Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:28 24 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Contract linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene - 13.06.2012

ro

13 Jun, 2012 01:00 760 Marime text

CONTRACT NR: RQ12060683550619 / 13.06.2012
OBIECT: Contract linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene
VALOARE: 2.022.779,06 Moneda: EUR Fara TVA/ 8.697.950 Moneda: RON
ATRIBUIT: CEC BANK SA
Adresa postala: CALEA VICTORIEI NR. 13,SECTOR 3 , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 030022 , Romania , Tel. +4 0213111119 , Email: office@cec.ro , Fax: +4 0213125425 , Adresa internet (URL): www.cec.ro

Anunt de atribuire numarul 128139/01.09.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 132354 / 28.12.2011

Denumire contract: Contractarea unei linii de finantare în valoare de 10.000.000 euro, pe o perioada de 4 ani, în vederea asigurarii resurselor financiare necesare finantarii proiectelor din fonduri postaderare

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU , Tel. +40 241708413 , Email: licitatii@cjc.ro , Fax: +40 241488411 , Adresa internet (URL): www.cjc.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Contractarea unei linii de finantare în valoare de 10.000.000 euro, pe o perioada de 4 ani, în vederea asigurarii resurselor financiare necesare finantarii proiectelor din fonduri postaderare

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii

Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Constanta

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractarea unei linii de finantare în valoare de 10.000.000 euro, pe o perioada de 4 ani, în vederea asigurarii resurselor financiare necesare finantarii proiectelor din fonduri postaderare

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

8.697.950 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere accelerata

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

- criteriile mentionate in continuare

- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2011/S250-408661 din 29.12.2011

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: RQ12060683550619 Denumirea: Contract linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene

V.1) Data atribuirii contractului 13.06.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

CEC BANK SA
Adresa postala: CALEA VICTORIEI NR. 13,SECTOR 3 , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 030022 , Romania , Tel. +4 0213111119 , Email: office@cec.ro , Fax: +4 0213125425 , Adresa internet (URL): www.cec.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3.750.000,00 Moneda: EUR Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2.022.779,06 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 8.697.950 Moneda: RON

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Echivalenta in euro a valorii contractului s-a facut la cursul mediu 1 euro=4,3 lei

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis nr. 51 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Tel. +40 241488413 , Email: licitatii@cjc.ro , Fax: +40 241488411 , Adresa internet (URL): www.cjc.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

29.08.2012 13:02

 

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii