Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:29 20 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Principalele obligaţii declarative şi de plată cu termen în luna decembrie 2016

ro

06 Dec, 2016 09:45 2205 Marime text
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii cu privire la formularele pe care trebuie să le depună la organul fiscal competent, după caz, la termenele limită precizate mai jos, în luna decembrie 2016 şi în privinţa plăţilor pe care trebuie să le efectueze, după caz, până la data de 30 decembrie 2016.
I. Obligaţii declarative
30 zile de la data înfiinţării/ data eliberării actului legal de funcţionare/ data începerii activităţii/ data eliberării actului legal de funcţionare/ data obţinerii primului venit/ data dobândirii calităţii de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate iniţial – Declaraţiile 010, 020 şi 070.
Formular 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.
Reglementare: art.82,alin.(6); art.88 alin.(1) din Legea nr.207/2015
Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal. Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.
Reglementare: art.82,alin.(6); art.88 alin.(1) din Legea nr.207/2015
Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere.
Reglementare: art.82,alin.(6); art.88 alin.(1) din Legea nr.207/2015
 
5 decembrie 2016
Formular 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul,etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015). Se depune de către: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art.307 alin.(1),(2),(6) si (7) din Legea nr.227/2015, pentru operaţiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015; persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA  în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.
Reglementare: OPANAF nr.2.328/2016
 
8 decembrie 2016
Formular 092 – Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA  care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.
Reglementare: art.322 din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.1.165/2009
 
12 decembrie 2016
 Formular 089 – Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal. Se depune de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal stabilite în România, conform art.266 alin.(2), care au obţinut licenţă de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie 2015 şi care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.
   Reglementare: art.331 alin.(2) lit.e).pct.2 din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3.628/2015
 
 
 
12 decembrie 2016
 Formular 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.                
Reglementare: art.310,alin.(7) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3249/2016
Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
                                                                          Reglementare: art.310,alin.(7) din Legea
                                                                                 nr.227/2015; OPANAF nr.3249/2016
 
 
Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
 Reglementare: art.310,alin.(7) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3.698/2015, cu modificările şi completările ulterioare
 
 
 21 decembrie 2016       
 
Formular 100-Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, sau alte termene,pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2016.                                                                                          
Reglementare: OPANAF 587/2016, OPANAF 1053/2016.
Formular 112-Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2016.
Reglementare:art.147,alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.227/2015; OMFP nr1977/2757/1580/2013
Formular 224-Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2016.
 
Reglementare: art.82,alin.(2) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3.622/2015 
Formular 300-Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2016.
Reglementare: art.323,alin.(1) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.588/2016  
 
Formular 301-Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.
Reglementare: art.324,alin.(2) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.592/2016
 
Formular 307-Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea TVA. Se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin. (7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) si g) din Legea nr.227/2015. 
                                                                Reglementare: OPANAF nr.793/2016
           
Formular 311-Declaraţie privind T.V.A. colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316, alin.(11) lit.a)-e) şi lit.g) sau h) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316 alin (11).lit.a) - e) şi lit.h) sau g) din Legea nr.227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de T.V.A., livrări şi/sau achiziţii/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata T.V.A.
                                                                             
Reglementare:  OPANAF nr. 795/2016.
 
Formular 390 VIES – Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A. conform art.316 sau 317 din Legea nr.227/2015.
 
Reglementare: art.325 din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.591/2016
 
Formular 097 – Notificare pentru încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare. Se depune de către persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sitemului T.V.A. la încasare.
                                                                                   
Reglementare: OPANAF 1503/2016

30 decembrie 2016
 Formular 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul,etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015). Se depune de către: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art.307 alin.(1),(2),(6) si (7) din Legea nr.227/2015, pentru operaţiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015; persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA  în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.
 
  Reglementare: OPANAF nr.2.328/2016
 
II. Obligaţii de plată cu termen 15 şi 21 decembrie 2016
 
15 decembrie 2016
 Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă semestrului II 2016. Se efectuează de către contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole stabilite prin norme de venit.
 
Reglementare: art.174 alin.(9) din Legea nr.227/2015
 
Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţi agricole (a doua rată). Se adresează contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole stabilite prin norme de venit.
 
Reglementare: art.107 alin.(6) din Legea nr.227/2015
 
 
Obligaţiile de plată cu temen de declarare şi de plată  21 decembrie 2016 aşa cum sunt evidenţiate în declaraţiile fiscale depuse de contribuabili.
 Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Se adresează plătitorilor următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse.
                                                 
Reglementare : art.72, alin.(3); art.73 alin.(1) si (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) si (6) din Legea nr.227/2015.
 
Plata taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2016. Se efectuează de către organizatorii de jocuri de noroc.
 
Reglementare: art.14 alin.(2),lit.a).pct.ii) din OUG nr.77/2009
           
Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit, aferente trimestrului IV 2016. Se efectuează de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor (cu excepţia veniturilor din arendare), activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură.
 
Reglementare: art.121.alin.(4) din Legea nr.227/2015; art.155 alin.(2) din Legea nr.207/2015
 
          Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor. Se adresează organizatorilor de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurilor de tip slot-machine.
                       
  Reglementare:  art.14 alin.(2),lit.b).pct.i),B din OUG nr.77/2009; art.155 alin.(2) din Legea nr.207/2015.
 
 
Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II-a. Se efectuează de către persoanele juridice străine cu reprezentanţă în România.
 
  Reglementare: art.237 alin.(1),din Legea nr.227/2015
 
          Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului IV 2016. Se adresează persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit.
 
Reglementare: art.151 alin.(2),din Legea nr.227/2015.
 
          Plata taxei pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale. Se efectuează de către titularii licenţelor/permiselor pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale.
 
  Reglementare: art.44 din Legea nr.85/2003; art.155 alin.(2) din Legea nr.207/2015.
 
 
 
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii