Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
11:36 16 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ai permis de conducere categoria B? Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța angajează

ro

11 Feb, 2024 12:12 2540 Marime text


Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța organizează concurs de angajare pentru ocuparea postului vacant de șofer, în cadrul Birou aprovizionare – investiții – administrare – transport.
 
Condiţiile specifice de participare la concurs:
– autovehicul cu capacitatea până la 2 t inclusiv şi autovehicul de transport de persoane cu până la 8 locuri inclusiv;
– nu este cerută vechime;
– permis conducere categoria B.
 
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 22.02.2024 ora 12:00- ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere;
• 23.02.2024 ora 16:30 – selectia dosarelor;
• 05.03.2024 ora 10:00 – probă scrisă ;
• 07.03.2024 ora 12:00 – termen limita pentru depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise;
• 08.03.2024 ora 16:30 – solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale la proba scrisa;
• 11.03.2024 ora 10:00- proba interviu ;
• 13.03.2024 ora 12:00 – termen limita pentru depunerea contestatiilor privind rezultatele probei interviu ;
• 14.03.2024 ora 16:30- solutionarea contestatiilor la proba interviu si afisarea rezultatelor finale concurs;
In vederea participarii la concurs, începand cu data publicării anunţului şi pănă în data de 22.02.2024, intre orele 09:00 – 12:00 candidaţii vor putea depune doar la Comp. R.U.N.O.S.(la sediulSpitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, bd.Ferdinand nr.100) un dosar care va conţine în mod obligatoriu următoarele:
– formular de înscriere la concurs;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
– copia certificatului de căsătorie şi copia certificatului de naştere sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
– copiile documentelor care atesta nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea înmuncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
– certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau judiciar sau o declaraţie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor a depus la înscriere o declaraţie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a primei probe a concursului.
– adeverinţa medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de catre medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
– certificatul de integritate comportamentală din care sa reiasă ca nu s-au comis infracţiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legiinr. 76/2008 privind organizarea si funcţionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învătămant, sănătate sau protecţie sociala, precum şi orice entitate publică sau privată a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vărstă, persoane cu dizabilitaţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupun examinarea fizica sau evaluarea psihologică a unei persoane;
– curriculum vitae, model comun european.
– chitanţă achitare taxa concurs, 50 lei;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătaţii. Pentru candidaţii cu dizabilitaţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţita de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis in condiţiile legii.
Copiile de pe actele menţionate mai sus , precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezinta insoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Citește și:
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii