Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
11:55 02 12 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Oficial. MApN a modificat criteriile şi sistemul de punctaj privind repartizarea locuințelor. Despre ce este vorba. Schimbări radicale (document)

ro

10 May, 2017 10:17 30083 Marime text
Ieri, în Monitorul Oficial al României, a fost publicat Ordinul M.38 din 3 mai 2017, al ministrului Apărării Naționale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind repartizarea, închirierea și folosirea locuințelor de serviciu și a locuințelor de intervenție din administrarea Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.84/2009.

Actul normativ este semnat de ministrul de resort Beniamin-Gabriel Leş.

În continuare publicăm integral textul ordinului la care facem referire.
 
Pentru aplicarea prevederilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 62 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 29 alin. (2) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (2) și ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările și completările ulterioare,
 
ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I. - Instrucțiunile privind repartizarea, închirierea și folosirea locuințelor de serviciu și a locuințelor de intervenție din administrarea Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.84/2009, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 24 august 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
 
1. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Personalul Ministerului Apărării Naționale este obligat să înainteze comandanților/șefilor unităților militare unde este încadrat un raport individual, prin care solicită atribuirea unei locuințe de serviciu sau de intervenție, corespunzător nevoilor familiale, potrivit exigențelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și anexelor nr. 1 și 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare."

 
2. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:
 
"Art. 241. - (1) Atât în cazul în care persoana beneficiară încheie contractul de închiriere, cât și în cazul în care aceasta nu încheie acest contract în termenul prevăzut la art. 23 alin. (7), unitatea militară care are în evidență cantitativ-valorică locuința de serviciu comunică în scris acest fapt comandantului garnizoanei/comandantului Comandamentului garnizoanei București și comandantului structurii militare în care persoana este încadrată.

(2) Comandantul garnizoanei/Comandantul Comandamentului garnizoanei București transmite comisiei comunicarea scrisă prevăzută la alin. (1), care hotărăște repartizarea nominală a locuinței următoarei persoane din ordinea ierarhică stabilită potrivit punctajului.

(3) În situația în care nu este identificată o persoană beneficiară care să își manifeste opțiunea încheierii contractului de închiriere, locuința de serviciu se atribuie celui care are cel mai mare punctaj."

3. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale, Gabriel-Beniamin Leș
București, 3 mai 2017.
Nr. M.38.
 
ANEXÃ
Criteriile şi sistemul de punctaj privind repartizarea locuințelor de serviciu sau de intervenție aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 
Repartizarea nominală a locuințelor se face conform numărului de puncte obținut de fiecare persoană, în ordinea descrescătoare a punctajului. De la caz la caz, criteriile și sistemul de punctaj se pot utiliza și la repartizarea locuințelor de intervenție.
 
Evidența acestui punctaj se ține de către comandanții de garnizoane și de către fiecare unitate militară și se realizează prin însumarea punctelor rezultate din următorul tabel:
 
Nr. crt.                                         Criterii                                                     Punctaj
1. pentru fiecare an întreg, după data la care s-a înregistrat raportul la compartimentul de registratură/documente clasificate - dovada se face prin copie a raportului scris sau a adeverinței ori a altui document justificativ* + 1 punct
2. pentru cei căsătoriți + 5 puncte
3. pentru fiecare copil aflat legal în întreținere + 10 puncte
4. pentru fiecare dintre persoanele aflate legal în întreținere, altele decât copii sau soția/soțul + 2 puncte
5. pentru fiecare membru de familie cu invaliditate /cu grad de handicap aflat în întreținere + 5 puncte
6. pentru personalul rănit, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare + 10 puncte
7. pentru soldații și gradații voluntari, personalul civil și funcționarii publici + 1 punct
8. pentru cadrele militare din corpul maiștrilor militari și subofițerilor + 2 puncte
9. pentru cadrele militare din corpul ofițerilor + 3 puncte
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • Cineva de la talpa armatei 10 May, 2017 19:05 As propune si pentru fiecare copil de ofiter un punctaj mai mare. Macar sa fie umilinta peste tot. De ce se acorda diferentiat punctajul in functie de categoria de militari ? Chiar nu ajunge ?