Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:53 21 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

ANAF - Principalele obligaţii declarative şi de plată cu termen luna ianuarie 2016

ro

07 Jan, 2016 16:55 1666 Marime text

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii cu privire la formularele pe care trebuie să le depună la organul fiscal competent, după caz, la termenele limită precizate mai jos în luna ianuarie 2016 şi în privinţa plăţilor pe care trebuie să le efectueze, după caz, până la data de 25 ianuarie 2016.
 
I. Obligaţii declarative         
15 zile de la data de când nu mai realizează venituri
           
Formular 604 – Declaraţia de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.  Se depune pentru înregistrarea în evidenţa persoanelor fizice fără venituri, precum şi pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabilirii.
 
 
8 ianuarie 2016
 
Formular 092-Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A., care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A. care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi  să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de T.V.A. lunar.
 
 11 ianuarie 2016
 
Formular 096-Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal,care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A.
 
Reglementare: art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.1.768 /2012.
 
           
25 ianuarie 2016
 
Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2016 şi a modului de determinare a acesteia. Se adresează persoanelor impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent.
Reglementare:  art.300, alin.(9) din Legea nr.227/2015
           
Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior. Se adresează persoanelor impozabile cu regim mixt, în situaţii speciale, care solicită M.F.P. aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.
 
Reglementare:  art.300, alin.(16) din Legea nr.227/2015.
 
Formular 100-Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2015.
 
Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.4024/2014.
 
Formular 112-Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii decembrie 2015.
 
Reglementare: Ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătaţii, nr. 977/2757/1580/2013. 
 
Formular 224-Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile aferente lunii decembrie 2015.
 
Reglementare: O.P.A.N.A.F. 530/2014; art.60, alin.(2)                                                                                       din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu                                                                                      modificările şi completările ulterioare. 
 
 
Formular 300-Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii decembrie 2015.
 
Reglementare: art.156^2 alin.(1) din Legea 571/2003                                                                                     privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările                                                                                     ulterioare, O.P.A.N.A.F.nr.1.790/2012.Atenţie: Decontul                                                                                    se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea                                                                                    din evidenţă ca plătitor de T.V.A.conform art.152 alin.(7)                                                                                    din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările                                                                                    şi completările ulterioare,până la 10.decembrie.2015.
 
Formular 301-Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A., conform art.153^1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedenta, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125^1, alin.(3), pentru care se datorează T.V.A.,contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
Reglementare:art.156^3 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările                                   ulterioare; O.P.A.N.A.F.nr.30/2011.
 
 
Formular 307-Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A. Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art.128 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea T.V.A. de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A.a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art.152 alin.(7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea T.V.A. de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de T.V.A. a fost anulată conform art.153 alin.(9) lit.a) – e) sau lit g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art.128 alin.(4), art.148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. sau care a efectuat ajustări incorecte.  
 
Reglementare: art.156^3 Cod Fiscal; O.P.A.N.A.F. nr.2.223/2013.
 
Formular 311-Declaraţie privind T.V.A. datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a)-e) din Codul Fiscal. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153 alin 9.lit.a)-e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata T.V.A. aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de T.V.A.
 
Reglementare:  O.P.A.N.A.F. nr. 632/2015.
 
Formular 097-Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare.Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului T.V.A. la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în condiţiile prevăzute la art.134^2 şi art.156 ^3 alin.(11) ; alin.(12).
 
Reglementare: art.324 din Legea nr.227/2015
 
Formular 094 – Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Legea nr.571/2003, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro.
 
Reglementare: art.156^1, alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.7/2010
 
Formular 208 – Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal, aferente semestrului precedent. Se depune de către notarii publici.
 
Reglementare: art.77^3,din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.892/2012.
 
Formular 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A. conform art.153 sau 153^1 din Legea nr.571/2003.
 
Reglementare: art.156^4,din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.3162/2011.
 
Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. în România, conform art.153 din Legea nr.571/2003, obligate la plata taxei, conform art.150 alin.(1) şi alin.(7) din Legea nr.571/2003, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art.126 alin.(1). Persoane impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. în România, conform art.153 din Legea nr.571/2003, care realizează în România, de la personae impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.
 
Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.3806/2013
 
II. Obligaţii de plată cu termen 25 ianuarie 2015
 
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Se adresează plătitorilor următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din contracte/convenţii civile şi de agent; expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică care nu generază o persoană juridică; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse.
                                                        
Reglementare : art.52, alin.(3); art.52^1, alin.(1) si (4); art.77 alin.(6); art.79 alin.(3); art.116 alin.(4) si (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 
Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată  Se efectuează de către organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin T.V., pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.
 
Reglementare : art.14, alin.(2) lit.b),iii),din O.U.G. nr.77/2009.
 
Virarea impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale. Se face de către: persoanele juridice care plătesc dividende către acţionari sau asociaţi; persoanele juridice române care distribuie/plătesc  dividende către o persoană juridică română conform art.36 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.
                                                        
Reglementare : art.36, alin.(3); art.67, alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii