Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:20 22 02 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Unitatea Administrativ Teritorială din oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa, face angajări

ro

04 Sep, 2018 09:33 832 Marime text
Unitatea Administrativ Teritorială din oraşul Oviudiu, cu sediul în Strada Sănătăţii numărul 7 organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vaccante  de natură contractuală.

Concursul se va desfăşura astfel :
-proba practică în data de 25.09.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei.
-proba interviu se afişează o data cu rezultatul probei practice, la sediul instituţiei.

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:
-condiţii generale- prevăzute de art. 3 din H.G. numărul 286/2011pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vaccant sau temporar corespunzător functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
  • are cetăţenie română ,cetăţenie  a altor state membre ale Uniunii Europene sau a staelor apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitatea deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile militare abilitate;
  • îndeplinşte condiţiile de studii, şi, după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie ori unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face -o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
-condiţii referitoare la studii: studii medii / studii generale
-vechimea în muncă: nu este cazul

Dosarele de Înscriere  la concurs se pot depune în perioada 03.09.2018-17.09.2018, la sediul Primăriei Oraşului Ovidiu, din Strada Sănătăţii numărul 7, judeţul Constanţa.

Relatii suplimentare se pot obţine la sediul Instituţiei sau la numărul de telefon 0241/255340/115.
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii