Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:18 21 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei publice si prevenirea criminalitatii - 10.04.2013

ro

10 Apr, 2013 00:00 771 Marime text
CONTRACT NR: 5 / 10.04.2013
OBIECT: Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei publice si prevenirea criminalitatii
VALOARE: 1.297.652,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: S.C. CIVITAS SYSTEMS S.R.L.
Adresa postala: B-dul Gheorghe Chitu, nr. 10 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200339 , Romania , Tel. 0251306466 , Email: office@civitasgroup.ro , Fax: 0251306466


Anunt de atribuire numarul 135646/17.04.2013

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 137073 / 04.07.2012
Denumire contract: “ACHIZITIONAREA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI PUBLICE SI PREVENIREA CRIMINALITATII”

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Harsova
Adresa postala: Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1 , Localitatea: Harsova , Cod postal: 905400 , Romania , Punct(e) de contact: Carmen Mihaela Cheran , Tel. +04 0241-870300 , Email: achzitii_harsova@yahoo.com , Fax: +04 0241-870301 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritate locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
“Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei publice si prevenirea criminalitatii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Orasul Harsova, judetul Constanta, cod postal: 905400
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are drept scop furnizarea de echipamente tehnologice si functionale (127 camere de supraveghere + centru de supraveghere), precum si executia lucrarilor de instalare si punere in functiune – Sistem de supraveghere video – pentru realizarea obiectivelor propuse de catre Primaria orasului Harsova in vederea scaderii ratei infractionalitatii în orasul Harsova precum si cresterea rapiditatii si capacitatii de solutionare a infractionalitatii stradale, in conformitate cu Proiectul tehnic si Caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32323500-8 - Sistem video de supraveghere (Rev.2)
51314000-6 - Servicii de instalare de echipament video (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1.297.652 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S129-214103 din 07.07.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5
Denumirea: contract de furnizare si instalare 127 camere de supraveghere
V.1) Data atribuirii contractului 10.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CIVITAS SYSTEMS S.R.L.
Adresa postala: B-dul Gheorghe Chitu, nr. 10 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200339 , Romania , Tel. 0251306466 , Email: office@civitasgroup.ro , Fax: 0251306466

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2.407.706,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1.297.652,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 15

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
15 % din valoarea contractului pentru lucrari instalatii electrice

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Proiect: „ACHIZITIONAREA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII ÎN ORASUL HARSOVA”, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, DMI 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: Centre urbane, cod SMIS 7660.
VI.2) Alte informatii
1. In situatia in care vor exista oferte clasate pe locul I cu punctaje egale, A.C. va solicita ofertantilor in cauza o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere are pretul cel mai scazut. 2. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute in cap. III.2 din prezenta Fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile HG nr.925/2006, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. În cazul în care ofertantul uzeaza de dreptul de a depune initial declaratia pe proprie raspundere prin care confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr.19. Completarea formularului se va face respectând instructiunile din subsol, astfel încât informatiile sa fie complete si fara echivoc pentru a permite verificarea concordantei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Primariei oras Harsova
Adresa postala: str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova , Localitatea: Harsova , Cod postal: 905400 , Romania , Tel. +40 241870300 , Email: primharsova@yahoo.com , Fax: +40 241870301 , Adresa internet (URL): www.primaria-harsova.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2013 08:20
Ti-a placut articolul?

Comentarii