Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:43 24 03 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Județean Constanța scoate la concurs un post vacant. Cine poate participa

ro

15 Oct, 2017 20:34 2002 Marime text
Consiliul Judeţean Constanţa organizează la sediul din Municipiul Constanta, Bulevardul Tomis, nr 51, în data de 14.11.2017 ora 10.00 proba scrisă, concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare - Direcţia Generală Economico Financiară:
- Inspector – Studii superioare, grad profesional Superior
 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Consiliului Judeţean Constanţa, cam.241, în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea III-a.

Dosarele de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente prevăzute la art.49 din H.G.R.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilorpublici, actualizată:
 a) formularul de înscriere prevãzut în anexa nr. 3;
 b) copia actului de identitate;
 c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
 d) copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã şi, dupãcaz, în specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcţiei publice;
 e) cazierul judiciar;
 f) adeverinţa care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
 g) declaraţia pe propria rãspundere sau adeverinţa care sã ateste cã nu a desfãşurat activitãţi de poliţie politicã.
 Copiile de pe acte se vor prezenta însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

Probele stabilite pentru concurs sunt:
- proba scrisă;
- proba interviu (pentru care data şi ora susţinerii se vor afişa odată cu rezultatul la proba scrisă);

Condiţiile de participare la concurs sunt:

I. Condiţii generale:
Candidaţii trebuie sǎ îndeplineascǎ condiţiile prevǎzute la art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatǎ, actualizată.

II. Condiţii specifice:
 Inspector – Studii superioare, grad profesional Superior;
 Studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul de licenţă Finanţe/Contabilitate;
 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitǎrii funcţiei publice : minim 9 ani.
 
 Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 241, de luni până joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14.00, la telefon 0241/48.84.30. 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii