Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
11:44 20 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Spitalul Judeţean Constanţa, anunţ important. Este vizat serviciul de evaluare şi statistică medicală

ro

10 Jun, 2016 11:13 2837 Marime text
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanţa organizează concurs pentru ocuparea  unui post temporar vacant, şi anume: şef serviciu  – Serviciul de evaluare şi statistică medicală.
 
Iată condiţiile generale de participare :
 • a) are cetăţenia romana, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaşte limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exerciţiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infracţiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legătura cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarsite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţii specifice de participare:
 • Diploma de licenta in specialitatea informatica sau echivalent , inginerie automatica ,stiinte economice
 • Vechime in specialitate:minim 5 ani vechime in specialitate
 • Cunostinte in informatica si / sau statistica constitue avantaj
 
 Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele acte:
 • a) cerere de înscriere la concurs tip, care se găseşte la serviciul runos, în care se va menţiona postul pentru care candidează;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 • e) cazierul judiciar
 • f) adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • g) curriculum vitae;
 • h) dosar cu şina;
 • (2) Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
 
Taxa de concurs este de 20 de lei.
 
Concursul se va desfăşura la sediul unitatii, astfel :
 • depunerea dosarelor de concurs:30.06.2016
 • selecţia dosarelor depuse: 04.07.2016
 • contestaţii la rezultatele depuse: 05.07.2016
 • proba scrisa :07.07.2016, Ora 10.00, Locul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”Constanta
 • afişarea rezultatelor la proba scrisa 07.07.2016 Ora 14 00
 • contestaţii la proba scrisa: 08.07.2016
 • proba interviu: 11.07.2016, ora 10.00, Locul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”Constanta
 • afişarea rezultatelor la proba interviu: 11.07.2016 ora 12:00
 • contestaţii la proba de interviu: 12.07.2016.

Ti-a placut articolul?

Comentarii