Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:41 02 06 2023 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Administrația Națională „Apele Române” - anunț de participare la licitația publică pentru închirierea unor sectoare/subsectoare de plajă

ro

23 Mar, 2023 00:00 4297 Marime text
ANUNȚ
 
De participare la
LICITAȚIA PUBLICĂ
pentru închirierea unor bunuri proprietate publică a statului aflate în administrarea Administrația Națională “Apele Române”


Administrația Națională “Apele Române”, cod unic de înregistrare fiscală 18207646, cu sediul în strada Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), sector 1, CP 010031, București, fax +4 021 312 37 38, tel. +4 021 310 11 31, tel. e-mail secretariat.general@rowater.ro, persoana de contact: Simona IHNATIUC,
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ  conform O.U.G. nr. 8/2023
  • pentru următoarele sectoare/subsectoare de plajă:


Coordonatele STEREO si vecinatatile sunt precizate in Caietul de sarcini aferent fiecarui sector/subsector, dupa caz.
Perioada pentru care se închiriază bunul imobil este de la data semnării contractului și până la data de 30.09.2024, conform prevederilor cuprinse în O.U.G. nr. 8/2023 privind procedura de închiriere a suprafețelor de plajă turistică pentru sezoanele estivale 2023-2024.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor este licitație publică.

Tipul contractului: contract de închiriere incheiat cu Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral – administrator bunuri.
 
Autoritatea contractantă asigura accesul direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire pentru persoanele interesate.
 
Documentația va fi pusă la dispoziție fără a se percepe un tarif aferent.
 
Solicitările pentru obținerea documentației aferentă fiecărui subsector de plajă se vor transmite pe adresa de email licitații-plaje@rowater.ro
Documentația se va transmite pe email la solicitare, la o adresă de email comunicată de către solicitant.
 
Orice solicitare de clarificări privind documentaţia de atribuire se va transmite la adresa de email licitații-plaje@rowater.ro, iar răspunsurile la clarificări vor fi comunicate tuturor solicitanților și vor fi publicate pe site-ul www.rowater.ro, în secțiunea Licitații.
Adresa la care pot fi ofertele este adresa de corespondenta ANAR din strada Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), sector 1, București.
 
Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru participare la licitaţia de închiriere care reprezintă 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale, fără TVA, pentru subsectorul de plajă ce face obiectul licitaţiei.
Garanţia de participare la licitaţie poate fi constituită sub forma:
  1. unei scrisori de garanţie bancară eliberată de o bancă din România în favoarea unității locatoare, intocmita cu respectarea dispozitiilor Art. 2321 din Codul Civil;
  2. unui ordin de plată în contul autorității contractante – Administrația Națională APELE ROMÂNE, confirmat prin extras de cont.
Contul autoritatii contractante este RO44TREZ7005005XXX001409, CIF18207646.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor  este 29.03.2023, ora 14,00.
 
Data limită  de depunere a ofertelor este 03.04.2023, ora 12,00.
 
Dechiderea ofertelor va avea loc in cadrul sediului secundar al ANAR, respectiv Sistemul de Gospodarire Apelor - SGA Ilfov – Bucuresti, Strada Splaiul Independenței nr. 294, Sector 6, București.
 
Oferta se depune intr-un exemplar original, conform indicatiilor din documentatia de atribuire.
 
Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data licitaţiei. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.
 
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de inchiriere se realizeaza in termenele  si la instanța prevazute in Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. 

 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii