Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
15:45 22 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Lucr. suplim. la contr. 15042/03.09.2012 - "Revizuire panouri si amenaj. acces Pavilion Expoz. Cta" - 16.10.2012

ro

15 Oct, 2012 20:00 831 Marime text
CONTRACT NR: 2/18448 / 16.10.2012
OBIECT:
Lucr. suplim. la contr. 15042/03.09.2012 - "Revizuire panouri si amenaj. acces Pavilion Expoz. Cta"
VALOARE:
10.425,07 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT:
MOBITOM S.A.
Adresa postala: ION ROATA NR.3 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900280 , Romania , Tel. 0724052080 , Email: office@mobitom.ro , Fax: 0241639566

Anunt de atribuire numarul 130339/06.11.2012

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

JUDETUL CONSTANTA

Adresa postala: BD.TOMIS nr. 51 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU , Tel. +40 241708413 , Email: licitatii@cjc.ro , Fax: +40 241488411 , Adresa internet (URL): www.cjc.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Lucrari suplimentare la contractul de executie nr. 15042/03.09.2012 -"Revizuire panouri si amenajare acces Pavilion Expozitional Constanta"

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Municipiul Constanta

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrari suplimentare la contractul de executie nr. 15042/03.09.2012 -"Revizuire panouri si amenajare acces Pavilion Expozitional Constanta"

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

10.425,07 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 2/18448
Denumirea: Lucr. suplim. la contr. 15042/03.09.2012 - "Revizuire panouri si amenaj. acces Pavilion Expoz. Cta"

V.1) Data atribuirii contractului 16.10.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

MOBITOM S.A.

Adresa postala: ION ROATA NR.3 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900280 , Romania , Tel. 0724052080 , Email: office@mobitom.ro , Fax: 0241639566

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 10.661,14 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 10.425,07 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Procedura initiala a fost cererea de oferta:invitatia de participare cu nr.332705/30.07.2012 si Anunt de atribuire cu nr.159486/30.07.2012 publicate in SEAP.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Constanta, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ

Adresa postala: Str.Traian nr.23 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +4 0241619628 , Fax: +4 0241619628 , Adresa internet (URL): http://www.portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta

Adresa postala: BD. Tomis nr. 51, Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Tel. +4 0241488413 , Email: licitatii@cjc.ro , Fax: +4 0241488411 , Adresa internet (URL): www.cjc.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

02.11.2012 10:20

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii