Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
00:13 20 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Angajări Constanța Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecție Instituțională Cernavodă scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

ro

07 Jun, 2024 21:52 1040 Marime text
Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecție Instituțională Cernavodă angajează ofițer.

Posturi scoase la concurs:
Cadru militar: Ofițer

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

poz. 63 - Ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ-U.Sp.72 Jd.Pr.Institutionala C-voda - Compartimentul Marketing și Achiziții, jud. CT, ORAS CERNAVODA, Domeniu de activitate:

Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post.

Condiții generale și criterii specifice: 

Încadrare directă:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă;
l) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale. Criteriul specific nu se aplică pentru încadrarea directă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia;
m) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.

Rechemare în activitate:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv;
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate;
l) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; (**)
m) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru rechemarea în activitate în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia; Verificarea criteriului specific se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul;
n) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate/poliţist nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.
(**) art. 85 – (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate pot fi trecuţi în rezervă sau direct în retragere, după caz, în următoarele situaţii:
a) la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă;
d) au împlinit limita de vârstă în grad;
i) când manifestă dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau în perfecţionarea pregătirii lor militare şi de specialitate;
j) când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;
k) când, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ori a amenzii, precum şi în cazurile când au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei;
art. 87 – (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate condamnaţi prin hotărâre judecătorească la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum şi cei condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării ori cu amenda se trec în rezervă sau direct în retragere.
(2) Cadrele militare în activitate condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia se trec în rezervă sau direct în retragere din oficiu.
(3) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale condamnate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa amenzii penale sau cu închisoare, cu suspendarea executării ori graţiate înainte de începerea executării pedepsei pot fi trecute în rezervă sau direct în retragere ori pot fi menţinute în activitate, pe baza propunerilor înaintate ierarhic, prin ordin al comandanţilor/şefilor care au competenţe în acest sens, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, dispoziţiile art. 43 aplicându-se în mod corespunzător.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.

Cerințele postului: gradul militar: sublocotenent
pregătire de bază: studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna sau studii universitare de lungă durată cu licenţă
pregătire de specialitate: curs în domeniul achizițiilor publice, după numirea pe post
alte cunoştinţe: de cultură generală pe linie de juridic, psihosociologia muncii şi organizaţiilor, generale în domeniul logistic şi referitoare la organizarea şi funcţionarea Jandarmerie Romane / structurilor din M.A.I.;
cunoştinţe generale în domeniul PC.
autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: obținerea autorizaţiei de acces la informaţiile clasificate pentru nivelul SECRET, emisă după ocuparea postului. Neavizarea sau retragerea avizului de acces la informații atrage schimbarea din funcţie.
limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este necesar.
vechime în funcţii de conducere: nu este necesar
perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni
aptitudini şi abilităţi necesare: Aptitudini de planificare, organizare, coordonare, conducere, control şi evaluare, receptivitate la nou, nivel ridicat de inteligenţă, flexibilitate în gândire, lucru sub presiunea timpului, putere de mobilizare, o bună gândire analitică și conceptuală, autoritate profesională şi morală, responsabilitate şi fermitate în luarea deciziilor, spirit de observaţie foarte bun, aptitudini specifice de analiză imparţială, spirit de dreptate şi respect deosebit faţă de lege, buna cunoaştere a legislaţiei în general, a ordinelor şi instrucţiunilor, normelor, metodologiilor de lucru în M.A.I., păstrarea confidenţialităţii, responsabilitate privind manipularea documentelor clasificate, abilitatea de a lucra cu supervizare redusă - dezvoltare foarte bună
atitudini necesare/comportament: corectitudine, receptivitate şi disponibilitate la schimbări de situaţii;
conduita morală conformă normelor civice şi militare, spirit de lucru în echipă, iniţiativă, deschidere permanentă spre nou, limbaj,vestimentaţie și politeţe ireproşabile;
discreție, obiectivitate, loialitate și devotament în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, preocupare pentru perfecționarea calificării profesionale.
parametri privind starea sănătăţii somatice: "apt medical”, astfel încât să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile specifice postului;
trăsături psihice şi de personalitate: "apt psihologic”, rezistență și stabilitate psihică, echilibru psihoemoțional, fără tendințe impulsive, depresive, ipohondrice, obsesiv-compulsive; rezistență la suprasolicitări psihice și fizice.
alte cerințe: -
vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este necesar
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: nu este cazul
vechime în armă: nu este cazul
vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu este cazul
vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu este cazul
vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este cazul
definirea sumara a atributiilor postului:  organizează și coordonează activitatea de marketing şi achiziţii în cadrul compartimentului, urmărește modul de derulare a contractelor de achiziții publice de produse , servicii, și lucrării, precum și modul de monitorizare a acestora;
întocmeşte rapoarte, informări şi analize privind activitatea de marketing şi achiziţii, urmăreşte executarea ordinelor cu caracter permanent, răspunde de corectitudinea lucrărilor întocmite;
gestionează documentele clasificate existente la nivelul liniei de muncă, asigură scăderea corespondenţei clasificate şi urmăreşte respectarea prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate

Dată Limită: 

Dată limită depunere dosar:
14.06.2024, ora 23:55
Dosar recrutare: Dosar cadre militare si SGP - incadrare / rechemare / transfer la cerere

*Cerere de înscriere
*Curriculum Vitae, modelul comun european
*Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
(- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
- se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
- candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
- candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii)
*Copie act identitate
(- copia cărții de identitate
- cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate)
Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
Copia livretului militar
(dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
*Copia certificatului de naștere al candidatului
Copie certificat de naștere al soțului/soției
(obligatorie pentru candidații căsătoriți)
Copie certificate de naștere ale copiilor
(obligatorie pentru candidații care au copii)
Copie certificat de căsătorie
(obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
(obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
*Autobiografie
(scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
*Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
(candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
(-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
-Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.)
*Fotografie color 9x12
(fotografie clară tip portret al candidatului)
*Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
(conform modelului anexat)
*Consimțământ informat examinare medicală
(conform modelului anexat)
*Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
*Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
(conform modelului anexat)
Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
*Adeverință eliberată de unitatea de unde a trecut în rezervă (document obligatoriu doar pentru cadrele militatre în rezervă)
În adeverință se vor specifica următoare:
-gradul militar deținut la trecerea în rezervă
-motivul și temeiul legal al trecerii în rezervă
-gradația acordată și data acordării


Documentele marcate cu * sunt obligatorii.

Verificare Aptitudini 

Examinare medicală: Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică:

Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.Validarea dosarelor: După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.

Probe Concurs 

Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 06.07.2024. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Proba scrisă va consta într-un test grilă elaborat de către comisia Centrală de Concurs din cadrul I.G.J.R. din tematica și biblografia anexate la prezentul anunț.

Contestații: Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Nota acordată după soluționarea contestațiilor la proba scrisă este definitivă.

Contestațiile se depun, în termenul stabilit, pe adresa de e-mail concursachizitii@jandarmeriacernavoda.roDepartajare:În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă, departajarea se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat "admis" candidatul care obține nota cea mai mare.

Nota obținută în urma susținerii interviului structurat pe subiecte profesionale nu se contestă.Atenționări: Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.

După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.

În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Atât testul scris, cât și interviul structurat pe subiecte profesionale (dacă este cazul), se înregistrează audio și/sau video.

Cererile de înscriere precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, depuse după data și ora menționată nu vor fi luate în calcul.Informații suplimentare: Documentele de concurs vor fi transmise scanat în integralitatea lor la adresa de email concursachizitii@jandarmeriacernavoda.ro și se denumesc corespunzător în funcție de conținutul acestora, iar în titlul mail-ului se va înscrie numele și prenumele candidatului, precum și funcția pentru care candidează.

ATENȚIE! Candidații vor constitui dosarul de recrutare exclusiv în format electronic, prin constituirea unor fișiere, în format PDF (atașamentele trebuie să nu depășească dimensiunea de 10MB).

Orice probelmă de natură tehnică privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului se anunță telefonic la Compartimentului Resurse Umane din cadrul Unității Speciale 72 Jandarmi Protecție Instituțională Cernavodă la telefon 0241/235314, interior 23507/23585.

După depunerea cererii de înscriere, fiecărui candidat i se va atribui un cod unic de identificare (cod de concurs), care va deveni singurul mijloc de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.
Codul unic de identificare va fi comunicat candidatului prin intermediul adresei de e-mail de pe care a transmis cererea de înscriere la concurs, în următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se va adresa Compartimentului Resurse Umane din cadrul Unității Speciale 72 Jandarmi Protecție Instituțională Cernavodă la telefon 0241/235314, interior 23507/23585, pentru preîntâmpinarea anumitor disfuncționalități.

Se vor efectua verificări de specialitate de către Direcția Generală de Protecție Internă exclusiv pentru candidatul declarat "admis", care îndeplinește condiția privind aptitudinea medicală, fizică și psihologică.

În situația în care din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat "admis", respectiv acesta este declarat "inapt" la examinarea medicală sau evaluarea psihologică, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Potrivit art. 57^1, alin. 6 din Anexa nr. 3 la Ordinul O.M.A.I. nr. 177/2016 "Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, cadrul militar este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 85, alin. 1, lit. m din Legea 80/1995".

Candidatul declarat "admis" va depune la Compartimentul Resurse Umane o adeverință din care să reiasă:

-perioada de activitate
-condițiile îndeplinite, specializarea, nivelul studiilor
De asemenea vor depune în xerocopie fișa postului pentru funcțiile încadrate în specializarea Marketing și Achiziții (după caz).Date de contact:Adresa de e-mail pentru transmiterea documentelor ce constituie dosarul de recrutare este concursachizitii@jandarmeriacernavoda.ro

Cei interesaţi pot obţine relaţii suplimentare la Compartimentul Resurse Umane, Organizare, Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Unității Speciale 72 Jandarmi Protecție Instituțională Cernavodă din oraș Cernavodă, str. Unirii, nr. 53-57, jud. Constanța, la telefon 0241/235314, interior 23507/23585, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 - 16:00. 


Citește și:
Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța angajează ofițer. Detalii
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii