Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:02 20 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Agenturare salupa MAI 3057 - 25.04.2013

ro

25 Apr, 2013 00:00 688 Marime text
CONTRACT NR: 2897732 / 25.04.2013
OBIECT: Agenturare salupa MAI 3057
VALOARE: 307.291,64 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: PHOENIX SHIPPING AND TRADING LTD.CO.SRL
Adresa postala: Str.Sarmisegetuza nr.52 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900115 , Romania , Tel. 0241614279 , Email: grigorencoviorel@yahoo.com , Fax: 0241619580


Anunt de atribuire numarul 136240/10.05.2013

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Garda de Coasta
Adresa postala: Str. Aleea Zmeurei nr. 3 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900433 , Romania , Punct(e) de contact: Garda de Coasta , Tel. +40 241553794 , In atentia: Costel Dinu , Email: costi_dinu@yahoo.com, dinucostel.ijpfcta@yahoo.com , Fax: +40 241553794 , Adresa internet (URL): www.garda-de-coasta.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Agenturare salupa MAI 3057
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii de transport anexe si auxiliare
Locul principal de prestare: Marea Mediterana, zona: Grecia, insula Lesvos, portul Mitilini
Codul NUTS: RO223 - Constanta

In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt? Da
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Agenturarea salupei SNR 17 MAI 3057 apartinand Politiei de Frontiera Romane pe durata deplasarii si desfasurarii misiunilor internationale in Marea Mediterana, Grecia, insula Lesvos, cu stationare in portul Mitilini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63720000-2 - Servicii anexe pentru transportul naval (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
307.291,64 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2897604
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2897732
Denumirea: Agenturare salupa MAI 3057
V.1) Data atribuirii contractului 25.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PHOENIX SHIPPING AND TRADING LTD.CO.SRL
Adresa postala: Str.Sarmisegetuza nr.52 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900115 , Romania , Tel. 0241614279 , Email: grigorencoviorel@yahoo.com , Fax: 0241619580

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 308.551,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 307.291,64 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr.6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Garda de Coasta
Adresa postala: Aleea Zmeurei, nr.3 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900433 , Romania , Tel. +40 241553794 , Email: contact@garda-de-coasta.ro , Fax: +40 241553794 , Adresa internet (URL): www.garda-de-coasta.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2013 13:23Ti-a placut articolul?

Comentarii