Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:16 18 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Contract de credit de investitii - 16.05.2012

ro

16 May, 2012 01:00 473 Marime text

CONTRACT NR: 8814 / 16.05.2012
OBIECT: Contract de credit de investitii
VALOARE: 523.198,.19 Moneda: EUR Fara TVA / 2.323.575,48 Moneda: RON
ATRIBUIT: CEC BANK S.A.
Adresa postala: CALEA VICTORIEI NR.13, SECTOR 3 , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 030022 , Romania , Tel. +4 0213111119 , Email: office@cec.ro , Fax: +4 0213125425 , Adresa internet (URL): http://www.cec.ro/

Anunt de atribuire numarul 126981/27.07.2012

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU , Tel. +4 0241708413 , Email: licitatii@cjc.ro , Fax: +4 0241488411 , Adresa internet (URL): www.cjc.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Suplimentare servicii de finantare in valoare de 1.100.000 euro pentru achizitia de echipamente si aparatura medicala necesare dotarii Sectiei de Ortopedie Traumatologie si Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii

Locul principal de prestare: Judetul Constanta

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 1.100.000 euro pentru achizitia de echipamente si aparatura medicala necesare dotarii Sectiei de Ortopedie Traumatologie si Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

523.198,19 EUR

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

  • Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 8814
Denumirea: Contract de credit de investitii

V.1) Data atribuirii contractului 16.05.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

CEC BANK S.A.
Adresa postala: CALEA VICTORIEI NR.13, SECTOR 3 , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 030022 , Romania , Tel. +4 0213111119 , Email: office@cec.ro , Fax: +4 0213125425 , Adresa internet (URL): www.cec.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 589.000,00 Moneda: EUR Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 523.198,.19 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 2.323.575,48 Moneda: RON

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6,Sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +4 0213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +4 0213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

conform prevederilor art.256^2, alin.1, lit.a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: B-dul Tomis nr. 51 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Tel. +4 0241488413 , Email: licitatii@cjc.ro , Fax: +4 0241488411 , Adresa internet (URL): www.cjc.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

23.07.2012 16:12

 

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii