Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
23:35 16 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Guvernul României Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 28 februarie 2024

ro

28 Feb, 2024 08:28 476 Marime text
INFORMAŢIE DE PRESĂ
privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței
Guvernului României din 28 februarie 2024
 
 
 1. PROIECTE DE LEGI
 1. PROIECT DE LEGE pentru completarea tabelelor-anexă nr. I şi II la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 
 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind administratorii de credite şi cumpărătorii de credite
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013 şi a proiectelor de asistenţă tehnică, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027
 4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale (PRIMA LECTURĂ)
 5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
 6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
 
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE DE GUVERN
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit şi Acvacultură prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova semnat la Chişinău, Republica Moldova, la data de 11 decembrie 2023
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestuia şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă şi a Hotărârii Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 845/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare de interes naţional
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Drum de legătură între A1 şi DN 7 (DJ 711A) - Lărgire la 4 benzi de circulaţie", judeţele Giurgiu şi Dâmboviţa
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară
 10.  PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare voluntare a României la bugetul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în vederea implementării, în anul 2024, a Foii de parcurs România-OCDE pentru cooperare în domeniul asistenţei oficiale pentru dezvoltare
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Vrancea, Braşov, Cluj, Bihor, Dolj, Giurgiu, Ilfov, Gorj şi municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 12.  PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele bunuri mobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, ca urmare a actualizării datelor de identificare şi corectării valorilor de inventar, precum şi trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 14.  PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru autorizarea condiţionată a investiției străine directe prevăzute de avizul Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe nr. 35/12.02.2024
 15.  PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare și găzduire a Misiunii Economice a Francofoniei ce va avea loc la București în perioada 27 – 29 martie 2024
 
 1. ANALIZE
 1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanţarea Programului Naţional Masă Sănătoasă
 2.  ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind metodologia de stabilire a preţurilor cu privire la despăgubirile acordate proprietarilor de animale pentru pagube suferite ca urmare a măsurilor impuse cu ocazia confirmării pestei porcine africane şi a compensațiilor financiare pentru cheltuielile suplimentare generate de restricţiile de mişcare impuse cu ocazia confirmării acestei boli, precum şi condiţiile şi modalitățile de acordare a acestora
 3. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul vieții religioase
 4. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii
 
 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne
 3. MEMORANDUM cu tema: Propuneri privind darea în administrare a unui imobil, intrat în proprietatea publică a statului ca urmare a operaţiunii de dare în plată, conform prevederilor Codului de procedură fiscală
 4. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli pe luna februarie 2024 pentru Ministerul Public, prin redistribuire de la Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 
 1. NOTE
 1. NOTĂ de informare privind modificarea Danube Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) (2021-2027), ca urmare a emiterii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/1635 a Comisiei şi a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/1638 a Comisiei din 14 august 2023, de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/74 privind stabilirea listei programelor lnterreg şi indicarea cuantumului global al sprijinului total şi pentru fiecare program, pentru perioada 2021-2027
 
 1. PUNCTE DE VEDERE
 1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 20 inițiative legislative
 
 
 
NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3IZ02nq
 

 
Contact:
Biroul de presă al Guvernului
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii