Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:14 21 03 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Hotărârea nr. 558/2017 privind Programul pentru dezvoltarea investițiilor în turism. Masterplanul investițiilor în turism. Ce se face în fiecare judeţ

ro

09 Aug, 2017 12:49 5686 Marime text
Ieri, a fost publicat în Monitorul Oficial al României numărul 653 Hotărârea nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism

Iată, integral, actul normativ:

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Programul pentru dezvoltarea investițiilor în turism, denumit în continuare Masterplanul investițiilor în turism, urmărește:
a) dezvoltarea comunităților locale din zonele cu potențial turistic ridicat, prin creșterea investițiilor publice în infrastructura turistică;
b) dezvoltarea competitivă a turismului prin identificarea, evaluarea, prioritizarea pe forme de turism și o direcționare eficientă a investițiilor publice;
c) dezvoltarea unei rețele de destinații turistice competitive pe plan internațional;
d) valorificarea durabilă a specificului local și a elementelor de identitate națională prin turism;
e) identificarea unei abordări integrate a politicii turistice la nivelul regiunilor, prin dezvoltarea durabilă a turismului.

Art. 2. - Masterplanul investițiilor în turism vizează realizarea următoarelor activități majore:
a) dezvoltarea turismului de sănătate;
b) dezvoltarea domeniului schiabil;
c) dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement;
d) dezvoltarea echilibrată și integrată a zonei turistice din Delta Dunării și a stațiunilor de pe litoralul Mării Negre;
e) dezvoltarea infrastructurii turistice de-a lungul Dunării;
f) dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă.

Art. 3. - În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. a) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții: amenajare/reabilitare/realizare parc balnear, traseu de cură, construcție/reabilitare centru balnear, construcție/reabilitare bază kinetoterapie, construcție/reabilitare instalație de punere în valoare a mofetelor, construcție/reabilitare aquaparc/parc acvatic, construcție/reabilitare baie tradițională, amenajare în scop turistic a lacurilor naturale cu proprietăți terapeutice, creare/reabilitare facilități de utilizare a izvoarelor minerale, amenajare plajă.
 
Art. 4. - În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. b) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții:
a) amenajare/reabilitare domeniu schiabil: pârtie de schi, pârtie de schi fond, instalație de transport pe cablu, instalație de iluminat nocturn, instalație de zăpadă artificială, utilaj de bătut zăpada, clădire administrativă, parcare și utilități aferente proiectului, pârtie/pistă săniuș;
b) infrastructură pentru alte activități recreaționale, bandă transport, trambulină, amenajare/reabilitare patinoar, parcuri tematice de iarnă.
 
Art. 5. - În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. c) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții: amenajare/reabilitare parcuri tematice, construcție/amenajare/reabilitare aquaparc, instalație sanie/tobogan/carusel pentru petrecerea timpului liber alternativă de vară, infrastructură pentru alte activități recreaționale, bandă transport, realizare/amenajare centru/zonă de agrement, amenajare în scop turistic a lacurilor pentru agrement, construire/amenajare/reabilitare patinoar, construcție/amenajare/reabilitare zonă de picnic/campare, camping, sat de vacanță.
 
Art. 6. - În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. d) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții: construcție/amenajare/reabilitare post de prim ajutor/foișor salvamar, construcție/amenajare/reabilitare port de agrement/marină turistică/miniport turistic, construcție/reconstruire/amenajare/reabilitare cheu de acostare/ponton acostare, zonă de campare și pentru pescuit în Delta Dunării, infrastructură ușoară de vizitare și observare în zonele protejate, extindere/reabilitare Delfinariu.
 
Art. 7. - În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. e) se are în vedere finanțarea de investiții ce cuprind: proiecte de agrement cu specific nautic, respectiv: construcție/amenajare/reabilitare port de agrement/marină turistică/miniport turistic, realizare/amenajare centru/zonă de agrement, amenajare în scop turistic a lacurilor/plajelor de agrement.
 
Art. 8. - În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. f) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții: construcție sau refacere refugiu montan/centru/bază/punct salvamont, amenajare/reabilitare infrastructură de acces.

Art. 9. - (1) În vederea realizării activităților majore prevăzute în prezenta hotărâre se are în vedere finanțarea propunerilor de proiecte prevăzute în anexa nr. 1.
 
(2) Anexa nr. 1 se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.
 
Art. 10. - Se aprobă criteriile de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism, prevăzute în anexa nr. 2.
 
Art. 11. - (1) Sumele de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor în turism, cu excepția costurilor pentru întocmirea documentației tehnico-economice, în condițiile legii, se alocă, în limita fondurilor prevăzute anual cu această destinație, prin transferuri de la bugetul Ministerului Turismului, către bugetele locale, pentru susținerea financiară a unităților administrativ- teritoriale, în completarea surselor proprii ale acestora, și se defalcă prin ordin al ministrului turismului.
 
(2) Proiectele prevăzute în anexa nr. 1 lit. B pct. I pot fi implementate direct de către Ministerul Turismului.
 
Art. 12. - (1) Transferul de fonduri de la bugetul Ministerului Turismului, titlul VI "Transferuri între unități ale administrației publice", cod 51.02.21 "Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism", către unitățile administrativ-teritoriale ale căror proiecte au fost selectate pe baza criteriilor de eligibilitate prevăzute în anexa nr. 2, se face conform prevederilor din contractele de finanțare.
(2) Unitățile administrativ-teritoriale au obligația respectării tuturor prevederilor legale în vigoare la utilizarea sumelor primite pentru realizarea proiectelor de investiții și au obligația înregistrării separate în contabilitatea proprie a operațiunilor legate de primirea și utilizarea fondurilor alocate de la Ministerul Turismului.
 (3) Ministerul Turismului monitorizează anual derularea contractelor de finanțare prin structurile sale de specialitate sau prin desemnarea altor instituții publice sau private în condițiile legii.
 
Art. 13. - Nivelul fondurilor alocate în contractele de finanțare este următorul:
 
a) pentru investiții realizate în stațiunile de interes național, atestate în condițiile legii, contribuția Ministerului Turismului este de 90%, iar contribuția unității administrativ-teritoriale beneficiare este de 10%;
 
b) pentru investiții realizate în stațiunile de interes local, atestate în condițiile legii, contribuția Ministerului Turismului este de 85%, iar contribuția unității administrativ-teritoriale beneficiare este de 15%;
 
c) pentru investiții în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, altele decât cele de la lit. a) și b), contribuția Ministerului Turismului este de 70%, iar contribuția unității administrativ- teritoriale beneficiare este de 30%;
 
d) pentru investițiile de importanță națională contribuția Ministerului Turismului este de 100%.
 
Art. 14. - (1) Unitățile administrativ-teritoriale care solicită finanțarea propunerilor de proiecte prevăzute în anexa nr. 1 lit. B au obligația să depună la Ministerul Turismului, în vederea avizării, documentația tehnico-economică a proiectului și autorizația de construire până la data de 31 decembrie 2018.
 
(2) Neprezentarea documentației tehnico-economice până la data de 31 decembrie 2018 determină eliminarea corespunzătoare a propunerii de proiect din anexa nr. 1.
 
(3) Pentru investițiile propuse de unitățile administrativ- teritoriale ulterior anului 2017, în vederea actualizării anuale conform art. 9 alin. (2), data-limită de transmitere a autorizațiilor de construire va fi de 31 august a fiecărui an calendaristic.
 
Art. 15. - Contractelor de finanțare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri li se aplică prevederile legale în vigoare la data încheierii acestora.
 
Art. 16. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele și proiectele de investiții în turism și a surselor de finanțare a documentațiilor tehnice și a lucrărilor de execuție a programelor și obiectivelor de investiții în turism, precum și pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor și proiectelor de investiții în turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 24 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.
 
București, 4 august 2017.
Nr. 558.

 
ANEXA Nr. 1
LISTA cuprinzând proiectele de investiții în turism

A. Lista cuprinzând proiectele de investiții în turism, cu contracte de finanțare aflate în derulare
 
Nr. crt.       Autoritatea publică locală    Proiectul
1. Consiliul Local Borsec, județul Harghita: Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, stațiunea Borsec
2. Consiliul Local Petroșani, județul Hunedoara: Schi în România, municipiul Petroșani
3. Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava: Schi în România, stațiunea Câmpulung Moldovenesc
4. Consiliul Local Voineasa, județul Vâlcea: Dezvoltarea infrastructurii de agrement, stațiunea Voineasa

B. Lista cuprinzând proiecte de investiții în turism de interes național și local
 
I. Lista cuprinzând proiecte de investiții în turism de importanță națională
 
Nr. crt.       Denumire propunere proiect          Formă turism/destinație turistică
1. Dezvoltarea infrastructurii domeniului schiabil, Munții Făgăraș (200 de zile cu zăpadă pe an - Dezvoltare durabilă în Masivul Făgăraș) Turism montan
2. Dezvoltarea echilibrată și integrată a zonei turistice din Delta Dunării și a stațiunilor de pe litoralul Mării Negre, Sulina (Miniport/port de agrement, orașul Sulina, județul Tulcea) Turism în Delta Dunării
3. Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement - port turistic, Constanța (Amenajarea portului de agrement Diamant Port, municipiul Constanța, județul Constanța) Turism de agrement Marea Neagră


II. Lista cuprinzând proiecte de investiții în turism de importanță locală
 
Nr. crt.       Județul       Denumire propunere de proiect
1. Județul Alba: Baza Salvamont Șureanu, Valea Sebeșului
Amenajarea domeniului schiabil, Valea Sebeșului
Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona montană înaltă, munții Sebeș
Dezvoltarea zonei turistice "Ursoaia", comuna Horea
Dezvoltarea infrastructurii turistice - amenajare domeniu schiabil, orașul Zlatna
2. Județul Arad: Repunerea în circuitul internațional a stațiunii Moneasa
Amenajarea unui "Aventura Parc", comuna Moneasa
3. Județul Argeș: Schi în România, Albeștii de Muscel
4. Județul Bacău: Amenajarea infrastructurii balneare, orașul Slănic Moldova
Amenajarea de obiective turistice noi (Parc acvatic - Aqualand, parc aventura, patinoar), orașul Slănic Moldova
Construcție telecabină, orașul Slănic Moldova
Construcția unui complex de agrement, orașul Slănic Moldova
Amenajare aquaparc - zona Parc Măgura, orașul Târgu Ocna
Amenajare ca zonă de agrement lacul cu apă sărată - Parc Măgura, orașul Târgu Ocna
Amenajare parc aventură - Parc Măgura, orașul Târgu Ocna
Amenajare patinoar - zona Parc Măgura, orașul Târgu Ocna
5. Județul Bihor: Pârtie de schi, comuna Budureasa
Dezvoltarea turismului de iarnă, pârtia Vârtop, etapa 2, oraș Nucet
Realizarea unui parc de distracții și aventură, comuna Sânmartin
Bază salvamont, Vadu Crișului
6. Județul Bistrița-Năsăud: Extindere turistică Băile Figa - spa centru medical
Domeniu schiabil Valea Sălăuței
Domeniu schiabil Valea Bârgăului, comuna Bistrița Bârgăului
Dezvoltarea domeniului schiabil Valea Vinului, comuna Rodna
Parc de aventuri, orașul Sângeorz-Băi
Sat de vacanță, orașul Sângeorz-Băi
7. Județul Brașov: Sanie de vară în Poiana Brașov, municipiul Brașov
Extindere domeniul schiabil - etapa II, Poiana Brașov, municipiul Brașov
Modernizare pârtie de schi Drăguș, comuna Drăguș
Domeniul schiabil, comuna Lisa
Îmbunătățire domeniu schiabil, orașul Predeal
Dezvoltarea domeniului schiabil zona Olăreasa, orașul Predeal
Amenajare domeniu schiabil etapa 2 - legătura cu Azuga, orașul Predeal
Amenajare de noi pârtii de schi, orașul Predeal
Modernizarea pârtiilor de schi existente, orașul Predeal
Dezvoltarea infrastructurii de transport pe cablu, orașul Predeal
Amenajarea de parcuri/baze sportive tematice de iarna și de vară, orașul Predeal
Dezvoltarea unei zone de agrement în Timișul de Jos, orașul Predeal
Refugiu Salvamont Pârtia Clăbucet, orașul Predeal
Parc de agrement Valea Râșnoavei, orașul Predeal
Infrastructură agrement sportiv, orașul Râșnov
Dezvoltarea domeniului schiabil - modernizare bază olimpică, orașul Râșnov
Domeniu schiabil Valea Largă, municipiul Săcele
Realizarea unor pârtii de schi cu facilitățile aferente în zona Brebina, orașul Zărnești
8. Județul Buzău: Sprijinirea înființării de baze spa, welness etc. și redeschiderea unor bazine mai vechi cu apă, cu tradiție în curele și tratamentele turiștilor, stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei
Realizare parc balnear, stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei
9. Județul Caraș-Severin: Dezvoltarea zonei turistice Semenic
Amenajarea și extinderea domeniului schiabil în Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni
Construcție cabană salvamont, Muntele Mic
Amenajarea zonei turistice și domeniul schiabil Nedeia, comuna Zăvoi
10. Județul Călărași: Dezvoltarea turistică a Brațului Borcea-Călărași
Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, amenajare port de agrement, municipiul Oltenița
11. Județul Cluj: Schi în România, stațiunea Băișoara, comuna Băișoara
Amenajare lac Chinteni, comuna Chinteni
Aquaparc, comuna Chinteni

12. Județul Constanța:  Amenajarea unor centre de prevenție, tratament medical primar și a punctelor de salvamar din zona litorală a județului Constanța
Miniporturi turistice, Ostrov, Capidava, Rasova, Ghindărești
Extindere Delfinariu, municipiul Constanța
Amenajarea portului de agrement Marina Nord, municipiul Constanța
Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică - Lacul Belona, orașul Eforie
Realizarea unui port de agrement, orașul Eforie
Creșterea atractivității turistice a stațiunilor Eforie Nord și Eforie Sud; Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear, orașul Eforie
Centru multifuncțional de turism balneo-fizioterapeutic, orașul Techirghiol
13. Județul Covasna: Schi în România, comuna Comandău
Centru balneoclimateric multifuncțional, orașul Covasna
Schi în România, orașul Covasna
14. Județul Dâmbovița: Construirea de pârtii de schi, în zona Padina-Peștera, comuna Moroeni
Parcare publică și dotări conexe în zona Telecabină Padina-Peștera, comuna Moroeni
Refacere zonă de agrement și construire bază de tratament și valorificarea apei sulfuroase (existente în zonă) pe dealul Moțăianca și în zona "La sursă", orașul Pucioasa
Amenajare zonă de agrement pe lacul de acumulare, orașul Pucioasa
15. Județul Gorj: Reabilitare, dezvoltare și amenajare Bază de salvare montană Rânca
Amenajare, modernizare și extindere domeniul schiabil Păpușa, munții Parâng, comuna Baia de Fier
16. Județul Harghita: Extinderea Complexului Balnear, orașul Băile Tușnad
Reabilitarea băii tradiționale Nadas, comuna Tușnad
Organizarea unui complex de practicare a sporturilor de iarnă în imediată vecinătate a pârtiei de schi, orașul Borsec
Realizarea unui parc de aventură, orașul Borsec
Lucrări de reamenajare și modernizare a punctelor de acces la izvoarele de apă minerală, orașul Borsec
Pârtii de schi și telecabine la Harghita-Mădăraș, comuna Căpâlnița
Amenajare domeniu schiabil Suhard, municipiul Gheorgheni
Realizarea unui sistem de telegondolă din stațiunea Lacu Roșu pe vârful Suhardul Mare, municipiul Gheorgheni
Înființare Centru SPA în stațiunea Lacu Roșu, municipiul Gheorgheni
Dezvoltarea zonei de agrement la Băile Homorod, orașul Vlăhița
Dezvoltarea domeniului schiabil Izvoru Mureșului, comuna Voșlăbeni
17. Județul Hunedoara: Amenajare zonă de agrement, orașul Geoagiu
Schi în România, stațiunea Straja, municipiul Lupeni
Dezvoltarea și extinderea "Domeniul Schiabil Șureanu", orașul Petrila
18. Județul Ialomița: Reabilitare zona 4 Complex balnear, Plaja Zorilor, orașul Amara
Reabilitarea Parcului Balnear etapa II, orașul Amara
Dezvoltarea infrastructurii de turism prin amenajarea Plajei Perla, orașul Amara
19. Județul Maramureș: Telegondolă și pârtie olimpică de schi, orașul Borșa
Dezvoltarea domeniului schiabil Prislop-Știol-Runcul Știol-Buza Dealului, orașul Borșa
Amenajarea unui complex de trambuline pentru practicarea sportului de sărituri cu schiurile, orașul Borșa
Construirea unei instalații de transport pe cablu de tip telecabină - baza muntelui Pietrosul Rodnei-Lacul Iezer-vârful muntelui, orașul Borșa
Construirea unei arene de biatlon și schi fond, orașul Borșa
Amenajarea domeniului schiabil Gutâiul Doamnei, orașul Cavnic
20. Județul Mureș: Amenajare bază de agrement (aquaparc), orașul Sovata
Amenajare pârtie de schi, orașul Sovata
21. Județul Neamț: Amenajarea unor pârtii de schi în zonele Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean, Borca, Tarcău
Schi în România, stațiunea Durău
Construire Parc tematic Ion Creangă, orașul Târgu-Neamț
22. Județul Prahova: Amenajare pârtie de schi Cazacu - zona superioară, inclusiv legătura cu stația superioară de telegondolă, orașul Azuga
Dezvoltarea domeniului schiabil al stațiunii Azuga prin construire telegondolă Cazacu, orașul Azuga
Îmbunătățire condiții de funcționare instalație zăpadă artificială, etapa I, orașul Azuga
Amenajare pârtie de schi III "Urechea", instalație de transport pe cablu și instalație zăpadă artificială, orașul Azuga
Amenajare traseu schi (bretea legătură) Pârtia Sorica - Stație inferioară telegondolă, orașul Azuga
Realizarea unei noi instalații de transport pe cablu Bușteni-Platoul Bucegi, orașul Bușteni
Realizarea unor trasee - pârtii de schi fond în munții Baiului, orașul Bușteni
Amenajarea domeniului schiabil - Pârtiile de schi Babeșu 1 și Babeșu 2, stațiunea Cheia, comuna Măneciu
Dezvoltarea domeniului schiabil zona Cota 1400-Cota 2000, orașul Sinaia
Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia-Zona Vânturiș-Vârfu cu Dor-Piatra Arsă-Cota 2000, orașul Sinaia
Reabilitarea pârtiei de bob, orașul Sinaia
Complex de agrement, orașul Sinaia
Park aventură, orașul Sinaia
Amenajare zonă de campare, orașul Sinaia
23. Județul Satu Mare: Dezvoltarea zonei turistice Luna Șes - Negrești-Oaș
Înființarea unui post de salvamont în zona turistică "Luna Șes", orașul Negrești-Oaș
Bază de tratament, orașul Tășnad
24. Județul Sibiu: Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, orașul Avrig
Înființare bază de tratament (wellness), comuna Bazna
Înființare bază de agrement (aqua park), comuna Bazna
Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneoclimatică Ocna Sibiului, orașul Ocna Sibiului
Bază salvare salvamont în stațiunea Păltiniș, municipiul Sibiu
25. Județul Suceava: Realizare Aqua Park, orașul Gura Humorului
Realizare pârtie de schi artificială - schi pe timp de vară, sanie-tobogan și tubing, orașul Gura Humorului
Amenajarea unui parc de tip "Adventure", comuna Sucevița
Amenajarea unei pârtii de schi, comuna Sucevița
Construirea unui patinoar, comuna Sucevița
Domeniu schiabil în Munții Călimani, comuna Șaru Dornei
Dezvoltarea domeniului schiabil, municipiul Vatra Dornei
Creșterea atractivității stațiunii turistice Vatra Dornei prin optimizarea și creșterea rețelei de producere a zăpezii artificiale, municipiul Vatra Dornei
Creșterea calității serviciilor turistice în Bazinul Dornelor prin amenajarea posturilor de salvamont, municipiul Vatra Dornei
26. Județul Timiș: Aquaparc cu ape minerale, orașul Buziaș
27. Județul Tulcea: Miniport/port de agrement, comuna Murighiol
Miniport turistic/port de agrement, comuna Sarichioi
28. Județul Vâlcea: Dezvoltarea infrastructurii balneare și de agrement, bază de tratament, centru multifuncțional, trasee de cură, orașul Băile Olănești
Realizare traseu promenadă pe digul râului Olt, orașul Călimănești
Parc de agrement în zona captării izvoarelor, Hotel Central, orașul Călimănești
Realizare camping, orașul Călimănești
Amenajare camping, orașul Horezu
Dezvoltarea infrastructurii de agrement Adventure Park în stațiunea turistică Voineasa, comuna Voineasa
29. Județul Vrancea: Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Lepșa-Soveja
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii