Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:46 10 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Principalele obligaţii declarative şi de plată cu termen în luna ianuarie 2017

ro

10 Jan, 2017 18:02 656 Marime text
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii cu privire la formularele pe care trebuie să le depună la organul fiscal competent, după caz, la termenele limită precizate mai jos, în luna ianuarie 2017 şi în privinţa plăţilor pe care trebuie să le efectueze, după caz, până la data de 31 ianuarie 2017.
 
  
I.       Obligaţii declarative
 
30 zile de la data înfiinţării/ data eliberării actului legal de funcţionare/ data începerii activităţii/ data eliberării actului legal de funcţionare/ data obţinerii primului venit/ data dobândirii calităţii de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate iniţial – Declaraţiile 010, 020 şi 070.
 
Formular 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.
Reglementare : art.82,alin.(6); art.88 alin.(1) din Legea nr.207/2015
 
Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal. Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.
Reglementare : art.82,alin.(6); art.88 alin.(1) din Legea nr.207/2015
 
Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere.
 
Reglementare : art.82,alin.(6); art.88 alin.(1) din Legea nr.207/2015
 
9 ianuarie 2017
 
Formular 092 – Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA  care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.
Reglementare : art.322 din Legea nr.227/2015.
 
10 ianuarie 2017
 
Formular 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
 
Reglementare : art.310,alin.(7) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3698/2015
 
Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
Reglementare : art.310,alin.(7) din Legea
nr.227/2015; OPANAF nr.3249/2016
 
 
 
Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
 
Reglementare : art.310,alin.(7) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3.698/2015, cu modificările şi completările ulterioare
 
 
20 ianuarie 2017
 
Formular 089 – Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal. Se depune de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal stabilite în România, conform art.266 alin.(2), care au obţinut licenţă de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie 2015 şi care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.
Reglementare : art.331 alin.(2) lit.e).pct.2 din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3.628/2015
 
 
 
25 ianuarie 2017
 
Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2017 şi a modului de determinare a acesteia. Se realizează de către persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent.
Reglementare : art.300 alin.(9) din Legea nr.227/2015
 
Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior. Se efectuează de către persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, solicitându-se MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.
Reglementare : art.300 alin.(16) din Legea nr.227/2015.
 
Formular 094 – Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro.
 
Reglementare : art.322 alin.(6) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr. 631/2016.
Formular 100-Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial sau alte termene, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente perioadei respective.
 
Reglementare : OPANAF 587/2016.
 
Formular 112-Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar sau trimestrial pentru obligaţiile aferente lunii decembrie 2016 sau trimestrului IV 2016.
 
Reglementare : art.147, alin.(1) şi alin.(2), art. 80 alin (2) din Legea nr.227/2015; OMFP nr1977/2757/1580/2013
 
Formular 208 – Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal, aferente semestrului precedent. Se depune de către notarii publici.
Reglementare : art.113 din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.1022/2016
 
Formular 224-Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile aferente lunii decembrie 2016.
 
Reglementare : art.82,alin.(2) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3.622/2015
 
Formular 300-Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, trimestrial, semestrial sau anual pentru obligaţiile aferente lunii decembrie 2016, trimestrului IV 2016, semestrul II 2016 sau anul 2016, dupa caz.
 
Reglementare : art.323,alin.(1) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.588/2016
 
Formular 301-Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.
Reglementare : art.324,alin.(2) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.592/2016
 
Formular 307-Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea TVA. Se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin. (7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) si g) din Legea nr.227/2015.
Reglementare : OPANAF nr.793/2016
 
Formular 311-Declaraţie privind T.V.A. colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316, alin.(11) lit.a)-e) şi lit.g) sau h) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316 alin (11).lit.a) - e) şi lit.h) sau g) din Legea nr.227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de T.V.A., livrări şi/sau achiziţii/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata T.V.A.
 
Reglementare :  OPANAF nr. 795/2016.
 
Formular 390 VIES – Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna decembrie 2016. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A. conform art.316 sau 317 din Legea nr.227/2015.
 
Reglementare : art.325 din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.591/2016
 
Formular 097 – Notificare pentru încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare. Se depune :
- pentru intrarea prin opțiune în sistem : de către persoanele impozabile care în anul 2016 au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul 2016;
 
- pentru ieșirea din sistem – de catre persoanele impozabile care depășesc     plafonul de 2.250.000 lei in luna decembrie 2016 sau in trimestrul IV 2016, dupa caz sau de catre persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare, prin optiune.
 
Reglementare: OPANAF 1503/2016
 
Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă, pe trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Se depune de către vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă.
 
Reglementare: art. 417 alin.(1) din Legea nr.227/2015; HG nr.1/2016, titlul VIII, pct.139, alin.(21).
 
 
30 ianuarie 2017
 
Formular 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul,etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015). Se depune de către: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art.307 alin.(1),(2),(6) si (7) din Legea nr.227/2015, pentru operaţiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015; persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA  în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.
 
Reglementare : OPANAF nr.3.769/2016
 
31 ianuarie 2017
 
Formular 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele şi entităţile prevăzute la art.147 alin.(4) din Legea nr.227/2015 care doresc să opteze pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună.
 
Reglementare : art.147 alin.(8), art.169, alin.(4) din Legea nr.227/2015;.
 
Formular 220 – Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit. Se depune pentru schimbarea, prin opţiune, în condiţiile legii, a sistemului de impunere pentru persoanele fizice (de la impunere în sistem real la normă de venit sau invers) de către: contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit şi care doresc, prin opţiune, să treacă la impunere în sistem real; contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi în sistem real şi care doresc, prin opţiune, să treacă la impunere la normă de venit; contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi doresc să treacă la impunere în sistem real ; contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor (sub 5 contracte de închiriere) impuse în sistem forfetar şi doresc să treacă la impunere în sistem real. De asemenea, se mai depune şi de către contribuabilii persoane fizice pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior (2015) au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro. Aceştia au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real începând cu 2016, ca şi de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţa proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi cinci camere inclusiv.
 
Reglementare :  art.71, alin.(3),art.85 alin.(4), art.69 alin.(9) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr. 3622/2015.
 
Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Se depune de către beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii)
 
Reglementare : art.395 din Legea nr.227/2015; HG nr.1/2016, titlul VIII, pct.75, alin.(5)
 
Formular 012 – Notificarea privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit. Se depune de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alţii decât cei prevăzuţi la art.41, alin.(4) şi (5) din Legea nr.227/2015, care doresc să schimbe sistemul de declarare şi plată.
 
Reglementare : art.41 alin.(3) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.726/2016.
 
Formular 600 – Declaraţia privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii. Se depune de către contribuabilii prevăzuţi la art.148 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte şi care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz: venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor effectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusive cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale , raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real; venitul lunar estimat a se realiza potrivit art.120 alin.(1) depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real; valoarea lunară a normelor de venit obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art.69, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.
 
Reglementare :  OPANAF nr. 3696/2016.
 
II. Obligaţii de plată cu termen 25 ianuarie 2017
 
Plata obligaţiilor fiscale cu temen de declarare şi de plată  25 ianuarie 2017 aşa cum sunt evidenţiate în declaraţiile fiscale depuse de contribuabili.


Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Se adresează plătitorilor următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse.
 
Reglementare : art.72, alin.(3); art.73 alin.(1) si (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) si (6) din Legea nr.227/2015.
 
Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare). Se adresează organizatorilor de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri online, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc online.
 
Reglementare : art.14 alin.(2),lit.b).pct.iii), din OUG nr.77/2009.
 
Plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale. Se efectuează de către: persoanele juridice care plătesc dividende către acţionari sau asociaţi; persoanele juridice române care distribuie/plătesc dividende către o persoană juridică română conform art.43 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
 
Reglementare: art.43 alin.(3),art.97 alin.(7) din Legea nr.227/2015.
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii