Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:34 19 10 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Oficial. Ordinul privind acordarea majorării salariale pentru personalul MAI planificat să asigure continuitatea în afara programului de lucru

ro

02 Jul, 2017 02:44 48588 Marime text
La sfârșitul lunii trecute a fost publicat în Monitorul Oficial al României numărul 498/29.VI.2017 Ordinul nr. 78/2017 privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum și activitățile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice

Iată, intergal, conținutul actului normativ

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (32) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2017,

în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
 
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează condițiile de acordare a majorării salariale, denumită în continuare majorare, precum și activitățile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice prevăzute de art. 1 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2017, în cazul personalului Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.
 
Art. 2. - În sensul prezentului ordin, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) personalul M.A.I. - personalul militar, polițiștii și personalul civil din M.A.I., astfel cum este definit de lege;
b) volumul de timp lunar planificat - numărul de ore aferent perioadei în care personalul M.A.I. a fost planificat în luna respectivă să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, cu excepția orelor în care s-au desfășurat efectiv activitățile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice.

Art. 3. - (1) Majorarea se acordă personalului M.A.I. care asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, pentru următoarele activități:

a) intervenția în mediul rural efectuată de personalul din cadrul secțiilor de poliție rurală, polițiilor comunale și posturilor de poliție comunală, la sesizările Sistemului unic național pentru apeluri de urgență și alte evenimente semnalate privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, când nu se poate asigura îndeplinirea atribuțiilor specifice în program de lucru în ture sau schimburi;
 
b) cercetarea la fața locului și intervenția specializată pentru prinderea în flagrant, efectuate de către personalul din structurile de poliție judiciară, criminalistică și de suport operativ, organizate în cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră Române, când nu se poate asigura îndeplinirea atribuțiilor specifice în program de lucru în ture sau schimburi.
(2) Majorarea prevăzută la art. 1 se acordă și polițiștilor încadrați pe funcții de medici în spitalele din rețeaua sanitară proprie, care sunt nominalizați să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, pentru asistența medicală de urgență.

Art. 4. -  Derogări (1),
(1) Majorarea se acordă personalului M.A.I. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) există o planificare a personalului să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, care se încadrează în activitățile prevăzute la art. 3, întocmită conform competențelor și regulilor privind circuitul documentului stabilite la nivelul unității și aprobată de conducătorul unității sau, după caz, de persoanele delegate potrivit competențelor;

b) se asigură încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul fiecărui ordonator de credite.
(2) Pentru acordarea majorării, personalul M.A.I. se nominalizează în ordin/dispoziție de personal întocmit(ă) în acest scop de structura de resurse umane.

(3) Personalul M.A.I. prevăzut la alin. (1) lit. a) nu beneficiază de majorare în perioada în care desfășoară efectiv activitățile prevăzute la art. 3. În această situație se acordă drepturile corespunzătoare activităților desfășurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 
(4) Asigurarea continuității îndeplinirii atribuțiilor specifice în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, nu reprezintă muncă desfășurată în durata normală a timpului de muncă și nici muncă suplimentară în perioada în care nu sunt desfășurate efectiv activitățile prevăzute la art. 3, iar orele stabilite în volumul de timp lunar planificat, astfel cum este reglementat la art. 2 lit. b), nu se compensează cu timp liber corespunzător.

(5) Perioada în care personalul M.A.I. este planificat lunar să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, nu poate depăși numărul de ore aferent duratei normale a timpului de muncă din luna respectivă.

Art. 5. -  Derogări (1),

Cuantumul majorării se determină prin aplicarea următoarei formule:
M = 40% x (Sb/Sf) x (Vtlp/Dntm), în care:
M = cuantumul majorării acordate lunar;
Sb/Sf = cuantumul lunar al salariului de bază sau al salariului de funcție ori, după caz, al soldei de funcție;
Vtlp = volum de timp lunar planificat;
Dntm = durata normală a timpului de muncă stabilită lunar.

Art. 6. - (1) Cuantumul majorării determinat potrivit art. 5 se plătește lunar.

(2) Plata se face pe baza centralizatorului lunar al numărului de ore aferent perioadei în care personalul M.A.I. a fost planificat în luna respectivă să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Centralizatorul lunar se întocmește de șeful nemijlocit, se avizează de către persoanele abilitate conform competențelor și regulilor privind circuitul documentului stabilite la nivelul unității, se aprobă de conducătorul unității sau, după caz, de persoanele delegate potrivit competențelor și se comunică structurii financiar-contabile, până la data de 5 a lunii pentru luna precedentă.
(4) Prin excepție de la art. 4 și 5, în cazul personalului prevăzut la art. 3 alin. (2), majorarea se acordă și se determină conform reglementărilor aplicabile personalului din familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate", iar în acest sens, referirile la salariul de bază se consideră a fi făcute la salariul de funcție.

Art. 7. – (1) Structurile cu atribuții de control din M.A.I. verifică modul de respectare a dispozițiilor prezentului ordin, conform competențelor.
(2) Conducătorii inspectoratelor generale/similare care, potrivit legii, conduc, îndrumă și controlează activitățile prevăzute la art. 3 stabilesc și transmit măsurile necesare privind modalitatea de planificare a personalului, în condițiile prezentului ordin, în vederea aplicării unitare, asigurării continuității serviciului public și a refacerii capacității de muncă.
(3) Conducătorii unităților/structurilor centrale și teritoriale ale M.A.I. asigură aplicarea dispozițiilor prezentului ordin la nivelul personalului din subordine.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii