Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:57 20 02 2018 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Precizãri ANAF referitoare la Formularul 207

ro

13 Feb, 2017 09:14 584 Marime text
Ca urmare a numeroaselor întrebãri primite de la contribuabili în ceea ce priveºte completarea formularului 207 - Declaraþie informativã privind impozitul reþinut la sursã/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenþi -, pentru veniturile aferente anului 2016, ANAF precizeazã urmãtoarele:

Pentru anul 2016, plãtitorii de venituri cãtre nerezidenþi care au efectuat reþinerea la sursã a impozitului potrivit prevederilor Codului Fiscal titlul VI capitolul I - “Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți” au  obligaþia depunerii formularului 207, - Declaraþie informativã privind impozitul reþinut la sursã/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenþi .
Veniturile pentru care trebuie completat acest formular sunt :
    -      venituri din dividende;
               -       venituri din dobânzi;
               -       venituri din redevenþe;
               -       venituri din comisioane;
               -       venituri din activitãþi sportive ºi de divertisment;
                 -   venituri reprezentând remuneraþii primite de persoane juridice strãine care acþioneazã în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraþie al unei persoane juridice române;
                  -     venituri din servicii prestate de persoane nerezidente;
                    -   venituri obþinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România;
                 - venituri obtinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane nerezidente;
               -   venituri din lichidarea unei persoane juridice române, realizate de persoane nerezidente;
             -  venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident.

               De asemenea, în formular, se înscriu ºi veniturile scutite de impozitul pe veniturile obtinute din România, potrivit Codului fiscal sau potrivit convenþiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, respectiv:
              - venituri din dobânzi;
                - venituri obþinute din tranzacþiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operaþiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaþiilor de natura datoriei publice guvernamentale, venituri obþinute din tranzacþionarea titlurilor de stat ºi a obligaþiunilor emise de catre unitãþile administrativ/teritoriale ºi venituri obþinute din tranzacþionarea valorilor mobiliare emise de cãtre Banca Naþionalã a României;
                 -  venituri din dividende ;
                  -  venituri din premii ;
                  -   venituri din redevenþe ;
                  -   venituri din activitãþi de consultanþã;
       -   venituri realizate ca urmare a participãrii în alt stat la un joc de noroc, ale cãrui fonduri de câºtiguri provin ºi din România.
         
Nu este necesarã înregistrarea fiscalã în cazul persoanelor fizice române, care nu mai au domiciliul în România, dar care prezintã un document doveditor al codului numeric personal deþinut.

Pentru persoanele nerezidente, care realizeazã numai venituri supuse regulilor de impunere la sursã, iar impozitul reþinut este final, atribuirea codului de identificare fiscalã se poate face de organul fiscal, la solicitarea plãtitorului de venit.          
În ceea ce priveºte actele necesare obþinerii  codului de identificare fiscalã, se poate consulta Circulara privind înregistrarea fiscalã a unui nerezident de cãtre un plãtitor de venit, care se regãseºte la urmãtorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/A_VAD_1270_09_12_2016.pdf

Declaraþia se completeazã cu ajutorul programului de asistenþã care poate fi descãrcat de pe portalul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã.
Este recomandat ca, la completarea declaraþiei sã se verifice site-ul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, în vederea utilizãrii ultimei versiuni a programului de asistenþã, disponibilã la adresa de internet:  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/207.html

Termenul limitã de depunere a formularului 207 pentru anul 2016 este data de 28 februarie 2017.

Informaþii suplimentare se pot obþine:

- apelând Biroul central de asistenþã telefonicã a contribuabililor la nr. de telefon 031.403.91.60;
- de la birourile pentru asistenþa contribuabililor din cadrul administraþiilor finanþelor publice.

Ti-a placut articolul?

Comentarii