Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:08 15 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Combustibil lichid tip M - 24.09.2013

ro

24 Sep, 2013 00:00 980 Marime text
CONTRACT NR: D64249 / 24.09.2013
OBIECT: Combustibil lichid tip M
VALOARE: 6.581.451,15 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L
Adresa postala: P-ta. Presei Libere, Nr. 3-5, City Gate Northern Tower, Et. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011028, Romania, Tel. +40 212067500, Email: DownstreamLicitatii@rompetrol.com, Fax: +40 21/2060065, Adresa internet (URL): www.rompetrol.com


Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 140369 / 27-09-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 145040 / 2013-07-19 01:30:00


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta
Adresa postala: str. Decebal nr. 22, Jud. Constanta. Mun.Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900665, Romania, Punct(e) de contact: Ciprian Calut, Tel. +40 241480851, Email: office@dgaspc-ct.ro, Fax: +40 241694137, Adresa internet (URL): http://www.dgaspc-ct.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE COMBUSTIBIL LICHID TIP M PENTRU INCALZIRE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la fiecare dintre locatiile prevazute in Anexa 2 la caietul de sarcini
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare combustibil lichid tip M pentru centralele termice din centrele aferente D.G.A.S.P.C. Constanta, cu scutire de accize
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09100000-0 - Combustibili (Rev.2)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6.581.451,15 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S141-245183 din 23.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: D64249
Denumirea: Combustibil lichid tip M
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L
Adresa postala: P-ta. Presei Libere, Nr. 3-5, City Gate Northern Tower, Et. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011028, Romania, Tel. +40 212067500, Email: DownstreamLicitatii@rompetrol.com, Fax: +40 21/2060065, Adresa internet (URL): www.rompetrol.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6.667.500,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6.581.451,15 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
În cazul în care in urma etapei electronice se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita celor cu oferta egala, retransmiterea ofertei financiare în plic sigilat netransparent si marcat cu denumirea procedurii de atribuire si datele de identificare, în cel mult 24 de ore, iar ofertantul cu cel mai mic pret va fi declarat câstigator în conditiile în care oferta acestuia nu se încadreaza în prev. art.36 alin.1 lit. f) din OUG nr.34/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic Contencios
Adresa postala: str Decebal nr 22, etaj 2, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900665, Romania, Tel. +40 241480856
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2013 10:46

Ti-a placut articolul?

Comentarii