Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:15 14 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Furnizare echipament - Lichid cromatograf cuplat cu spectrometru de masa si sonda ASAP - 05.08.2013

ro

05 Aug, 2013 00:00 686 Marime text
CONTRACT NR: 26 / 05.08.2013
OBIECT: Furnizare echipament - Lichid cromatograf cuplat cu spectrometru de masa si sonda ASAP
VALOARE: 2.176.500,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: CHROMAKTIV S.R.L.
Adresa postala: Str.Episcop Roman Ciorogariu, Nr.53, Ap.2, Cam.10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 030887, Romania, Tel. 021.323.07.47, Email: irina.scarlat@chromaktiv.ro, Fax: 021.323.07.48


Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 139284 / 20-08-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 144385 / 2013-06-18 01:30:00


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta
Adresa postala: Sos. Mangaliei nr.78, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900111, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel. +40 0241682417, In atentia: Dr.Lipoveanu Daniela-Sef Laborator, Email: dsvct@rdsct.ro, Fax: +40 0241682119, Adresa internet (URL): www.dsv-constanta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare echipament "Lichid cromatograf cuplat cu spectrometru de masa si sonda ASAP "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DSVSA Constanta, Sos. Mangaliei nr. 78 Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamentul de laborator - Lichid cromatograf cuplat cu spectrometru de masa si sonda ASAP ” este necesar pentru determinari reziduuri steroizi (grupa A3) si cloramfenicol (grupa A6), Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Constanta, fiind desemnat L.N.R. pentru aceste determinari, conform Deciziei UE nr. 717:2011 de modificare a Deciziei CE nr. 536/98. Contractul presupune furnizarea echipamentului, instalarea si punerea in functiune si instruirea personalului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38000000-5 - Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
51430000-5 - Servicii de instalare de echipament de laborator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2.176.500 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S118-201124 din 20.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 26
Denumirea: Furnizare echipament - Lichid cromatograf cuplat cu spectrometru de masa si sonda ASAP
V.1) Data atribuirii contractului 05.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CHROMAKTIV S.R.L.
Adresa postala: Str.Episcop Roman Ciorogariu, Nr.53, Ap.2, Cam.10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 030887, Romania, Tel. 021.323.07.47, Email: irina.scarlat@chromaktiv.ro, Fax: 021.323.07.48
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2.177.000,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2.176.500,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta- Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Traian, nr. 31, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241551345, Fax: +40 241610241
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic din cadrul DSVSA Constanta
Adresa postala: Sos. Mangaliei nr. 78, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900111, Romania, Tel. +40 241682417, Email: office-constanta@ansvsa.ro, Fax: +40 241682119
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2013 15:49

Ti-a placut articolul?

Comentarii