proiectul de lege prevede o serie de sancțiuni și măsuri administrative, precum și dispoziții privind publicarea pe site-ul BNR a sancțiunilor administrative adoptate.

Totodată, sunt prevăzute și procedurile, procesele și mecanismele care trebuie elaborate și aplicate de entitățile pentru care BNR este autoritate competentă, precum și prevederi pentru emiterea de reglementări de către BNR, în scopul aplicării unitare a cadrului legislativ în domeniul securitizării, inclusiv a ghidurilor și recomandărilor emise de către Autoritatea Bancară Europeană.

În cazul în care aceste entități nu asigură implementarea corespunzătoare a instrucțiunilor și/ sau precizărilor, BNR poate face recomandări entităților respective, în vederea adoptării de măsuri de conformare și/sau poate dispune măsura administrativă prevăzută de proiectul de act normativ.
BNR asigură îndeplinirea obligațiilor de notificare către Autoritatea Bancară Europeană și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.
Proiectul de Lege va fi transmis la Parlament, spre dezbatere și adoptare.

 
 1. ORDONANȚE
  1. ORDONANȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovinelor de carne şi al bubalinelor, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
Prin actul normativ se instituie o schemă de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovinelor de carne și al bivolițelor din perioada 1 octombrie 2022- 31 martie 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, valabilă până la data de 31 decembrie 2023, în scopul compensării pierderilor generate de creşterea preţurilor la furaje, combustibil și alte costuri (forța de muncă, sevicii veterinere, utilități, etc).

Beneficiari ai schemei pot fi crescătorii care dețin bovine de carne și bubaline, respectiv întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice, după caz, precum şi persoanele juridice.
Valoarea totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere pentru susținerea crescătorilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 280.000 euro.

Cuantumul propus pentru ajutorului de stat este următorul:
• pentru efectivele de bovine de carne 100 euro/cap
• pentru efectivele de bubaline 100 euro/cap
Valoarea estimată a schemei de ajutor este de 79.427.740 lei, echivalentul sumei de 16.100.000 euro, iar numărul estimativ al potențialilor beneficiari este de 6.000, cu un efectiv estimat de 150.000 capete bovine de carne, respectiv 11.000 capete bubaline.
Sursa de finanțare este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bitly.ws/3aNTV
 
 1. ORDONANȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin şi avicol, în perioada 1 august 2022 - 31 august 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
Actul normativ vizează instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele suin și avicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, valabilă până la data de 30 iunie 2024, în scopul compensării pierderilor generate de creșterea prețurilor la furaje, combustibil și alte costuri.
Valoarea totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere ce își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 280.000 euro.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 126.694.400 lei, echivalentul sumei de 25,6 milioane euro pentru sectorul suin și 151.934.300 lei, echivalentul sumei de 30,7 milioane euro pentru sectorul avicol. Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime/ cuantumului este cel comunicat de Banca Națională a României la data de 1 august 2023, respectiv de 4,9334 lei/euro.

Beneficiari ai schemei pot fi:
 a) crescători de suine persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, precum și societăți agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, care au desfășurat activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor, în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023;

b) crescători de păsări persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, precum și societăți agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, care au desfășurat activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau ouă, în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023.
Fondurile provin de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bitly.ws/3aNSN

 
 1. ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă
Actul normativ aduce o serie de modificări OUG nr. 124/2021, în sensul modificării dispozițiilor care fac trimitere la aplicarea Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României (PNRR), prin care a fost introdus noul capitol REPowerEU.
Pentru a se asigura implementarea măsurilor incluse în noul capitol REPowerEU, este necesară modificarea anexei, prin includerea unui nou coordonator de reforme și/sau investiții, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
De asemenea, se modifică dispozițiile privind utilizarea sumelor din asistență financiară nerambursabilă, în sensul completării cuantumului prefinanțării acordate de către Comisia Europeană în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241, prefinanțare de 20% din finanțarea solicitată pentru implementarea măsurilor din nou capitol REPowerEU.
 1. ORDONANȚĂ pentru completarea art. XLVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene
Prin acest act normativ, cardurile emise pentru beneficiarii măsurii implementate prin OUG 63/2022 – Programul Sprijin pentru România – vor putea fi utilizate și pentru aplicarea măsurii de sprijin prin acordarea de alimente de bază și mese calde, beneficiarii fiind aceiași. Sumele necesare emiterii și distribuirii cardurilor pentru beneficiarii noi se regăsesc în bugetul de stat aprobat.
O altă prevedere a acestei ordonanțe îi vizează pe beneficiarii sprijinului pentru încălzire. Cei care nu au utilizat integral sumele de pe cardul de energie valabil pentru procurarea de lemne de foc le vor putea încasa, în numerar, până la data de 31 martie 2024, la oficiile poștale, în termenul de valabilitate a cardurilor emise, pentru documentul/documentele justificativ/justificative emis/emise până la data de 15 martie 2024.
 1. ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detașarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Prin acest act normativ, se instituie posibilitatea ca avizul de angajare sau detașare să poată fi transmis solicitantului, la cerere, prin mijloace electronice, documentul urmând a fi semnat cu semnătura electronică calificată a formațiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări emitentă.
Totodată, având în vedere că, în anumite circumstanțe, dreptul de ședere temporară a străinilor nu este prelungit la timp, caz în care șederea devine ilegală, pentru a evita sancționarea angajatorilor cărora le-au fost eliberate avizele de angajare, se propune instituirea cauzei de nepedepsire a acestora, fiecare situație fiind analizată din perspectiva respectării principiului proporționalității prevăzut de art.28 alin.(22) din OG nr.25/2014.
 1. ORDONANȚĂ pentru modificarea articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini şi a Oficiului Național pentru Refugiați, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
Actul normativ aprobat de Executiv creează cadrul legal referitor la utilizarea aplicației informatice portaligi.mai.gov.ro, dezvoltată de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), astfel încât atât solicitanții interesați de utilizarea acesteia, dar și instanțele de judecată, să aibă o reprezentare clară a regimului juridic al solicitărilor inițiate.
Prin utilizarea aplicației informatice, solicitanții au posibilitatea de a efectua programări pentru prezentarea ulterioară la formațiunile teritoriale ale IGI, precum și de a încărca, în prealabil, documentele care stau la baza respectivelor cereri, pentru a facilita ulterior verificarea la ghișeu a acestora.
Încărcarea documentelor în portal nu echivalează cu depunerea cererii de prelungire a dreptului de ședere, pentru aceasta străinii fiind obligați să se prezinte la ghișeu.
Potrivit noilor reglementări, se are în vedere crearea cadrului normativ necesar asigurării respectării exigențelor în materia protecției datelor cu caracter personal.
Digitalizarea procesului de depunere a solicitărilor va crea beneficii și va diminua costuri prin reducerea timpului alocat îndeplinirii diferitelor cerințe, precum și prin crearea unei predictibilități mai mari în accesarea serviciului public.
 1. ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința şi actele de identitate ale cetățenilor români
Actul normativ aprobat în ședința de astăzi reglementează situația eliberării unei cărți de identitate provizorii până la eliberarea cărții de identitate (simplă sau electronică) solicitată ca urmare a schimbării domiciliului sau alte motive admise, la cererea cetățeanului.
Totodată, vizează debirocratizarea și simplificarea administrativă, astfel că cetățeanul poate solicita adeverință privind istoricul domiciliar de la orice Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, și nu doar de la cel aferent zonei de domiciliu.
 1. ORDONANȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonanţei nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
Prin acest act normativ se modifică unele prevederi referitoare la aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naţionale (rovinieta), pentru perioada cuprinsă până la 1 ianuarie 2026, transpunând în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2022/362 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 februarie 2022.
De asemenea, sunt corelate unele prevederi din O.G. nr. 15/2002 cu prevederile similare din Legea nr. 226/2023, astfel încât să se creeze un cadru legislativ unitar și complex în ceea ce privește exceptarea unor anumite categorii de vehicule de la obligația de plată a tarifului de utilizare și în ceea ce privește controlul valabilității rovinietei și a peajului în cazul utilizatorilor străini din statele membre UE, precum și în cazul vehiculelor înmatriculate în state non UE.
Astfel, pentru autoturismele mici si cele cu masa mai mică de 3,5 tone, va dispărea rovinieta cu valabilitate de 7 zile și cea de 90 de zile și va fi introdusă rovinieta cu valabilitate de o zi, cea cu valabilitate de 10 zile, respectiv cea cu valabilitate de 60 de zile .
De exemplu, pentru un autoturism, taxa de rovinietă va fi de 2,5 euro pentru o zi, 5,3 euro pentru 30 de zile, respectiv 28 euro pentru un an, iar pentru un vehicul de transport marfa cu masa mai mica de 3,5 tone, taxa va fi de 8,6 euro pentru o zi, de 18,2 euro pentru 30 de zile, respectiv 96 euro, pentru un an.
Pentru vehiculele de transport marfă cu masa cuprinsă între 3,5 tone și 7,5 tone, taxa de rovinieta va fi de 4 euro pentru o zi, de 32 de euro, pentru 30 de zile, respectiv 320 euro pentru 12 luni.
Pentru vehiculele de transport marfa cu masa între 7,5 tone și 12 tone, taxa va fi de 7 euro pentru o zi, de 56 euro pentru 30 de zile, respectiv de 560 euro pentru un an.
Pentru vehiculele de transport persoane cu peste 9 locuri dar maximum 23 de locuri, taxa va fi de 4 euro pentru o zi, de 32 euro, pentru 30 de zile, respectiv 320 euro, pentru un an, iar pentru vehiculele transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune, taxa va fi de 7 euro pentru o zi, de 56 de euro, pentru 30 de zile, respectiv de 560 euro pentru 12 luni.
Vor fi exceptate de la obligația de plată a tarifului de utilizare vehiculele tip ambulanță deținute de autorităţi/ entităţi publice (nu și pentru cele private), vehiculele folosite în transportul public local de persoane prin servicii regulate, în cazul acestora fiind eliminata condiția de desfășurare a transportului numai pe raza teritorial- administrativă a unei localități şi pentru cele autorizate pentru efectuarea transportului şcolar.
În ceea ce privește modalitatea de efectuare a controalelor de către personalul de specialitate C.N.A.I.R. – S.A, actul normativ reglementează că acesta se va face distinct pentru utilizatorii străini și pentru cei români, corelat cu faptul că responsabilitatea deținerii rovinietei valabile aparține după cum urmează:
- în cazul utilizatorilor străini, conducătorului auto.
- în cazul utilizatorilor români, responsabilitatea aparține deținătorului vehiculului, pentru stabilirea modalității de utilizare a camerelor video din punctele de trecere a frontierei sau din proximitatea acestora, respectiv pentru monitorizarea traficului rutier, dar și pentru reglementarea timpilor de așteptare pentru trecerea frontierei.
Controalele vor fi efectuate:
- în punctele de trecere a frontierei de stat, prin intermediul terminalelor de interogare, pentru utilizatorii străini;
- pe reţeaua de drumuri naţionale din România, pentru utilizatorii români, prin intermediul sistemelor de camere video, cu excepția camerelor video din punctele de trecere a frontierei și din proximitatea acestora.
Informații puse la dispoziție de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: https://bitly.ws/3aNUM
 
 1. ORDONANȚĂ privind modificarea şi completarea articolului 4 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Actul normativ a fost adoptat.

 
 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale și pentru abrogarea Legii nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi
Prin actul normativ se modifică prevederile OUG nr.19/2022, fiind instituie măsurile necesare acordării posibilității operatorilor economici de a obține noi instrumente de garantare utile în continuarea derulării contractelor de achiziție publică în care sunt parte. Termenul de depunere la autoritatea contractantă a noilor instrumente de garantare este stabilit în corelare cu dispozițiile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, este vizată și armonizarea ordonanței de urgență cu modificările survenite la nivelul legislației secundare în domeniul achizițiilor publice/sectoriale prin HG nr. 336/2023.
Măsurile sunt necesare având în vedere contextul generat în piață ca urmare a retragerii autorizației de funcționare a unei noi societăți de asigurare cu cotă de piață ridicată pe segmentul asigurărilor, urmată de deschiderea procedurii falimentului împotriva unor societăți de asigurare cu cotă de piață ridicată pe segmentul asigurărilor.
De asemenea, pentru evitarea duplicării prevederilor legislative referitoare la achizițiile publice verzi, având în vedere necesitatea modificării și completării legislației în domeniul achizițiilor publice cu prevederi specifice achizițiilor publice verzi, inclusiv adoptarea Planului național de acțiune care să stabilească ținte multianuale pentru realizarea de achiziții publice ecologice de către autoritățile contractante, se abrogă Legea nr. 69/2016.

 
 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 și ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei
Actul normativ aprobat de Executiv stabilește unele măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023.
Actul normativ are în vedere recunoașterea secetei pedologice din anul 2023 ca fiind fenomen meteorologic nefavorabil asimilat unei calamități naturale în agricultură, precum și un moratoriu în contractele de credit sau leasing ale producătorilor agricoli pentru o perioadă de până la 31 decembrie 2024, prin care se propune amânarea plății unor obligații contractuale ale debitorilor, respectiv ale producătorilor agricoli afectați de seceta pedologică, care pot solicita creditorilor suspendarea obligației de plată a creanțelor restante acumulate, precum și a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor.
 Beneficiarii acestei Ordonanțe de Urgență sunt producătorii agricoli care au încheiat contracte de credit, respectiv leasing cu instituții de credit sau instituții financiare nebancare și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

 
 1. HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2024, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice
Aproximativ 135.000 de bilete la tratament balnear vor fi asigurate în acest an prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), față de 120.000 în anul 2023, după ce Guvernul a aprobat actul normativ privind bugetul alocat, precum şi modul de acordare, distribuire şi decontare a acestora.
Suma aprobată în vederea asigurării de tratament balnear pensionarilor și persoanelor asigurate în sistemul public de pensii, persoanelor asigurate pentru accidente de muncă şi boli profesionale și beneficiarilor unor legi cu caracter reparatoriu a fost majorată față de anul 2023, de la 300.000.000 lei, la 400.000.000 lei.
”Suntem conștienți de nevoile persoanelor ajunse la pensie, dar și de ale celor care au suferit accidente de muncă sau au dobândit boli profesionale, și încercăm să răspundem adecvat acestor situații. În acest an am reușit să creștem bugetul alocat pentru biletele de tratament balnear și să majorăm cu aproape 16.000 numărul locurilor pe care le asigurăm.”, a declarat ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura - Oprescu.
Astfel, în unitățile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice va fi asigurat un număr de maximum 60.420 de bilete de tratament, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, cu o durată de 16 zile.
La acestea se adaugă aproximativ 75.300 de bilete de tratament balnear contractate cu alte unități de profil, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, față de 59.580 de bilete de tratament în 2023.
Pot solicita bilete de tratament balnear pensionarii și asigurații sistemului public de pensii, iar un procent de maximum 15% din numărul total al biletelor va fi acordat, gratuit, beneficiarilor unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum şi persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale.
Informații puse la dispoziție de Ministerul Muncii: https://bitly.ws/3aNWT

 
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, în învățământul superior
La propunerea Ministerului Educației și având în vedere schimbările legislative prevăzute în Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, Executivul a aprobat, printr-o Hotărâre, Metodologia - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învățământul superior.
Actul normativ creează cadrul legal privind organizarea și desfășurarea examenelor de promovare în cariera didactică a cadrelor didactice dintr-o instituție de învățământ superior, prin accesarea, pe baza examenului respectiv și a îndeplinirii standardelor minimale aferente funcțiilor didactice din învățământul superior, a unei funcții didactice superioară celei pe care o ocupă la momentul solicitării promovării.
În baza metodologiei-cadru, instituțiile de învățământ superior vor elabora metodologiile proprii de organizare și desfășurare a examenelor pentru promovarea în cariera didactică pe un post vacant, potrivit legii. Astfel, instituțiile de învățământ superior vor putea propune pentru promovarea în cariera didactică, începând cu anul universitar 2023/2024, posturi didactice vacante, având cadrul legal asigurat, în baza autonomiei universitare și cu încadrarea strictă, pentru instituțiile de învățământ de stat, în cheltuielile de personal aprobate.

 
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare stabilit la art. 20 din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime
Actul normativ prevede alocarea sumei de 136.709.299 lei din disponibilul existent, rezultat din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare, în contul prevăzut la art. 20 din Legea nr. 256/2018, în vederea plății sumelor acordate ca măsuri de sprijin pentru clienții casnici și clienții noncasnici, prevăzute de OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare. Ministerul Finanțelor se autorizează să alimenteze contul aferent Fondului de Tranziție Energetică cu această sumă.

 
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr.685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice a unui drum forestier, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestuia şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Şişeşti, judeţul Maramureș
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 822 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., precum şi pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea elementelor - cadru de descriere tehnică a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Cultural Român
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea elementelor de descriere tehnică şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
Actul normativ vizează completarea articolelor 2 și 10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014, în sensul stabilirii nivelului subvenției la motorină care se plătește aferent anului 2024 și a sumei alocate pentru plata în anul 2024 a ajutorului de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Valoarea totală a schemei de ajutor de stat pentru anul 2024 este de 270 milioane de lei.
Pentru anul 2024, rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare este de 104,47 lei/1000 litri și reprezintă conversia din euro în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri calculată la rata de schimb a monedei euro publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în prima zi lucrătoare din luna octombrie a anului 2023, respectiv din data de 2 octombrie 2023, de 4,9748 lei pentru 1 euro.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bitly.ws/3aNVh

 
 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Comitetul Internaţional al Crucii Roşii privind privilegiile şi imunităţile Comitetului Internaţional al Crucii Roşii în România
Memorandumul a fost aprobat.
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie privind statutul juridic şi înfiinţarea unei Delegaţii a Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie în România
Memorandumul a fost aprobat.
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Programului de colaborare în domeniul învăţământului superior între Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Învăţământului Superior, Cercetării şi Inovării din Sultanatul Oman
Prin acest memorandum, se aprobă inițierea negocierii și semnării Programului de colaborare în domeniul învățământului superior între Ministerul Educației din România și Ministerul Învățământului Superior, Cercetării și Inovării din Sultanatul Oman.
Obiectul Programului îl constituie dezvoltarea cooperării în domeniul învățământului superior între România și Sultanatul Oman.
Programul de colaborare cuprinde prevederi referitoare la:
 • acordarea, în reciprocitate, a 10 burse pentru studii complete de masterat sau doctorat, în domenii de interes pentru Părți;
 • încurajarea cooperării directe între instituțiile de învățământ superior din cele două state, prin: încheierea de parteneriate și acorduri de colaborare interinstituțională, realizarea de colaborări în cadrul programului european Erasmus+ și al altor programe internaționale în domeniul învățământului superior, stimularea mobilității academice, schimb de informații cu privire la evenimente educaționale internaționale organizate în cele două țări, introducerea cursurilor de limbă și cultură română în universitățile omaneze, precum și îmbunătățirea predării și învățării limbii arabe în universități românești, etc.
Programul va fi valabil o perioadă de maximum cinci ani de la data semnării.

 
 1. MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitei aprobate pe luna ianuarie 2024 atât a creditelor de angajament cât și a creditelor bugetare
Memorandumul a fost aprobat.
 1. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pe luna februarie 2024
Memorandumul a fost aprobat.
 1. MEMORANDUM cu tema: Modificarea prin redistribuire a limitelor de credite bugetare şi credite de angajament pe luna ianuarie 2024 pentru Ministerul Energiei, fără afectarea limitei totale aprobate pentru Ministerul Energiei
Memorandumul a fost aprobat.
 1. MEMORANDUM cu temă: Mandatarea ministrului investiţiilor şi proiectelor europene pentru încheierea contractului pentru executarea instrumentului financiar finanţat din Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027 cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA – IFN
Memorandumul a fost aprobat.
 1. MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitelor aprobate de credite bugetare și credite de angajament pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, pe luna ianuarie 2024, aprobate de Guvernul României
Memorandumul a fost aprobat.
 1. MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament (CA) și credite bugetare (CB) pe luna ianuarie 2024 la titlul 40 „Subvenții” aferente Secretariatului General al Guvernului
Memorandumul a fost aprobat.
 1. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite de angajament şi de credite bugetare aprobate Serviciului Român de Informaţii pentru luna ianuarie 2024, în conformitate cu prevederile art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Memorandumul a fost aprobat.
 1. NOTE
 2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Braşov, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transferul unor imobile din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul public al Statului Român, în vederea dării în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov
Guvernul a luat act de această notă.
 1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Braşov, în scopul adoptării unei hotărări care are ca obiect transmiterea din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Curţii de Apel Braşov a imobilului - teren în suprafaţă de 11.842 mp, înscris in CF nr. 141180, situat în Municipiul Braşov, Judeţul Braşov, precum şi transmiterea din domeniul privat al Municipiului Braşov în domeniul privat al statului, a construcţiilor cu suprafaţa construită de 8.455 mp, înscrise în CF nr. 141180, cu nr. cadastral 141180-C1, amplasate pe acest teren, în vederea construirii Palatului de Justiţie Braşov
Guvernul a luat act de această notă.
 1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Calafat, judeţul Dolj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren, având categoria de folosinţă drum de exploatare (De 16), din domeniul public al Municipiului Calafat în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
Guvernul a luat act de această notă.

 
 1. PUNCTE DE VEDERE
  1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 inițiative legislative
Citește și
Senatul, convocat luni în sesiune extraordinară. Se va discuta despre OUG privind transporturile
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii