Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
01:10 21 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Primăria comunei Cumpăna scoate la concurs două posturi vacante în cadrul Serviciului de Poliție Locală

ro

15 Jun, 2018 22:53 3059 Marime text
Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale vacante de referent  I - operator monitorizare video, baze de date și dispecerat, în cadrul Serviciului de Politie Locală Cumpăna.
 
Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura după cum urmează:
Proba scrisă: 5 iulie 2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Cumpăna
Proba interviu: 6 iulie 2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Cumpăna

Dosarele se pot depune până cel târziu 27 iunie 2018, ora 1600 la sediul Primăriei Cumpăna.

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Cumpăna, telefon 0241739003. 

Dosarul de concurs va cuprinde:
 • cerere de înscriere la concurs;
 • Curriculum vitae, modelul comun European
 • copia actului de identitate, certificat de naștere și certificat de căsătorie (după caz);
 • copia diplomei de bacalaureat și copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altordocumente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • cazier judiciar;
 • adeverință de la medicul de familie din care să reiasă faptul că este apt de muncă;
 • copia carnetului de muncă și a altor documente care să ateste vechimea în muncă;
 • Copia permisului auto categ. B;
 • Copii ale altor documente relevante pentru susținerea concursului.Copiile documentelor de mai sus vor fi însoțite de actele originale în vederea certificării pentru conformitate.
 
Condiții generale:
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Condiții specifice postului:
 • studii liceale, respectiv sudii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență într-o poziție similară de minim 1 an;
 • sa fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea atribuțiilor;
 • sa dețină permis auto categoria B.
 • cunoştinţe de limba engleză;
 • bune abilităţi de comunicare şi relaţionare;
 • abilitate de a lucra în echipă; 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii