Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:47 10 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale

ro

30 Jan, 2017 11:45 930 Marime text
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii persoane fizice că a fost aprobată Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, prevăzută în anexa nr. 1 la OPANAF nr. 3.696 din 2016 pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, precum şi pentru aprobarea unor formulare şi modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 "Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii", publicat în Monitorul Oficial nr. 1069 din 30 decembrie 2016.
 
În ce situaţii realizează organul fiscal recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, stabilite prin decizie de impunere?
1. Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi de contribuţii de asigurări sociale de sănătate (CASS), stabilite prin decizie de impunere, se aplică în următoarele situaţii:
            è rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă.
            è încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, potrivit legislaţiei în materie, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole impuse în sistem real, din silvicultură şi din piscicultură;
            è corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia, precum şi în situaţia dobândirii/pierderii calităţii de salariat;
            è depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;
            è completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit;
            è completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activităţi care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit;
            è încadrarea, în cursul anului fiscal de impunere, în gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, din silvicultură şi din piscicultură. Pentru această situaţie nu se efectuează recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate.
 
2. Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale (CAS), stabilite prin decizie de impunere, se aplică pentru următoarele situaţii:
            ● încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, potrivit legislaţiei în materie, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor de venit;
            ● persoanele fizice nu se mai încadrează în categoria persoanelor care au obligaţia plăţii contribuţiei, respectiv acestea intră în categoria celor care au calitatea de pensionari sau în categoria persoanelor asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii.
 
Cine realizează recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, stabilite prin decizie de impunere?
            Recalcularea plăţilor anticipate se efectuează de compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, potrivit legii, la solicitarea contribuabilului.
 
Cum se realizează solicitarea recalcularii plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, stabilite prin decizie de impunere?
Solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale se face de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, desemnat potrivit legii, pe baza formularului 220 "Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit".
În formularul 220 se bifează căsuţa "Recalcularea plăţilor anticipate" şi căsuţa "Cu titlu de impozit" şi/sau căsuţa "Cu titlu de contribuţii sociale", după caz.
Formularul va fi însoţit de documente justificative din care rezultă situaţia contribuabilului:
            a) în cazul recalculării plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate: documente din care să rezulte rezilierea contractelor de închiriere (acordul de reziliere a contractului încheiat între părţi, declaraţia pe propria răspundere etc.), documente care atestă încetarea activităţii şi/sau suspendarea temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, documente care atestă întreruperea temporară a activităţii sau alte documente care atestă situaţia contribuabilului şi care justifică solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate;
            b) în cazul recalculării plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, documente care atestă încetarea activităţii şi/sau suspendarea temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, adeverinţă eliberată de instituţia în a cărei evidenţă contribuabilul figurează că are calitatea de asigurat sau orice alt document care atestă calitatea de persoană asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, respectiv decizia de pensionare - în cazul persoanelor care au calitatea de pensionar.
În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, asociatul desemnat prin contractul de asociere are obligaţia depunerii formularului 223 "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale" la organul fiscal la care asocierea este înregistrată fiscal. În formular se bifează căsuţa "Recalcularea plăţilor anticipate".
 
Termenele la care se face solicitarea recalculării plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale.
            În vederea recalculării plăţilor anticipate, formularul 220, respectiv formularul 223, după caz, se depune la următoarele termene:
            - în termen de 5 zile de la data rezilierii contractului de închiriere sau de la data apariţiei uneia dintre situaţiile pentru care se poate solicita corecţia venitului net stabilit pe baza normelor de venit;
            - în termen de 30 de zile de la :
● data încetării activităţii sau suspendării temporare a acesteia, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, impuse în sistem real, din silvicultură şi/sau din piscicultură;
                                    ● data depăşirii, în cursul anului fiscal, a numărului de 5 camere de închiriat, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv;
                                    ● data comunicării deciziei de pensionare sau a adeverinţei eliberate de instituţia în a cărei evidenţă contribuabilul figurează că are calitatea de asigurat sau a oricărui altui document care atestă calitatea de persoană asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;
                                    ● completarea obiectului de activitate cu activităţi noi.
 
 Formularul 220, însoţit de documentele justificative, şi formularul 223, după caz,  se depun în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Formularele se pot transmite şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii