Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
23:47 26 01 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Prestari servicii reparatii nave - 19.07.2012

ro

19 Jul, 2012 01:00 1153 Marime text

CONTRACT NR: 19900 / 19.07.2012
OBIECT: Prestari servicii reparatii nave
VALOARE: 136.894,00 Moneda: EUR Fara TVA / 626.975 Moneda: RON
ATRIBUIT: Sisteme Navale Mangalia SRL
Adresa postala: str. Intrarea Portului nr.1 , Localitatea: Mangalia , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. 0241750740 , Email: danut.cozmei@mns-shipyard.ro , Fax: 0241750750

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 127061/27.07.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 135212 / 07.05.2012

Denumire contract: Prestari servicii reparatii nave

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA|
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900900 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Tehnic Reparatii - Achizitii Publice , Tel. +40 241601649 , In atentia: Florin Chirila , Email: fchirila@constantza-port.ro , Fax: +40 241619512 , Adresa internet (URL): www.portofconstantza.com , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Activitati portuare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Prestari servicii reparatii nave

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

1 - Servicii de intretinere si reparare

Locul principal de prestare: Docul prestatorului si Dana 0 a Portului Constanta

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Obiectivul reprezinta efectuarea tuturor lucrarilor de reparatii la nave solicitate de autoritatea contractanta in functie de programul de reclasificare a navelor (RC1,RC2 ,RK si a reparatiilor accidentale RA).Lucrarile pentru care se va prezenta oferta sunt cuprinse in Anexa 1( lucrari pe unitatea de masura pentru navele din Anexa 2, Anexa 3 si pentru celelalte nave ale companiei in cazul reparatiilor accidentale sau a altor lucrari), Anexa 2(lucrari de doc pentru navele specificate in anexa )si Anexa 3(lucrari mecanice pentru navele specificate in anexa), pentru o perioada de 1(un) an de zile de la semnarea contractului.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50241100-7 - Servicii de reparare a navelor (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

136.894 EUR

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 19900

Denumirea: Prestari Servicii reparatii nave

V.1) Data atribuirii contractului 19.07.2012

V.2) Numarul de oferte primite 4

Numarul de oferte admisibile 4

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

Sisteme Navale Mangalia SRL
Adresa postala: str. Intrarea Portului nr.1 , Localitatea: Mangalia , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. 0241750740 , Email: danut.cozmei@mns-shipyard.ro , Fax: 0241750750

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 190.054,00 Moneda: EUR Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 136.894,00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 626.975 Moneda: RON

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

In cazul in care se constata ca pe primul loc se claseaza mai multe oferte care au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Criteriul de atribuire a contractului de prestari servicii este pretul cel mai mic rezultat din insumarea tuturor cotatiilor la lucrarile cuprinse in Anexa 2 (Lucrari de doc ) si Anexa 3 ( Lucrari mecanice).

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Constanta - Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Traian nr.31 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +40 241551345 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 241610241

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta - Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900900 , Romania , Tel. +40 241601671 , Email: lmocanu@constantza-port.ro , Fax: +40 241619512

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

25.07.2012 11:39

 

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii