Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:36 17 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ministerul Transporturilor - MT Ordinul nr. 1612/2014 pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor

ro

16 Dec, 2014 15:49 2223 Marime text

Ordinul nr. 1612/2014 pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor
În temeiul art. 7 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004 şi art. 5 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, ale Hotărârii Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, ale Hotărârii Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, ale Hotărârii Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, ale Hotărârii Guvernului nr. 121/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru intemperii şi calamităţi, ale Hotărârii Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi cele ale Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 548/2008, precum şi ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -
Se constituie Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă denumit în continuare comitet ministerial, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1. Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor este prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 2. -
Comitetul ministerial are în componenţă un preşedinte, vicepreşedinţi, membri şi consultanţi.
Art. 3. -
Comitetul ministerial este convocat de către conducătorul instituţiei, respectiv ministrul transporturilor, care este şi preşedintele acestui comitet, în baza deciziei proprii sau la propunerea fundamentată a unităţii/autorităţii care a transmis Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, denumit în continuare centru operativ, informaţii referitoare la situaţia/situaţiile de urgenţă raportată/raportate.
Art. 4. -
Centrul operativ asigură secretariatul tehnic permanent al comitetului ministerial şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
• asigură convocarea comitetului ministerial şi transmiterea ordinii de zi;
• primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele comitetului ministerial şi le prezintă preşedintelui şi membrilor comitetului;
• asigură lucrările şi operaţiunile de secretariat tehnic pe timpul şedinţelor;
• asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe care le prezintă spre aprobare;
• difuzează către componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, denumit în continuare sistem naţional, şi către autorităţile interesate, documentele emise privind activitatea preventivă, de comunicare şi de intervenţie;
• întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;
• pune la dispoziţia decidenţilor proiecte de comunicate de presă primite de la unităţile din subordinea sau sub autoritatea ministerului;
• asigură realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor comitetului ministerial.
• asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
• îndeplineşte alte sarcini stabilite de comitet, de preşedintele acestuia sau de şeful centrului operativ (secretar de stat sau subsecretar de stat).
Art. 5. -
În cazul producerii unei situaţii de urgenţă, la solicitarea comitetelor naţionale pentru situaţii de urgenţă, a comitetului ministerial sau a şefului centrului operativ, unităţile din subordinea sau sub autoritatea ministerului vor desemna personal de specialitate, care va asigura desfăşurarea unui serviciu permanent la sediul centrului operativ.
Art. 6. -
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 7. -
Prevederile prezentului ordin sunt opozabile tuturor unităţilor/subunităţilor din subordinea sau de sub autoritatea Ministerului Transporturilor pe niveluri de competenţă, precum şi entităţilor de stat sau private (administratori aerodromuri sau alte infrastructuri de transport, operatori economici care operează pe toate modurile de transport etc.) în ceea ce priveşte informarea, monitorizarea şi implementarea măsurilor adoptate în domeniul specific al situaţiilor de urgenţă.
Art. 8. -
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Art. 9. -
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.587/2012*) pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi pentru aprobarea Regulamentului comun privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial şi a Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă şi a listei consultanţilor Comitetului ministerial, îşi încetează aplicabilitatea.
*) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.587/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul transporturilor,
Ioan Rus

Bucureşti, 3 decembrie 2014.
Nr. 1.612.

ANEXA Nr. 1
COMPONENŢA
Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor


       
  Nr. crt. Nivel de reprezentare Funcţia în comitetul ministerial
  1. ministrul transporturilor preşedinte
  2. secretar de stat vicepreşedinte
  3. secretar de stat vicepreşedinte
  4. secretar de stat vicepreşedinte
  5. subsecretar de stat vicepreşedinte
  6. secretar general vicepreşedinte
  7. secretar general adjunct vicepreşedinte
  8. secretar general adjunct vicepreşedinte
  9. director general - Direcţia generală managementul fondurilor externe membru
  10. director - Direcţia strategie şi management membru
  11. director - Direcţia comunicare şi relaţia cu sindicatele membru
  12. director - Direcţia relaţia cu Parlamentul membru
  13. director - Direcţia juridică membru
  14. director - Direcţia resurse umane membru
  15. director - Corpul de control membru
  16. director - Direcţia feroviară membru
  17. director - Direcţia transport rutier membru
  18. director - Direcţia transport aerian membru
  19. director - Direcţia transport naval membru
  20. director - Direcţia achiziţii, investiţii şi implementarea proiectelor membru
  21. director - Direcţia economică şi administrativă membru
  22. director - Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale membru
  23. compartiment medical membru
  24. secretar naţional - Secretariatul Naţional Traceca membru
  25. şef serviciu - Serviciul audit membru
  26. şef serviciu - Serviciul probleme speciale membru
  27. şef serviciu - Serviciul situaţii de urgenţă membru
  28. director general - Autoritatea Feroviară Română - AFER membru
  29. director general - Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. membru
  30. director general - Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. membru
  31. director general - Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R." Călători - S.A. membru
  32. director general - Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R." - Marfă - S.A. membru
  33. inspector de stat şef - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier membru
  34. director general - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. membru
  35. director general - Regia Autonomă Registrul Auto Român R.A.R. membru
  36. director general - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" membru
  37. director - Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti membru
  38. director general - Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile membru
  39. director general - Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" membru
  40. director general- Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" - S.A. membru
  41. director general - Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa"- S.A. membru
  42. director general - Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. membru
  43. director general - Societatea Comercială Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - "TAROM" - S.A. membru
  44. director general - Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă membru
  45. director general - Aeroclubul României membru
  46. director general - Autoritatea Navală Română Constanţa membru
  47. director general - Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. membru
  48. director general - Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa membru
  49. director general - Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" - S.A. Galaţi membru
  50. director general - Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu membru
  51. director general - Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" Galaţi membru
  52. director general - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. membru
  53. director general - Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM membru
  54. director general - Societatea Comercială "Telecomunicaţii CFR" - S.A. membru
  55. director general - Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" S.A. membru
  56. director general - Societatea Comercială Informatică Feroviară - S.A. membru
  57. director general - Societatea Comercială Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate - S.A. membru
  58. director - Societatea Comercială "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A. membru
  59. director - Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti membru
  60. director - Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti membru
  61. director - Spitalul general CF Paşcani membru
  62. director - Spitalul general CF Simeria membru
  63. director - Spitalul clinic CF Oradea membru
  64. director - Spitalul clinic CF Timişoara membru
  65. director - Spitalul clinic CF Constanţa membru
  66. director - Spitalul clinic CF Cluj-Napoca membru
  67. director - Spitalul clinic CF Craiova membru
  68. director - Spitalul clinic CF Iaşi membru
  69. director - Spitalul clinic CF Braşov membru
  70. director - Spitalul clinic CF Galaţi membru
  71. director - Spitalul clinic CF Ploieşti membru
  72. director - Spitalul clinic CF Sibiu membru
  73. director - Spitalul clinic CF Drobeta-Turnu Severin membru
  74. consultanţi la solicitarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă


ANEXA Nr. 2

Ti-a placut articolul?

Comentarii